Kies op maat

Inloggen Menu

Multimethodisch Sociaal Werk

Sociaal werkers krijgen in de praktijk met uiteenlopende knelpunten en problemen te maken. Om aan deze knelpunten en problemen te werken beschikt de sociaal werker over een groot arsenaal aan methoden en technieken. Dit arsenaal wordt ook wel de gereedschapskist van de sociaal werker genoemd. Toch is het niet eenvoudig om de weg te vinden in deze methodische gereedschapskist en te bepalen welk gereedschap een cliënt nodig heeft om het eigen leven weer op orde te brengen. In deze module staan we stil  bij deze methodische praktijkkracht, merk je hoe dit theoretisch is onderbouwd en leer je orde vinden in de 'methodische chaos'. Je leert een Sociaal werk aanpak die erop gericht is om krachtbronnen aan te boren om bij de cliënt spanningsbronnen te neutraliseren. Je leert volgens een drie stappen aanpak de kracht en spanningbronnen in kaart te brengen, in te schatten welke levensbehoeften (on)vervuld zijn, welke methode helpend kan zijn en  te interveniëren. De methoden zijn gerubriceerd naar interventieniveau.

Leerdoelen

1. Je weet het waarom van het multimethodisch model.

2. Je kent de theoretische onderbouwing van het multimethodisch werk en de bruikbaarheid daarvan in de praktijk van het sociaal werk.

3. Je kunt spanningsbronnen en krachtbronnen in kaart  brengen bij een cliënt(systeem) en beschrijven welke levensbehoeften (on)vervuld zijn.

4. Je kunt een plan van aanpak maken welke krachtbronnen er ingezet kunnen worden om de spanningsbronnen te reduceren bij een cliënt(systeem).

5. Je kunt het plan van aanpak uitvoeren en meten of de aanpak effectief is voor het cliënt(systeem).

6. Je verdiept je in 20 sociaal werk methoden en de daarbij beschreven technieken.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Literatuur

Mönnink, H. de. (2016). De gereedschapskist van de sociaal werker: multimethodisch sociaal werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Rooster

Deze minor wordt gegeven in de 1e periode van het cursusjaar 2019-2020 (september tot en met november) op een dinsdag of op een woensdag. Zodra dit bekend is zal deze informatie aangeleverd worden.

Toetsing

Dit alles wordt getoetst middels een verslag, waarin je 4 behandelplannen hebt beschreven van vier eigen cliënten(systemen), deze heb getoetst aan de sociaalwerktheorie en verantwoord je of je goed voor jezelf hebt gezorgd.