Kies op maat

Inloggen Menu

Forensische Orthopedagogiek

 

‘Op dit moment is de minor vol. Aanmelden is mogelijk, maar je komt dan op een wachtlijst.’

 

Forensische orthopedagogiek bestudeert de aanwezigheid en het ontstaan van ernstige ontwikkelingsproblemen (jeugddelinquentie, trauma’s) bij kinderen en jongeren en bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhangende opvoeding- en gezinsproblemen, bijvoorbeeld kindermishandeling, huiselijk geweld en relatieproblemen van de ouders. ‘Forensisch’ betekent: met betrekking tot rechtszaken. Deze problemen zijn dus zo ernstig dat justitieel ingrijpen dreigt of al is ingezet.

Als forensisch pedagoog moet je sterk in je schoenen staan: binnen je werk kun je te maken krijgen met agressie, psychische stoornissen, conflictscheidingen en ernstige gedragsproblematiek. Je houdt de ontwikkelingen op het gebied van preventie en interventie nauwlettend in de gaten. Je weet wat er nu speelt en je beschikt over een scherp analytisch inzicht.

Wanneer jij deze minor gaat volgen, maak je kennis met de verschillende facetten van de forensische orthopedagogiek. Je krijgt handvatten om risicovolle ontwikkeling- en opvoedingssituaties te signaleren, in te schatten en in te kunnen grijpen. In hoor- en werkcolleges vergroot je je kennis op het gebied van wet- en regelgeving, veelgebruikte theoretische modellen voor het ontstaan van crimineel gedrag, de verschillende doelgroepen en de diverse ontwikkeling- en opvoedingsproblemen binnen dit forensisch gebied. Verder volg je diverse trainingen waarin je leert omgaan met agressie en zicht krijgt op jezelf als professional in dit werkveld. Daarnaast werk je aan een opdracht van een instelling uit de praktijk.

Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit van Amsterdam waar de master Forensische Orthopedagogiek wordt aangeboden.

Competenties

Tijdens deze minor werk je aan competenties passend bij het werkveld van de forensische orthopedagogiek. Deze competenties zijn gebaseerd op de competenties uit de ‘Competentieset Forensisch Sociaal Professional’ en zijn op bepaalde punten aangepast aan de doelgroep jeugd.

 

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor moet je een propedeuse Pedagogiek behaald hebben. Studenten van andere opleidingen uit het sociale domein (bijv. Social Work, Sociale Studies, Toegepaste Psychologie) kunnen worden toegelaten als zij (stage)ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren. Neem daarom voordat je je inschrijft contact op via FHPminorFO@fontys.nl of je kunt worden toegelaten.

Toetsing

Opbouw

De minor Forensische Orthopedagogiek wordt aangeboden in twee periodes, opgedeeld in verschillende leerlijnen van in totaal 840 SBU.

Kennisbasis: de minor gaat uit van de kennisbasis zoals beschreven in de Competentieset Forensisch Sociaal Professional. Deze kennisbasis wordt behandeld in 5 thema’s:

- Beroep, juridisch kader en professional

- Criminologie

- Fenomenen binnen het forensisch orthopedagogisch werkveld

- Klinische kennis en kenmerken

- Methodisch werken

Er worden hoor- en werkcolleges aangeboden, je bestudeert literatuur en maakt twee schriftelijke tentamens.

Beroepsproducten: Tijdens deze minor werk je aan verschillende opdrachten: een praktijkgericht onderzoek bij een instelling in het forensisch orthopedagogisch werkveld met een presentatie op het symposium, een opdracht waarin je een fictief civiel en strafrechtelijk onderzoek doet binnen de Raad voor de Kinderbescherming.

Trainingen: Ook volg je een training gespreksvoering en een training omgaan met agressie.

Tot slot zijn er gastcolleges en excursies naar de rechtbank, jeugdhulpinstellingen en een GGZ-instelling. Deze gastcolleges en excursies bereid je (schriftelijk) voor en je volgt intervisie over de ervaringen die je hebt opgedaan.

Rooster

Startmoment: september
Periode: periode 1 en 2 (sep 2020 – feb 2021)
Studiepunten: 30 EC
Duur: 20 weken
Contacturen: 16-20 contacturen per week (verdeeld over 3 lesdagen)