Kies op maat

Inloggen Menu

Proeven aan Ondernemerschap

De minor Proeven aan Ondernemerschap is een ontdekkingsreis naar jouw persoonlijk ondernemerschap. Of je nu al onderneemt, met een concreet idee rondloopt of je afvraagt of ondernemen iets voor jou is, je bent bij deze minor meer dan welkom.

In een individueel traject ga je buiten je eigen comfortzone antwoord zoeken op een door jou geformuleerde ondernemersvraag. Want waarom binnen je comfortzone blijven, als daarbuiten ook van alles te beleven valt? Daarbij verdiep je jezelf zowel in de praktijk als theorie van het ondernemen. Zo krijg je een beter beeld van jouw persoonlijk ondernemerschap en ontwikkel je een visie op ondernemerschap.

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden (ondernemingen) en hun businesscases breng je in MT’s (multidisciplinaire teams ;-) de onderneming, zijn/ haar omgeving en de (new) business in kaart. Je neemt daarin jouw rol binnen het team.

Leren door doen staat in deze minor centraal, in bovengenoemde individuele en groepsopdracht, maar ook in toepassing businessmodellen (het kennisdomein van deze minor) en in diverse colleges, trainingen, workshops en methodes.

Leerdoelen

Overkoepelende leerdoelen derdejaars minoren:

O1: Multidisciplinair werken: de student kan zijn specialistische vakkennis nuttig inzetten in een multidisciplinaire praktijkopdracht, en kan de verbinding leggen tussen zijn eigen kennis en die van andere disciplines zodat meerwaarde gecreëerd wordt.

O2: Maatschappelijk waarderen: de student kan de waarde van zijn oplossing of product beargumenteerd toelichten in relatie tot de maatschappelijke (ook internationale) uitdagingen in het Agro-Food-Leefomgevingsdomein.

Leerdoelen minor Proeven aan Ondernemerschap:

M1: De student kan een ondernemer, ondernemingen en situaties daarbinnen analyseren.

M2: De student heeft kennis en inzicht verworven in verschillende (business-) canvassen.

M3: De student kan een businessidee uitwerken aan de hand van (business-) canvassen.

M4: De student heeft basiskennis ondernemerschap (bedrijfseconomie, marketing, personeel en organisatie) verworven.

M5: De student kan een (markt)onderzoek van beperkte omvang uitvoeren. Daarbij heeft hij/zij de volgende onderzoeksvaardigheden (verder) ontwikkeld: bronnen selecteren, gegevens verzamelen, gegevens verwerken, conclusies trekken, evaluatie.

Daarnaast beschikt de student over de volgende vaardigheden en houding:

V1: De student kan (multidisciplinair) samenwerken. Hij/zij kan verbinding leggen tussen zijn/haar eigen kennis en vaardigheden en die van medestudenten en anderen.

V2: De student toont een professionele houding in zijn/haar contacten met medestudenten, docenten en externen en kan netwerken in een professionele omgeving.

V3: De student is in staat om opgedane kennis over te brengen aan medestudenten.

V4: De student toont ondernemerscreativiteit. Hij/zij ziet kansen of weet kansen te creëren voor het businessidee.

V5: De student kan zijn gerealiseerde opdrachten onderbouwen en verdedigen tegenover anderen.

V6: De student heeft een beeld verkregen van zijn eigen ondernemerstalenten.

V7: De student ontwikkelt een visie op ondernemerschap.

V8: De student is in staat om te reflecteren op zijn/haar persoonlijke teamrol.

V9: De student kan feedback geven en ontvangen.

Aanvullende informatie

Werkvormen

Er wordt gewerkt in groepsverband op locatie bij een Rabobank. Daarnaast zelfstandig werken aan een individuele opdracht. Dit kan een meewerkopdracht of een verdiepend onderzoek aan de hand van interviews en literatuur.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan deze minor moet je je hbo propedeuse hebben afgerond en minimaal 40 EC hebben behaald in je tweede jaar.

Daarnaast vragen we voor deze minor aantoonbare kennis van dan wel affiniteit met minimaal één van de domeinen: agri, food en/of leefomgeving.

Toetsing

Groepsopdracht & Project 40%

Individuele opdracht & Verslag 60%

Literatuur

Verplicht:
Titel: Ondernemend gedrag (auteur Gerard Aaftink, 9789082088328 )

Aanbevolen:
Titel: The Lean Startup (auteur Eric Ries,
9780670921607)

Rooster

Nog niet bekend