Kies op maat

Inloggen Menu

Verslavingskunde

          

Het gebruik van alcohol en drugs speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Er wordt veel gesproken over normalisering van gebruik en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast is in toenemende mate aandacht voor verschillende vormen van gedragsverslavingen zoals bijvoorbeeld gameverslaving, seksverslaving en zelfs sportverslaving.

Verslavingskunde bestudeert de aanwezigheid, het ontstaan en behandelen van risicovol middelengebruik en (gedrags)verslavingen. Het gebruik van middelen of gedragsverslavingen zorgen vaak voor ernstige problemen. Dit kan zo erg zijn dat personen niet meer normaal kunnen functioneren en de grip op hun leven verliezen. Verslavingskunde draagt bij aan preventie, vroegtijdige signalering en gezamenlijke behandeling van personen met een (dreigende) verslaving.

Wanneer jij deze minor gaat volgen maak je kennis met de verschillende facetten van de verslavingskunde. Je vergroot je kennis op het gebied van wet- en regelgeving, veelgebruikte theoretische modellen en de verschillende doelgroepen binnen verslavingszorg. Je volgt een training waarin je leert om te gaan met mensen bij wie (nog) geen wens is om gedrag te veranderen. Daarnaast voer je in groepen opdrachten uit waarbij je op een drietal thema’s de verbinding legt met de praktijk. De minor wordt afgesloten met een symposium waarbij je zelf een presentatie geeft over de resultaten uit je opdrachten.

Studenten die de minor verslavingskunde gevolgd hebben kunnen bijdragen aan het voorkomen en herkennen van de eerste signalen en vanuit verschillende behandelstrategieën meewerken aan herstel of harm reduction.

Wanneer je wilt gaan werken met mensen bij wie sprake is van (risicovol) middelengebruik en/of verslaving moet je sterk in je schoenen staan. Daarom is er in de minor verslavingskunde aandacht voor kennis en kunde maar ook voor attitudevorming (oftewel je beroepshouding). Met alleen maar kennis en kunde word je nooit een goede professional! Je attitude is in zeer belangrijke mate bepalend hoe jij gezien wordt als professional en vooral ook hoe jij jezelf wilt laten zien.

Competenties

Binnen de minor wordt gewerkt aan drie competenties:

  1. Vanuit een contextuele benadering omgaan met personen bij wie sprake is van middelengebruik en/of gedragsverslavingen
  2. Het werken in en met organisaties
  3. Blijvende professionele ontwikkeling

 

Opbouw

De minor verslavingskunde wordt aangeboden in twee periodes, opgedeeld in vier thema’s.

Thema 1: Basiskennis over de verslavingskunde: algemene inleiding
Thema 2: Behandelen en Communicatie
Thema 3: Destigmatisering en normalisering
Thema 4: De Kritische Professional

Het onderwijs wordt aangeboden door middel van hoorcolleges en het werken aan opdrachten en/of beroepsproducten. De praktijkopdrachten krijgen vorm door middel van beroepsproducten, een training en werkbezoeken.

Praktische informatie
Duur: 20 weken
Contacturen: +- 16u per week
Studiepunten: 30 ECTS
Periode: september 2019 t/m februari 2020
Locatie: Eindhoven
Voertaal: Nederlands  

Er is ruimte voor 45 studenten.    

Contact  
De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.
Voor algemene informatie kun je mailen naar minorcoordinatorpedagogiek@fontys.nl.
Heb je specifieke vragen over deze minor dan kun je contact opnemen met Susanne Sinnige.
E-mail: s.sinnige@fontys.nl
Tel: 08850 77224 / 06 - 22 78 59 57

Ingangseisen

De minor sluit aan bij studenten met een agogische opleiding. Aanvullende ingangseis is het bezitten van een propedeusegetuigschrift.
Uit ervaring is bekend dat ook studenten met een andere majoropleiding deze minor met goed gevolg kunnen afsluiten. Voor deze groep studenten is een aparte procedure opgesteld. Zij kunnen zich pas aanmelden nadat zij een oriënterend gesprek gehad hebben met een lid van het minorteam. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Susanne Sinnige.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels beroepsproducten, kennistoetsen, een performance assessment en presentatie.