Kies op maat

Inloggen Menu

Kerkgeschiedenis en wereldgodsdiensten

Minor geschiedenis van het Christendom (kerkgeschiedenis vanaf de Reformatie) en wereldgodsdiensten.

We staan op de schouders van onze voorouders. Niet alleen als het gaat over het gedachtengoed in de wetenschap en de samenleving maar ook in godsdienstig opzicht in kerken en geloofsgemeenschappen.

In deze minor gaat het om het verrijken van het inzicht in jezelf, je gemeenschap waar je bij hoort en anders denkenden op het gebied van geloof en religie.

Bij het onderdeel geschiedenis van het Christendom ligt het accent op historische ontwikkelingen die het landschap van kerken en gemeenschappen hebben bepaald. Daarbij is er altijd een wisselwerking met de (vaderlandse) geschiedenis. Ook het daarbij behorende gedachtengoed heeft ons gestempeld. Hierdoor zijn we geworden wie we zijn.

Daarnaast leven we in een mondiaal sterk veranderende samenleving: de wereld als “globaal dorp” en een sterker wordende multiculturele samenleving. Deze ontwikkeling hebben invloed op ons denken, doen en geloven. Wanneer je als professional werkt in de kerk, op een school of in een wijkteam kan kennis en inzicht in de denk- en geloofswereld je helpen beter voor de ander klaar te staan.

Naast de historische lijnen is er in deze minor ook aandacht voor gedachtewisseling en gesprek over raak- en verschilpunten die voorvloeien uit de confrontatie met het verleden en het heden.

 

Leerdoelen

moeten nog geformuleerd worden

Ingangseisen

geen specifieke ingangseisen

Literatuur

moet nog gepubliceerd worden

Rooster

De minor bestaat uit 7 verplichte contacturen en daarnaast verplichte leerteambijeenkomsten.

Toetsing

Toets met open vragen + opdracht/presentatie

Aanvullende informatie

geen