Kies op maat

Inloggen Menu

Nieuwe Testament

Dit vak biedt een verdieping in de bestudering van het Nieuwe Testament. Het nodigt studenten uit om te ontdekken wat de nieuwtestamentische wetenschap in de afgelopen tweehonderd jaar heeft opgeleverd. Dat prikt soms, omdat de zaken anders blijken te liggen dat je dacht. Maar de Bijbel gaat ook meer leven: het waren mensen van vlees en bloed die in hun specifieke omstandigheden het evangelie van Jezus Christus hebben willen dienen. Als je dit vak gehaald hebt, ben je op de hoogte van de wetenschappelijke status quo ten aanzien van alle belangrijke kwesties aangaande de geschriften van het Nieuwe Testament. Ook heb je basale kennis over de wereld waarin het Nieuwe Testament ontstond. Je kunt deze kennis verwerken in een onderwijs- of kerkelijke setting.

Leerdoelen

1a1. Student is op de hoogte van enkele, voor de interpretatie van het Nieuwe Testament essentiële kenmerken van de Grieks-Romeinse context (geschiedenis, cultuur, religie, hoofdpersonen).

1a2. Student is op de hoogte van enkele, voor de interpretatie van het Nieuwe Testament essentiële kenmerken van de Joodse context (geschiedenis, religie, groepen).

1b. Student kan uitleggen wat bronnen-, vorm- en redactiekritiek is.

1c1. Student is op de hoogte van enkele basale literaire observaties bij Marcus.

1c2. Student is op de hoogte van enkele basale historische observaties bij Marcus.

1c3. Student is op de hoogte van enkele basale theologische observaties bij Marcus.

1c4. Student kent het tekstuele probleem van het slot van Marcus.

1c5. Student kan de receptie van het Marcusevangelie in verband brengen met de receptie van het Matteüsevangelie.

1d1. Student is op de hoogte van enkele basale literaire observaties bij Matteüs.

1d2. Student is op de hoogte van enkele basale historische observaties bij Matteüs.

1d3. Student is op de hoogte van enkele basale theologische observaties bij Matteüs.

1d4. Student kent de discussie rondom vermeend anti-semitisme bij Matteüs.

1e1. Student is op de hoogte van enkele basale literaire observaties bij Lucas-Handelingen.

1e2. Student is op de hoogte van enkele basale historische observaties bij Lucas-Handelingen.

1e3. Student is op de hoogte van enkele basale theologische observaties bij Lucas-Handelingen.

1e4. Student weet op welke manier de twee boeken die Lucas als dubbelwerk bedoeld had in het Nieuwe Testament van elkaar gescheiden raakten.

3c1. Student is op de hoogte van enkele basale literaire en historische observaties bij Openbaring.

3c2. Student is in staat een les uit het boek Openbaring te maken m.b.v. kunstuitingen.

3c3. Student is in staat actuele en creatieve didactische werkvormen hierbij in te zetten en daardoor de communicatie met elementen uit Openbaring tot stand te brengen bij leerlingen uit een door de studenten gekozen populatie.

3c5. Student kan ervaringen beschrijven m.b.t. het werken met kunst ion de godsdienstles.

Ingangseisen

Geen specifieke ingangseisen

Literatuur

Puskas, C.B., & Crump, D. (2008). An Introduction to the Gospels and Acts. Grand Rapids: Eerdmans

Puskas, C.B., & Reasoner, M. (2013). The Letters of Paul: An Introduction (2nd edition). Collegeville: Liturgical Press

Puskas, C.B. (2016). Hebrews, the General Letters, and Revelation: An Introduction. Eugene: Cascade Books

Rooster

De minor bestaat uit 8 verplichte blokuren (waarvan een zonder docent).

Toetsing

toets met open vragen+ opdracht/presentatie

Aanvullende informatie

geen