Kies op maat

Inloggen Menu

Online communicatie & Beïnvloeding: content – digital service – online trends

In de HAN-minor Online Communicatie & Beïnvloeding nemen we je mee in de wereld van online klantbeleving en interactie via digitale kanalen tussenorganisaties en hun doelgroepen.

Een doelgroep bereiken met augmented reality, influencers inzetten binnen de contentstrategie van jouw merk, een chatbot laten reageren op een klantvraag. Wil je aan de slag met dit soort vraagstukken en meer? Dan is de minor Online Communicatie & Beïnvloeding echt iets voor jou!

Van contentmarketing en online advertising tot digitale service en de inzet van online communicatie trends zoals VR:in een wereld waarin steeds meer online wordt gecommuniceerd, verloopt ook het contact met de doelgroep steeds vaker via digitale kanalen. Organisaties proberen hun doelgroep te bereiken via websites, social media, de inzet van influencers, online advertising etc. En ook direct klantcontact verloopt veel online via sociale media, apps, chats, communities en tal van andere digitale tools. De mogelijkheden in online communicatie voor een organisatie zijn oneindig. Hoe maak je daarin de juiste keuzes voor een organisatie?

In de minor Online Communicatie & Beïnvloeding bereiden we je voor op het werk van een online (marketing)communicatiespecialist. We reiken je kennis aan over de belangrijkste deelgebieden van het vakgebied onlinecommunicatie je krijgt ruimte om je verder te verdiepen en ontwikkelen in deelgebieden die jij interessant vindt en we coachen je in het continu bekijken wat de strategische meerwaarde van online communicatie is in een situatie. De opgedane kennis pas je gelijk toe in online communicatie (advies)opdrachten voor echte opdrachtgevers.

Kijk op minordigitalcommunication.nl voor meer informatie, inspiratie en verhalen van studenten.

Onderwerpen

In de colleges van de minor en in de vraagstukken van verschillende organisaties staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Contentmarketing: social media, influencers, user generated content, webpsychologie
 • Digitale service: kanaalstrategie, webcare, chatbots, communities
 • Online advertising: social media, targeting
 • Trends in digitale communicatie: Artificial Intelligence, big data, voice, avatar, augmented reality

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Deze minor richt zich op onderzoeken en analyseren van (strategische) online communicatie. We werken met veel verschillende opdrachtgevers en daarom is adviseren een belangrijk onderdeel van de minor. Tijdens de minor toetsen we (onderdelen van) de LOCO-competenties van de opleiding communicatie:

Competenties
1: Context & Strategie (Koers bepalen)
2: Doelgroep & Gedrag (Onderzoek)
3: Concept & Creatie (Realiseren)

Ook toetsen we de professional skills uit het LOCO-competentie model:
1: Onderzoekend vermogen
2: Innovatiekracht
3: Samenwerken
4: Reflectief vermogen
5: Zelfsturend leren

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Ben jij een student met een marketing en/of communicatie achtergrond? Dan is deze minor zeker interessant voor jou!

Deze minor kent een maximum van 24 deelnemers per semester. Er worden per semester 5 tot maximaal 10 plaatsen voor studenten van buiten de HAN gereserveerd.  

Het betreft een verdiepende minor op het vakgebied digital/online communicatie en interactie. De student dient dan ook te beschikken over basiskennis op dit vakgebied op niveau 2. Of je voldoende basiskennis hebt  beoordelen we aan de hand van bewijslast van:

 • Student beheerst aantoonbaar de basiskennis van het vakgebied (bijv. d.m.v. het behalen van een toets over het Basisboek Online Marketing, of vergelijkbare theorie)
 • Student heeft het Google certificaat Basisprincipes online marketing behaald.
 • Student beschikt aantoonbaar over vaardigheden in het digitale domein (bijv. ervaring met toepassing zoekmachinemarketing, Google Analytics en Wordpress).

Goed om te weten 
Om deel te kunnen nemen aan deze minor moet de student de propedeuse hebben behaald en stage met een voldoende hebben afgerond.

Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te nemen:

Op basis hiervan wordt bepaald welke studenten het instapniveau beheersen, wie voldoende gemotiveerd zijn en meegaan in een eventuele willekeurige loting.

Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Literatuur

Gezien de snel veranderende aard van het vakgebied werken wij met wisselende literatuur (denk bijvoorbeeld aan Marketingfacts jaarboek, 23 innovations in digital communication van Ketelaar, Aarts & Demir, MOOCS, blogs op marketingfacts en frankwatching). Deze literatuur hoef je niet aan te schaffen.

Rooster

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (09.00-18.00 uur) volgen is geen optie. Van deze 5 dagen ben je 3 dagen aanwezig op de HAN voor onderwijs en/of zelfstudie, de andere 2 dagen ben je bij de opdrachtgever en/of aan de zelfstudie.  

* = de vorm van contact met de opdrachtgevers voor adviesopdrachten is afhankelijk van de dan geldende Corona-richtlijnen en kan bv. een mix van online en offline zijn. Dit alles in afstemming met de opdrachtgever.

LET OP: het rooster kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Het kan betekenen dat lessen op andere dagen worden aangeboden.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Workshops
 • Gastcolleges
 • Sprints / bootcamps
 • Werkbezoeken & excursies

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Advies Digital Communication gebaseerd op analyse voor de opdrachtgever 
 • Kennistoets van het digitale communicatie vakgebied
 • Losse opdrachten waarin toepassing van theorie wordt getoetst (o.a. sprints, opdrachten werkcolleges)
 • Professionele houding (o.a. meewerken bij grote organisatie, houding tijdens de contactmomenten van de minor, proces in groepsopdrachten)

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Daphne.Hachmang
E-mail: Daphne.Hachmang@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/