Kies op maat

Inloggen Menu

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (voltijd)

Binnen deze minor van de HAN leer je om mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te ondersteunen bij het vinden van hun plek in de samenleving.

De huidige wetgeving (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) vindt uitgaan van de eigen kracht en maatschappelijke participatie belangrijke speerpunten in de ondersteuning. De vraag is echter of de samenleving  voldoende toegankelijk is voor mensen met een LVB.

Het verbeteren van het welbevinden van mensen met een LVB, vanuit het gedachtegoed "regie over eigen leven”, staat centraal binnen de eerste OWE van deze minor. Dit wil zeggen dat je als student/begeleider luistert naar het verhaal van de persoon met een LVB en altijd gemotiveerd bent om samen met deze persoon en zijn netwerk te zoeken naar mogelijkheden om zijn of haar leven, naar eigen wens, in te vullen. Het betrekken, opbouwen en onderhouden van het sociaal netwerk is hierbij voor jou een vanzelfsprekendheid.

In de 2e OWE van de minor leer je op te komen voor de belangen van mensen met een LVB. Je ontwikkelt een eigen visie op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de wetgeving (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) en de praktijk. Vanuit een onderbouwde visie kun je dan met argumenten opkomen voor de doelgroep. Je leert hoe complex de samenleving is voor iemand met een LVB en je realiseert je hoeveel er nog te ontwikkelen valt om te komen tot inclusie, burgerschap en participatie. Je levert  een bijdrage aan inclusie en participatie door te werken aan een concreet "product".

De OWE’s worden naast elkaar gegeven gedurende 2 periodes

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Ondersteunen van een persoon met een lichte verstandelijke beperking, vanuit de wensen van de betreffende persoon, in samenwerking met het sociale netwerk.

Ontwikkelen en onderbouwen van een visie op een inclusieve samenleving en de belangen van de doelgroep.
Argumenteren, overtuigen en draagvlak creëren voor een praktische en innovatieve vooruitgang voor een concreet probleem waar mensen met een LVB tegen aanlopen.

Competenties

 1. De beroepskracht is in staat cliënten te ondersteunen bij het
  voeren van regie over hun eigen leven  en de ondersteuning die zij ontvangen.
 2. De beroepskracht is in staat de cliënt en zijn sociaal netwerk te
  ondersteunen.
 3. De beroepskracht is in staat om zijn houding en handelen aan te
  passen op basis van eigen reflectie en feedback van anderen.
 4. De beroepskracht is in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.
 5. De beroepskracht is in staat overstijgend te werken in het belang van de cliënt.

Aanvullende informatie

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Elske van Oostaijen
E-mail: Elske van Oostaijen
Tel: 0655291090

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

En minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is bedoeld voor studenten die affiniteit hebben met mensen met een lichte verstandelijke beperking. De onderwijseenheden van deze minor zijn bestemd voor studenten Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening,  Creatieve Therapie, Culturele Maatschappelijke Vorming en Social Work. Andere opleidingen mogelijk na overleg.

Voorwaarden voor deelname

Voor aanmelding moet je aan de volgende ingangseisen voldoen:

 • Je hebt affiniteit met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je voelt passie in het contact met deze mensen. Je hebt oog voor de kwetsbaarheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en je wilt hier integer mee (leren) omgaan binnen jouw eigen vakgebied.
 • Je hebt je stage op niveau 3 met een voldoende afgerond.

Om de minor te kunnen volgen, moet je voor minimaal 16 uur per week een werk- of ervaringsplaats hebben binnen de ondersteuning voor mensen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 55 jaar. Voor studenten met minder ervaring met de doelgroep kan stage plaats overwogen worden. Neem vooraf contact op met de contactpersoon van de minor. De werkplaats dient ten alle tijden goedgekeurd te zijn door de contactpersoon van de minor. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je hieraan voldoet.

Goed om te weten
Van studenten wordt verwacht dat ze bij alle lessen aanwezig zijn. Mochten ze om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, verwachten we dat ze dit op een zorgvuldige manier communiceren met betrokken docenten.

Toetsing

 • Kennistoets 
 • Portfolio Netwerkbijeenkomst
 • Beschouwing
 • Portfolio Inclusie

Rooster

De lessen zijn op maandag en donderdag gepland, locatie Nijmegen.

Werkvormen

Lessen gericht op: kennisoverdracht (literatuur en deskundigen uit de praktijk), kennis toepassen in de praktijk, het trainen van vaardigheden en deze toepassen, experimenteren en ontwikkelen. Daarnaast is er een praktijkstage/werkervaring plaats van 16 uur per week.

 • Kennis overdracht
 • Vaardigheidslessen
 • Gastlessen van professionals/ervaringsdeskundigen
 • Praktijkbezoeken op locatie