Kies op maat

Inloggen Menu

Applied Crop Research

Welke rol ga jij spelen in de ontwikkeling van plantenteelt en gewasbescherming? Met belangrijke vragen als: hoe maken we onze gewassen zo weerbaar mogelijk in deze tijd van sterk veranderende regelgeving? En hoe beschermen we natuur en milieu optimaal? We vinden de antwoorden samen in de minor Applied Crop Research, een gebied waarop jij kunt groeien en bloeien!

Tijdens deze minor belichten we de uitdagingen van vandaag op verschillende gebieden, zoals Moleculaire veredeling, Gewasfysiologie en Nieuwe teelten. We bekijken die vraagstukken van alle kanten, waarbij ook nieuwe technieken en big data een rol spelen. De thema’s komen aan de orde in lessen, een groepsproject en een individueel project. In de projecten koppel je de opgedane kennis aan een actuele praktijksituatie op een van de genoemde gebieden.  

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor kun je:

* fungeren als expert binnen de vakgebieden Moleculaire veredeling, Gewasfysiologie of Nieuwe teelten op (zelf gekozen) onderwerpen die aan bod gekomen zijn;

* een project over een praktijksituatie organiseren en managen binnen een van deze drie vakgebieden;

* de zelf vergaarde kennis begrijpen, selecteren en toepassen; * wet- en regelgeving op deze gebieden raadplegen, begrijpen en toepassen in de praktijk;

* adviesvaardigheden ontwikkelen en inzetten;

* relevante kennis selecteren en combineren in de verschillende takken van de plantenteeltsector.

Ingangseisen

HBO propedeuse en minimaal 40 punten van het 2e jaar. Eén afgeronde stage is een pre . Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar onderstaande wordt sterk aangeraden:

•Je bent  basaal bekend met diverse teelttechnische aspecten en principes omtrent plantenziektekunde

•Je kent basisbegrippen en principes uit de veredeling en vegetatieve vermeerdering

•Je bent in staat een onderzoek op hbo-niveau uit te voeren

Rooster

De minor duurt 20 weken met een studiebelasting van 40 uur per week. Je dient minimaal 3 dagdelen aanwezig te zijn voor de geplande lesactiviteiten. Daarnaast kunnen er op andere momenten excursies of gastcolleges gepland worden.  De overige tijd is zelfstudie.

Toetsing

Je wordt beoordeeld op verschillende op te leveren producten. Hieronder een overzicht van de producten met de manier van beoordelen en weging:

* Kennisassessment (cijfer 1-10; bodem 5.5; weging 2) 
* Individueel project (populair-wetenschappelijk artikel) (V/O) Groepsproject (cijfer 1– 10; bodem 5.5, weging 1)
* Portfolio (cijfer    4– 10; bodem 5.5; weging 1)

Aanvullende informatie

Bij vragen of onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen om te kijken welke mogelijkheden er zijn.