Kies op maat

Inloggen Menu

Gezond bewegen in de wijk; maak samen het verschil

Het werken aan de gezondheid van wijkbewoners is van groot belang en gaat niet vanzelf. Het vereist een lange adem en veel deskundigheid van jou als professional over hoe je dit voor elkaar krijgt. In deze minor ga jij samen met de doelgroep en de professionals op je stagelocatie en in de wijk het verschil maken. Na deze minor is je rugzak gevuld met tools, waarmee je de juiste voorwaarden kan creëren zodat wijkbewoners uitgenodigd worden om in beweging te komen. Daarnaast heb je een visie op de aanpak en ben je in staat om de rol van projectleider en procesbegeleider op je te nemen.

 

In multidisciplinaire groepjes gaan jullie met je opdrachtgever verkennen wat hun wens is en die helpen te realiseren. Daarnaast zorg je ook met de gezamenlijke minorgroep voor het realiseren van een wijk-brede wens op het gebied van gezondheid en bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe leerlingen van een school kunnen helpen om ouderen uit hun isolement te halen door verbindingen te leggen met een sportvereniging.

 

Voor de beide opdrachten vorm jij de verbindende schakel: Je zoekt samenwerking met buurtbewoners, lokale organisaties en winkeliers, leerlingen, docenten of leden van een vereniging. Je leert factoren die invloed hebben op gezondheid te herkennen en hoe je deze kunt beïnvloeden. Je maakt leerlingen, docenten en wijkbewoners bewust van hun talenten, ervaringen, netwerken en hulpbronnen en zorgt dat die ingezet worden om hun eigen wensen te realiseren. 

 

Deze minor linkt onderzoek, theorie en praktijk aan elkaar.

 

Topics

De onderstaande onderwerpen komen terug in deze minor.

·        Wat is wijkgericht werken? Waar moet je op letten? Hoe pak je dat precies aan?

·        Hoe kom je tot een goed beeld van je wijk en de wijkbewoners?

·        Onderzoek doen om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen en te activeren. Dat doe je door mensen uit de wijk met elkaar in gesprek te laten gaan. Hiervoor krijg je verschillende methodieken aangereikt, zoals Photovoice en de Structured Interview Matrix.

·        Stap voor stap veranderingen in de wijk realiseren is je opdracht. Hoe komt je tot een gezamenlijk programma en wat is je rol als procesbegeleider? Dat doe je onder andere met design thinking.

·        Je leert op verschillende manieren naar gezondheid te kijken. Dat doe je aan de hand van diverse theoretische concepten, zoals Salutogenese.

·        Een actieve bijdrage van de doelgroep is van groot belang om verandering te realiseren. Daarvoor is verdieping in de wensen en behoeften noodzakelijk: wat wil de doelgroep zelf en hoe kunnen ze actief betrokken worden bij de realisatie van hun wensen in de wijk?

·        Het faciliteren en begeleiden van samenwerking vraagt vakmanschap. Je leert wat werkzame principes zijn en hoe je invloed kunt uitoefenen binnen deze samenwerking.

·        Hoe voer je een goed gesprek om talenten boven tafel te krijgen en hoe voer je gesprekken met professionals die soms een ander belang hebben?

·        Wat is het resultaat en hoe zorg je ervoor dat het initiatief verankerd wordt in de wijk?

 

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

 

 • Je ontwikkelt een visie op asset gericht werken binnen een school/wijk/vereniging en beschrijft en onderbouwt die visie in een essay.
 • Je verkent en analyseert welke factoren en hulpbronnen kunnen bijdragen aan het realiseren van de droom en wens van de school/wijk/vereniging (kaart van assets).
 • Je ontwikkelt een innovatief ontwerp gezamenlijk met de school/wijk/vereniging om hun droom te realiseren (ontwerp op basis van co-creatie).
 • Je laat zien hoe je de school/wijk/vereniging hebt gefaciliteerd bij de uitvoering van het ontwerp (Performance assessment m.b.v. bijvoorbeeld een vlog, video of poster).
 • Je maakt inzichtelijk wat jouw leerproces en dat van de school/wijk/vereniging is geweest en op welke manier deze minor jouw professionele blik en handelen heeft beïnvloed (pitch).

 

Competenties:

 • Multidisciplinair samenwerken
 • Actiegericht en participatief onderzoek doen
 • analyseren
 • Innoveren
 • Communiceren
 • Organiseren

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon Gwendolijn Boonekamp

E gwendolijn.boonekamp@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan. 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol. 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

 

Voor wie?

Deze minor is met name interessant voor studenten die ambities hebben om een rol te willen spelen in gezondheidsbevordering in de wijk, bijvoorbeeld als buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of gezondheidsmakelaar. Het uitzoomen - je realiseren dat je (werk) onderdeel is van een groter geheel, een lerend netwerk - maakt dat je je werk beter kunt doen en je cliënten beter kunt bedienen. Bijvoorbeeld voor studenten van de opleidingen ALO, Sportkunde, diverse lerarenopleidingen, PABO-ALO, Verpleegkunde, Social studies en Voeding en Diëtetiek. Een oriënterend gesprek kan op verzoek plaatsvinden.

 

Toegevoegde waarde

Je gaat in de praktijk aan de slag met enthousiaste scholen, lokale wijkinitiatieven of sportverenigingen en andere partners zoals bijv. de GGD en Sportservice. De opdracht sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarin gezondheid, vitaliteit en zelfmanagement steeds belangrijker is.

 

Voorwaarden voor deelname

·         Je bent in het bezit bent van een hbo-propedeuse.

·         Je hebt basiskennis over gezondheidsbevordering en primaire preventive.

Toetsing

Toetsing van deze minor is gekoppeld aan de leerdoelen en is gekoppeld aan de volgende toets producten: 

·         Essay

·         Kaart van assets

·         Ontwerp in co-creatie

·         Performance assessment aan de hand van bijvoorbeeld een vlog, video of poster)

·         Reflectie (pitch)

 

Elk onderdeel telt voor 20% mee voor het eindcijfer en moet met een voldoende afgerond worden.

Literatuur

Goed om te weten
Veel van het materiaal is in het Engels, zowel ondersteunende literatuur als videofragmenten en sommige presentaties. 

 

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er zijn 3 lesdagen en in totaal ongeveer 260 uur geprogrammeerde contacttijd. De leslocaties kunnen wisselen; indien mogelijk krijg je ook les op projectlocaties. Daarnaast doe je samen met een multidisciplinair projectgroep een projectstage, is er zelfstudie en tijd nodig voor de lesvoorbereidingen en individuele opdrachten.

 

Werkvormen

·         stageprojectopdracht

·         Hoorcolleges

·         Tutorgroepen

·         Werkcolleges

·         Practica

·         Zelfstudieopdrachten

 

Indien mogelijk organiseren we een excursie of congresbezoek.