Kies op maat

Inloggen Menu

Contextueel Pastoraat

De module is de eerste van twee minoronderdelen; namelijk presentatie genogram (1) van herkomst en casuïstiek (2).

NB er is ook een module 3 en 4, zie verder voor informatie erover.

De module is alleen voor Theologie-studenten beschikbaar

Beide zijn voor 5 ec's.

De minoren geven een inleiding in het gedachtegoed van het contextueel pastoraat. Deels door zelf ervaren deels door het aangereikt krijgen van theoretisch modellen in combinatie met praktijktoepassingen.

Minor 1: je presenteert je genogram van je gezin en familie van herkomst. Je ervaart wat het betekent om je levensverhaal te vertellen. De relationele ethiek zal benadrukt worden

Minor 2: je gaat oefenen met verbindende taal, meerzijdig gerichte partijdigheid, erkenning en het aanzetten tot relationele actie van pastoranten. Theorie, praktijk en gesprekvoering vormen het richtsnoer.

Leerdoelen

minor 1: je ervaart het vertellen van je levensverhaal en je oefent bij andere studenten in het intervenieren

minor 2: je oefent zelf in de praktijk, met twee pastoranten, je leert een genogram maken, je leert verbindend te spreken en je leert interventies zoals meerzijdig gerichte partijdigheid, erkennen en het aanzetten tot relationele actie.

Ingangseisen

HBO jaar 3 en 4 waarbij stage-ervaring zeer tot aanbeveling strekt.

Studenten Theologische Universiteiten

Literatuur

De Onvermoede Derde, dr Hanneke Meulink-Korf en dr Aat van Rhijn, uitgeverij Meinema, 978 9021 138213

Rooster

zie roostering van Viaa

Toetsing

leerverslag, bij iedere minor

Aanvullende informatie

Naast het volgen van de minor 1 en 2 bestaan er twee aanvullende minoren. Beide apart: 5 ec

3: is een gesprek dat je voert in je familie over drie generaties, uit iedere relatie één. Het gesprek gaat over een thema dat gerelateerd is aan jullie geloofsleven, de praktijk, de overtuigingen, de leer. Hoe is er in jullie familie een spoor te herkennen?

4: je schrijft een essay met als ingrediënt je meest geliefde Bijbelverhaal. Je relateert dit aan je levensverhaal.

Is er een verband: welke, hoe helpt het verhaal je voort in je levensgang?