Kies op maat

Inloggen Menu

Expedition Entrepreneurship in Food, Agri & Environment

Will you join us on an expedition into the world of entrepreneurship in Food, Agri & Environment?
During this minor of 20 weeks, you will embark on a journey to explore this challenging world. Discover what the life of an entrepreneur looks like, but also which type of entrepreneurship suits you best. This includes the inventor, the business entrepreneur or the intrapreneur. Dive into the ocean of entrepreneurship and gradually discover whether it makes you feel like a fish in the water.

About this minor

This minor allows you to explore all the facets of entrepreneurship in the ‘green’ environment. What challenges do entrepreneurs face in Food, Agri & Environment? And what dilemmas? How enterprising are they, what characteristics do they have in common and what skills do they require? At the same time, you will explore what roles might suit your personality in this entrepreneurial world. You will design and follow your own learning path while you develop skills that are required for the entrepreneurial role you aspire to.

The minor 'Expedition Entrepreneurship in Food, Agri & Environment' is offered in English and Dutch.

Wil je mee op expeditie in de wereld van ondernemerschap in Food, Agri & Environment?
In de 20-weekse minor ga je op reis om deze uitdagende wereld te verkennen. Je ontdekt hoe de leefwereld van een ondernemer eruitziet, maar ook welk type ondernemerschap het best bij jou past. Denk hierbij aan de uitvinder, de zakelijke ondernemer of de intrapeneur. Je neemt een duik in de oceaan van het ondernemerschap en ontdekt stapsgewijs of jij je daar als een vis in het water voelt.

Over deze minor

In deze minor krijg je de kans om alle facetten van ondernemerschap in de ‘groene’ omgeving te ontdekken. Met welke uitdagingen worden ondernemers in Food, Agri & Environment geconfronteerd? Wat zijn hun dilemma's? Hoe ondernemend zijn ze, welke kenmerken hebben ze gemeen en welke vaardigheden hebben ze nodig? Tegelijkertijd onderzoek je welke rol je met jouw persoonlijkheid in die ondernemerswereld zou kunnen spelen. Je ontwerpt en doorloopt je eigen leer pad waarin je vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor de ondernemersrol die jij ambieert.

De minor Expedition Entrepreneurship in Food, Agri & Environment wordt zowel Engels- als Nederlandstalig aangeboden.

Leerdoelen

During this minor, you will learn:

 • to discover your individual values, passion and drivers;
 • what true entrepreneurship means, thanks to cooperation with company directors;
 • to translate experiences into your own growth path with a clear end goal;
 • to come up with solutions to the challenges of entrepreneurs you will meet during company visits during an excursion week (national and international);
 • to debate about challenges in real-life cases and present solutions to entrepreneurs;
 • to turn your personal experiences into knowledge and skills that will help you get to your final destination.

You will record your journey in a portfolio, describing, analysing and substantiating the learning process.

Je leert tijdens deze minor:

 • je eigen waarden, passie en drijfveren te ontdekken;
 • wat echt ondernemerschap betekent dankzij samenwerking met ’directeuren van bedrijven;
 • ervaringen te vertalen naar je eigen groeipad met een duidelijk einddoel;
 • oplossingen te bedenken voor uitdagingen van ondernemers die je ontmoet tijdens bedrijfsbezoeken in een excursieweek (binnen- en buitenland);
 • debatteren over uitdagingen in real-life cases en oplossingen presenteren aan ondernemers;
 • je persoonlijke ervaringen om te zetten in kennis en vaardigheden waarmee je je eindbestemming kunt bereiken.

Je legt je reis vast in een portfolio waarin je het leerproces beschrijft, analyseert en onderbouwt.

Ingangseisen

Propaedeutic year and at least 40 credits from the 2nd year

Propedeuse en minimaal 40 studiepunten uit het 2e jaar

Literatuur

Effectief Ondernemen [Effectual Entrepreneurship] by Stuart Read et al.

EAN: 9781138923782

Effectief Ondernemen door Stuart Read e.o.

EAN: 9781138923782

Rooster

This minor lasts 20 weeks and has a workload of 40 hours per week. You will be at HAS physically for at least one day per week. You will do an internship with various entrepreneurs working in Food, Agri & Environment. One day will be spent entirely on your personal learning process; this may be with HAS, but also with entrepreneurs. One day a week, you will work with fellow students on a variety of assignments. The week ends with a moment of reflection on what you will take away from the past week in your portfolio and journey of discovery into what entrepreneurship means to you. It goes without saying that this rhythm will be different during the introduction week, excursion week and innovation week.

Deze minor duurt 20 weken en vraagt van jou 40 uur per week. Minimaal één dag ben je fysiek bij de HAS. Eén dag in de week loop je stage bij verschillende ondernemers werkzaam in Food, Agri & Environment. Eén dag besteed je volledig aan je persoonlijke leerproces; dit kan bij de HAS zijn, maar ook bij ondernemers. Eén dag per week werk je samen met medestudenten aan diverse opdrachten. Je sluit de week af met reflectie: wat neem je mee van de afgelopen week in je portfolio en ontdekkingsreis naar wat ondernemerschap voor jou betekent. Uiteraard zal dit ritme tijdens de introductieweek, excursieweek en innovatieweek anders zijn.

Toetsing

 • A lecturer and an entrepreneur assess your portfolio in which you describe and analyse your personal learning process. The assessment will take place orally.

  Een docent en een ondernemer beoordelen je portfolio waar je jouw eigen leerproces beschrijft en analyseert. De toetsing vindt mondeling plaats.

Aanvullende informatie

Costs:

Literature: ± €75

Excursion week: ± €100-200 national;

                      ± €250-500 international(depending on how you travel)

 

Kosten:

Literatuur: ± € 75,-

Excursieweek: ± €100-200,- binnenland;

                      ± €250-500,- buitenland (afhankelijk van de manier van reizen)