Kies op maat

Inloggen Menu

VMBO / PrO

Minor VMBO

Deze minor is bedoeld voor studenten die inzicht en ervaring willen opdoen met het geven van onderwijs binnen de onderbouw van het VMBO of binnen het Praktijkonderwijs.

In deze minor ga je je vooral richten op het verzorgen van onderwijs binnen het VMBO of het Praktijkonderwijs (PrO) en daarmee richt je je op de doelgroep 12-16 jarigen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de leerling in het voortgezet onderwijs, breinontwikkeling, gedrag gerelateerd aan de doelgroep 12-16 jaar, (zorg)structuren in het voortgezet onderwijs en benodigde docentcompetenties.

Specifieke onderwerpen die je tegen kunt komen kunnen liggen op het gebied van vakken (Wiskunde, Nederlands, Mens & maatschappij, Mens & natuur, Geschiedenis, ICT-vaardigheden).

Leerdoelen

- Je hebt inzicht in het kenmerkende van de breinontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het VMBO/PrO (inclusief de invloed van de peergroup).

- Je hebt inzicht in leerkrachtcompetenties specifiek voor het onderwijs aan VMBO/PrO-leerlingen. Je stemt de inhoud en de vormgeving van je onderwijs af op de doelgroep (tijdens je stage).

-  Je hebt kennis van de schoolorganisatie, de leerroutes, de zorgstructuur en de docenttaken en mentortaken binnen het VMBO/PrO en je laat zien hoe dit op jouw school is geregeld.

-  Onderwijskundig: Je hebt inzicht in hoe de opbrengsten van het leerproces en het leerproduct van de leerling gemeten worden: hoe wordt er getoetst of geëvalueerd (formatief, summatief), hoe is de feedback voor zelfregulerend leren, peer assessment, zelfbeoordeling en –reflectie.

-  Je hebt inzicht in enkele vakinhoudelijke docenttaken en je hebt dit uitgevoerd in het VMBO/PrO.

-  Je kunt goed luisteren naar en gesprekken voeren met leerlingen van 12 tot 16 jaar waarbij je het gesprek zodanig voert dat de inbreng van de leerling een prominente plaats heeft en er aandacht voor het toekomstperspectief en carrière van leerlingen.

Ingangseisen

 • Propedeuse HBO
 • Lesgeefervaring niveau eind Pabo 3

Literatuur

 • Meijerink, J. (2012). Een goede basis. Advies commissie Kennisbasis PABO.
 • Crone, E. (2008). Het puberende brein. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Heuves, W. (2006). Pubers: ontwikkeling en problemen. Assen: Van Gorcum.
 • Maas, A. (red.) (2014), Het oudere kind. Groei en ontwikkeling bij leerlingen van 8 tot 14 jaar. Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Esstede.
 • Delfos, M. (2011). Ik heb ook wat te vertellen! Amsterdam: SWP
 • Literatuur die betrekking heeft op verschillende VMBO/PrO-vakdidactieken (in ieder geval twee verschillende vakgebieden)

Rooster

de minor wordt aangeboden in de periode september-oktober.

Er is een gezamenlijke start- lesdag. Verder om de week een contactmoment, naast begeleiding op de stageplek.

Toetsing

De summatieve toets wordt afgenomen in de vorm van een presentatieportfolio.

Hierin geef je bewijs je op je eigen manier dat je de volgende toetsdoelen hebt behaald;

 • Je hebt inzicht in het kenmerkende van de breinontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het VMBO (inclusief de invloed van de peergroup).
 • Je hebt inzicht in leerkrachtcompetenties specifiek voor het onderwijs aan VMBO-leerlingen. Je stemt de inhoud en de vormgeving van je onderwijs af op de doelgroep (tijdens je stage).
 • Je hebt kennis van de schoolorganisatie, de leerroutes, de zorgstructuur en de docenttaken en mentortaken binnen het VMBO en je laat zien hoe dit op jouw school is geregeld.
 • Onderwijskundig: Je hebt inzicht in hoe de opbrengsten van het leerproces en het leerproduct van de leerling gemeten worden: hoe wordt er getoetst of geëvalueerd (formatief, summatief), hoe is de feedback voor zelfregulerend leren, peer assessment, zelfbeoordeling en –reflectie.
 • je kunt aangeven in hoeverre werken binnen het VMBO bij jou (kwaliteiten en competenties) past