Kies op maat

Login Menu

Jeugd- en Gezinsgeneralist

Wil jij werken in de eerstelijnszorg met jeugdigen en gezinnen? Met deze minor kun je verdieping en verbreding aanbrengen op jouw al bestaande kennis en vaardigheden vanuit je major. Kenmerkend voor professionals die werkzaam zijn als Jeugd- en Gezinsgeneralist, is dat zij werken vanuit een brede (kennis)basis die zij delen met andere teamleden. Een generalist verbindt tussen de

leefwereld van ‘burgers’ en professionals, met een sterke nadruk op empowerment. Je bent van alle markten thuis en beschikt over een breed arsenaal aan kennis om ‘eerste hulp’ te bieden.

Het komende half jaar ga je jezelf verdiepen in dit uitdagende werkveld dat volop in ontwikkeling is. Je hebt na afloop van deze minor zicht op dit werkveld, op de functie van Jeugd- en Gezinsgeneralist en hoe deze in verschillende gemeentes vorm krijgt, maar ook op jouw eigen ontwikkeling als aankomend jeugdprofessional.

 

Opbouw

Tijdens deze minor werk je aan elf eindkwalificaties. Deze zijn gebaseerd op de kerntaken voor het werk van de Publieke Zorg voor Jeugd-zorgverlener die opgesteld zijn door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De kwalificaties zijn:

 • Werken vanuit een netwerk;
 • Ondersteunen van pedagogische basisvoorzieningen;
 • Aansluiten bij de vraag en werken op maat;
 • Helpen een gezinsplan op te stellen;
 • Versterken van eigen kracht;
 • Versterken van de opvoeding en ontwikkeling;
 • Optreden bij onveiligheid en crisissituaties;
 • Inzetten van gespecialiseerde hulp;
 • Versterken van andere domeinen;
 • Afstemmen van de hulp;
 • Zicht op persoonlijke ontwikkeling.

 

Programma

Het programma van deze minor bestaat uit de volgende vijf thema’s:

 • Gezinswerk: je verdiept je in actuele pedagogische thema’s.
 • Lijn naar Specialist: je ontwikkelt een brede basiskennis m.b.t. opvoedingsvragen en je weet wanneer je gespecialiseerde hulp in moet zetten.
 • Kern, eigen ontwikkeling: je werkt aan jouw eigen ontwikkeling als professional door zicht te krijgen op jouw kernkwaliteiten en competenties. 
 • Progressiegericht coachen: je leert gespreks- en begeleidingsvaardigheden toe te passen in een progressiegericht en systeemgericht gesprek waarbij sprake is van complexe problematieken.
 • Werkveld: je gaat het werkveld bezoeken en maakt een beroepsproduct in de vorm van een wijkopdracht.

Binnen deze thema’s komen de bovengenoemde eindkwalificaties geïntegreerd aan bod.

Het onderwijs wordt aangeboden door middel van hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en het werken aan opdrachten en/of beroepsproducten. De praktijkopdrachten krijgen vorm door middel van beroepsproducten, trainingen en werkveldbezoeken.

 

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan deze minor moet je de propedeuse Pedagogiek (of je propedeuse binnen het domein Mens en Maatschappij) behaald hebben of toestemming hebben van de Examencommissie van je opleiding om de minor te volgen.

 

Inschrijven

De inschrijving voor de minors die van start gaan in februari 2018 is in juli geopend en deze periode loopt tot uiterlijk 15 december. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

De inschrijving voor minors die starten in september 2018 gaat in de eerste week van februari open.

 

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Voor algemene informatie stuur een mail naar: pedagogiekeindhoven@fontys.nl

Voor specifieke informatie, neem contact op met:
e-mail: M.greutink@fontys.nl
telefoonnummer: 08850-877208

Toetsing

Toetsing Jeugd- en Gezinsgeneralist