Kies op maat

Inloggen Menu

Leiderschap in het onderwijs (deeltijd)

De minor ‘Leiderschap in het onderwijs’ van de HAN, faculteit Educatie, is bedoeld voor nieuwsgierige, initiatiefrijke studenten die over de grenzen van het klaslokaal willen kijken.

Voor een impressie van deze minor zie: https://youtu.be/D7KQD0Kofe4

Gedurende de 20 weken die de minor duurt krijg je een zo compleet mogelijk beeld van de school als organisatie en het belang van goed leiderschap. De minor is opgebouwd rond twee onderwijseenheden: Denkkracht en Daadkracht. Deze twee lijnen ontmoeten elkaar voortdurend, het een kan niet zonder het ander. De pendel tussen theorie en praktijk, de school als complexe omgeving en de betekenis van leiderschap in de persoonlijke ontwikkeling, blijft voortdurend heen en weer gaan.

Onderwerpen

Bij Denkkracht krijg je zicht op

 • De onderwijsorganisatie
 • Communicatielijnen
 • Leiderschapsmodellen en -stijlen
 • Organisatiestructuren

Bij Daadkracht ga je je verdiepen in:

 • Veranderingen binnen een onderwijsorganisatie
 • Veranderstrategieën
 • Onderzoeksmethodes
 • Kwaliteitszorg

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in semester 2 aangeboden. 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je krijgt zicht op een onderwijsorganisatie en hoe er in een school wordt gecommuniceerd
 • Je doet kennis op over leiderschapsstijlen en -modellen, het belang van een kwaliteitszorgsysteem, veranderstrategieën en je breidt je onderzoeksvaardigheden uit
 • Je  vergroot je inzicht op het gebied van persoonlijk leiderschap en je krijgt zicht op je toekomstambities
 • Door de pendel tussen theorie en praktijk ervaar je hoe de waargenomen werkelijkheid zich verhoudt tot de aangeboden theorie

Verdieping van de competenties:

 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega’s
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor:

Lidy Schrijver
E-mail: Lidy.Schrijver@han.nl
Tel: 0243530000

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor ‘Leiderschap in het onderwijs’ is bedoeld voor studenten van de Pabo en het ILS maar is ook toegankelijk voor externe studenten met interesse in leiderschap in het onderwijs.
 Bedoeld voor studenten met leiderschapsambities en interesse in groeps- c.q. vakoverstijgende onderwijsaangelegenheden. Deeltijdstudenten zijn van harte welkom bij deze minor. Men dient zich te realiseren dat de minor een voltijd belasting vraagt. Het betreft namelijk een totale studiebelasting van 30 studiepunten.

Voorwaarden voor deelname
De propedeuse moet behaald zijn. Voor studenten van het Instituut HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.

Goed om te weten

Stageplaatsen:

 • Voor studenten van het ILS: Bureau Extern zorgt voor een stageplaats.
 • Voor pabo Arnhem en Nijmegen: Het stagebureau zorgt voor een stageplaats.
 • Voor externe studenten: Zij regelen zelf een geschikte stageplaats.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Afsluitende integrale toets
 • Beoordelingsgesprek over gehele Persoonlijk Werk Concept (Denkkracht)
 • Beoordelingsgesprek op basis van het verslag Praktijkonderzoek naar implementatie van een veranderingstraject binnen een schoolorganisatie en de rol van de leidinggevende (Daadkracht)

Literatuur

Per OWE is de student verplicht om minimaal 2 boeken van de aanbevolen literatuurlijst zichtbaar in te zetten, aangevuld met eigen bronnen en actuele artikelen.

Aanbevolen literatuurlijst:

Covey, S. (2010) De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Businesscontact.

Dungen, A. van den, Coen Dirkx, Brigit van Rossum, e.a. (2012). Als leidinggeven in het onderwijs je vak is -  Basisvaardigheden voor het onderwijs. Zaltbommel: uitgeverij Thema

Geluk, W. (2011). ProfiLeren. Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit . Noordhoff Uitgevers B.V. 

Kotter, J.P. (2011). Leiderschap bij verandering. Academic Service

Lingsma, M. (2005). Aan de slag met teamcoaching. Boom Nelissen

Marzano, R.J. (2009).Wat werkt: Leiderschap op school. Vlissingen: Bazalt.

Meredith, R. (2006). Managementteams, over succes- en faalfactoren van teams. Academic Service.

Offman, D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Academic Service.

Vanhoof, J.&Petegem, P. van Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Wolters/Planteyn.

Senge, P. (2001). Lerende scholen. Academic Service.

Senge P. (1992). Het vijfde disciplineboek. Uitgeverij Scriptum.

Weggeman, M. (2010). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Scriptum Management.

Wolsing, J. & Verbiest, E. (2011). Schakels in de school. Bussum: Coutinho (gericht op het PO).

Quinn R.E., e.a. (2011). Handboek managementvaardigheden. Academic Service

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er is een vaste lesdag per week; de dag en tijd zal later (december 2018) bekend worden gemaakt. De leslocatie is Kapittelweg 35 in Nijmegen. Daarnaast is het vereist dat je 20 dagen meeloopt in de praktijk met een schoolleider. Praktijkdagen worden in overleg met leidinggevende van de stageschool vastgesteld. 

Werkvormen:

 • Hoorcolleges
 • Gastcolleges
 • Werken in duo's en viertallen
 • Zelfstudie
 • Werken aan praktijkopdrachten

Stageplaatsen:

 • Voor studenten van het ILS: Bureau Extern zorgt voor een stageplaats
 • Voor studenten pabo Arnhem en Nijmegen: Het stagebureau zorgt voor een stageplaats
 • Voor externe studenten: Zij regelen zelf een geschikte stageplaats