Kies op maat

Inloggen Menu

Stad & Land, cocreatie en transitie (voltijd)

Ben jij geïnteresseerd in uitdagende vraagstukken op het complexe terrein van wonen, welzijn en zorg in de stad en op het platteland? Ben jij creatief, innovatief en vind je het een uitdaging om samen met andere opleidingen naar creatieve en innovatieve oplossingen te zoeken voor het op sociaal duurzame wijze inrichten van onze sociale en fysieke leefwereld? Kies dan voor de minor Stad & Land aan de HAN, gelieerd aan het HAN Centre of expertise Krachtige Kernen.

Maatschappelijke ontwikkelingen als bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing hebben een sterk negatief effect op zowel de leefbaarheid als de economische ontwikkeling in kleine kernen. Dat wordt nog extra versterkt door een terugtredende overheid. Aan de andere kant krijgen burgers hierdoor meer vrijheid. Dit biedt kansen voor nieuwe beginnende beroepskrachten die over de muur van hun eigen vakgebied willen kijken naar oplossingen voor ingewikkelde hedendaagse problemen in Stad & Land.

In de minor Stad & Land werk je samen met meerdere disciplines aan vernieuwende ideeën voor de fysieke, sociale en digitale wereld. Het eindproduct is een stedenbouwkundige onderzoek en ontwerp voor een complexe situatie in de stad en op het platteland. De uitdaging voor jou is om met een adequate burgerparticipatie en slim projectmanagement een overgang in te zetten voor het op sociaal duurzame wijze inrichten van de leefomgeving. Hierbij houd je rekening met zowel wonen, zorg en welzijn. Deze minor werkt samen met de minor Samenwerken aan een duurzame Civil Society. Studenten uit beide minoren werken samen aan praktijkopdrachten.

Voor meer informatie zie www.facebook.nl/minorstadenland

Onderwerpen

 • Cocreatie en burgerparticipatie
 • Stedenbouwkundige analyse en ontwerp
 • Transitie en projectmanagement

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Stedenbouwkundig interdisciplinair onderzoeken. Je leert vanuit verschillende invalshoeken een bestaande situatie te doorgronden en daarover adequaat te rapporteren.
 • Stedenbouwkundig interdisciplinair ontwerpen. Je leert om, samen met verschillende andere disciplines, integrale oplossingen te vinden voor complexe gebouwde omgevingen gericht op wonen, welzijn en zorg.
 • Er wordt gewerkt in ‘het civil society lab’, dit lab fungeert als een centrale ontmoetingsplaats voor alle betrokken studenten, docenten en professionals uit de praktijk. Je kunt hier ideeën uitwisselen met andere studenten en het samenwerken wordt in de praktijk gebracht.
  ‘Het civil society lab’ wordt gedeeld met studenten van de minor Samenwerken aan een duurzame Civil Society. Ook wordt er samengewerkt aan de diverse opdrachten.

Competenties

 • Planmatig en projectmatig werken, niveau 3
 • Interdisciplinair leren en werken, niveau 3
 • Faciliteren van co-creatie, niveau 3
 • Integraal en interdisciplinair analyseren t.a.v. leefbaarheid, niveau 2
 • Integraal en interdisciplinair ontwerpen en creeren, niveau 2
 • Rapporteren, niveau 3

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Dort Spierings
E-mail: Dort.Spierings@han.nl
Tel: 0653950068

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is geschikt voor talentvolle voltijd bachelorstudenten die op basis van hun majoropleiding (zijdelings) in aanraking kunnen komen met het stedenbouwkundig bouwen in zowel de stedelijke als landelijke omgeving, gericht op vernieuwing door cocreatie.

Voorwaarden voor deelname

 • Propedeuse behaald
 • 90 extra studiepunten
 • Indien niet aan voorwaarde voldaan is een intakegesprek nav motivatiebrief mogelijk

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

In deze onderwijseenheid (OWE) voer je een onderzoek uit. Hierbij worden op hoofdlijnen de volgende stappen doorlopen en getoetst:

Als groep:

 • Als groep stel je een Plan van Aanpak op voor het gehele semester in de eerste maand, goed te keuren door de begeleiders en externe opdrachtgever.
 • Als groep voer je een literatuurstudie uit in het eerste blok. De groep kiest het thema zelf, maar deze moet wel goedgekeurd worden door de begeleiders.
 • Je voert een stedenbouwkundige, interdisciplinaire en integrale analyse uit van de projectlocaties zoals beschreven in het Plan van Aanpak. Interdisciplinair betekent dat de domeinen wonen, zorg en welzijn aan bod komen. Integraal betekent dat oplossingen voor de fysieke, sociale en digitale wereld integraal zijn benaderd.
 • Je doet stedenbouwkundige, interdisciplinaire en integrale ontwerpvoorstellen voor de projectlocaties zoals beschreven in het Plan van Aanpak.
 • De analyse en het ontwerp worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage.
 • Het onderzoek wordt mondeling gepresenteerd.

Individueel:

 • Je bouwt gedurende de OWE een portfolio. In dit portfolio wordt jouw kennisontwikkeling vastgelegd door reflectie op de aangeboden lezingen en activiteiten. Daarnaast reflecteer je op de ontwikkeling van je analyse en ontwerpvaardigheden.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De vaste lesdagen zijn nagenoeg elke week op dinsdag en donderdag in Nijmegen. In hoofdlijnen is de verdeling in klokuren als volgt:

 • Begeleidingssessies door stedenbouwkundig projectleider en/of extern stedenbouwkundige: 40 uur (20 weken 2 uur)
 • Workshops: 16 uur (4 x 4 uur)
 • (gast)colleges: 24 uur (16x 1,5 uur)
 • Excursies en/of studiereizen: 24 uur (2x 8, 2x 4 uur)
 • Tentamen in de vorm van mondelinge presentatie: 1 uur

In totaal is er globaal exclusief tentamentijd 105 uur aan contacttijd geprogrammeerd. Dit komt neer op 5,3 uur per week. De contactmomenten zullen grotendeels op dinsdag, woensdag en donderdag geroosterd worden.

Voor zelfwerkzaamheid worden alle uren buiten contacttijd aangehouden, zodanig dat wordt voldaan aan de studielast van 42 uur per week. Bij bovenstaande programmering van de contacttijd komt dit neer op 36,7 uur per week.

Werkvormen
Je werkt bij de uitvoering van het onderzoeksproject samen in groepen van 3 tot 5 studenten. Kennis en vaardigheden worden overgedragen door middel van:

 • Begeleidingssessies door stedenbouwkundig projectleider en/of extern stedenbouwkundige
 • Workshops op het gebied van (analyse en ontwerp-) vaardigheden.
 • Lezingen vanuit het werkveld van de drie domeinen wonen, zorg en welzijn en de fysieke, sociale en digitale wereld rondom het thema Cocreatie in Stedenbouwkundige Transitie.
 • Excursies en/of studiereizen rondom het thema Cocreatie in Stedenbouwkundige Transitie