Kies op maat

Inloggen Menu

Interprofessioneel werken bij cliënten met chronische pijn

Wil je als toekomstig zorgprofessional meer weten over de behandeling van mensen met pijnklachten? Volg dan deze minor “Interprofessioneel werken bij cliënten met chronische pijn”.
De minor is gebouwd op internationale opleidingseisen rondom ‘health professional pijn’ wat betekent dat er aandacht is voor:

 • Het vergroten van je bewustzijn over chronische pijn;
 • Het vergroten van je kennis van diagnostiek en interventies;
 • Training op het gebied van de zorg aan cliënten met chronische pijn.

In deze verdiepende minor ligt het accent op de diagnostiek en behandeling van mensen met chronische pijn. Voor studenten die veelal in de chronische zorg zullen gaan werken is het belangrijk dat zij weten wat het voortraject is geweest en hoe een acuut probleem zich kan ontwikkelen tot een chronische klacht. Voor studenten die veelal in de acute zorg zullen gaan werken is het belangrijk dat zij weten welke zaken zij kunnen doen (of juist niet moeten doen) om te voorkomen dat een acuut probleem chronisch wordt. Afhankelijk van jouw opleiding leg je dus het accent op één van deze twee kanten van pijn en pijnbehandeling.
In het geval van chronische pijn is er vrijwel altijd meer aan de hand dan alleen het oorspronkelijke lichamelijke letsel. Als health professional kijk je vanuit het biopsychosociale model naar alle onderliggende factoren. In een behandeltraject ligt de nadruk niet op het verminderen van de primaire pijnklacht, maar op het krijgen van grip op het eigen leven, dat verder verlies van functioneren voorkomt en een cliënt in staat stelt de gewenste activiteiten uit te voeren. Het primaire doel van iedere health professional is om de cliënt te begeleiden naar een zo ‘normaal’ mogelijk leven ondanks de, soms blijvende, aanwezigheid van pijn.

In deze minor werk je individueel en in kleine groepen (interprofessionele teams) steeds aan diverse kenmerkende beroepsopdrachten. Deze opdrachten nodigen je uit om een visie op de zorg rondom pijn te ontwikkelen en daarbij je eigen accenten te leggen, zowel wat betreft acute pijn, chronische pijn als palliatieve zorg.
Via deze opdrachten doe je kennis op over diverse vormen van pijn, pijnmechanismen en theorieën over pijn, gedragsverandering en zelfmanagement. Je oefent in gesprekstechnieken om adequaat te kunnen communiceren met de cliënt. Je leert al doende interprofessioneel samen te werken. In het traject met een simulatiecliënt leer je diagnostiek op methodische wijze uit te voeren, professioneel / klinisch onderbouwde keuzes te maken en een behandelplan op te stellen op basis van Evidence Based Practice. Je leert methoden en technieken, passend bij pijnrevalidatie, kennen en past ze toe.

Gezien de complexiteit en samenhang in onderliggende factoren bij pijn is pijnrevalidatie interprofessioneel. Dit vraagt dat je als professional het belang van interprofessioneel werken voor de cliënt herkent, kritisch kan reflecteren op interprofessionele zorg, interprofessioneel werkt in een team, interprofessionele zorg samen kunt evalueren en, indien aan de orde, kan overdragen. Hieraan gekoppeld is kunnen vakinhoudelijke monodisciplinaire thema’s ruimschoots aan bod komen.

Je wordt begeleid door een vaste, kleine groep docenten van de kernopleidingen van de minor. De minor is opgebouwd uit werkgroepbijeenkomsten, feedbackmomenten en consultmomenten. Daarnaast is er wekelijks contact met een simulatie-cliënt, waarin jij het geleerde in praktijk brengt. Er wordt gewerkt volgens de zeven bouwstenen van “High Impact Learning that Lasts” (HILL). Er is sprake van vraaggestuurd onderwijs, zonder vast patroon van colleges. In deze flexibele leerruimte dien jij regie te nemen over je eigen leerproces. Dit betekent dat jij grote invloed hebt op de inhoud van het onderwijs en wordt geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen. Op basis van de leervragen van studenten worden (werk-)colleges of praktijklessen ingepland. Hiervoor ligt het initiatief dus bij de student.

Naast het kernteam zijn vakinhoudelijke experts van aanverwante opleidingen en deskundigen uit de praktijk beschikbaar voor gastlessen op vraag en voor consultatie door studenten.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De leerdoelen van deze minor zijn verdeeld over drie gebieden, ieder met bijbehorende leerdoelen:

 • Pijnrevalidatie bij chronische pijnklachten
 • Interprofessionele samenwerking
 • Eigen regie op het leerproces en professionele ontwikkeling

  Deze minor geeft je de kans om ervaring op te doen, vaardigheden en kennis te ontwikkelen, om zodoende een gedragsverandering bij deze patiënten te bewerkstelligen.

 Het eindniveau van deze minor is die van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersonen minor:

Marieke Lindenschot: marieke.lindenschot@han.nl

Ap Hilhorst: ap.hilhorst@han.nl

 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Je studeert ergotherapie, fysiotherapie, bachelor Medische Hulpverlening, verpleegkunde, toegepaste psychologie, of een andere studie binnen de gezondheidszorg waarin je regelmatig met pijnpatiënten werkt.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt minimaal 90 studiepunten behaald
 • Je hebt basale kennis over pijn en gedragsaspecten
 • Je hebt een breed inzicht in het methodisch handelen en klinisch redeneerproces bij een client
 • Stage ervaring of werkplekleren wordt sterk aanbevolen, bij voorkeur in de context van pijnrevalidatie

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Het deeltentamen bestaat uit een portfolio in jouw digitale portfolio (DPF), een presentatie en een gesprek met twee examinatoren (een docent en een werkvelddeskundige). Het portfolio, de presentatie en het gesprek bepalen samen jouw cijfer.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Het is een fulltime minor die een volledig semester duurt. Je hebt gemiddeld 12 begeleide lesuren per week, waarnaast zelfstudie en groepswerk wordt verwacht. Er wordt gestreefd naar een continu rooster met vaste lesdagen per week.