Kies op maat

Inloggen Menu

Plant(W)aardige toekomst!

We kunnen er niet omheen: planten hebben de toekomst. De groeiende wereldbevolking zal gevoed moeten worden, en de deskundigen zijn het erover eens dat plantaardige producten daarin een vooraanstaande rol moeten gaan spelen. Plantaardige eiwitten (en vetten) zijn prima in staat om de dierlijke varianten zoals, vlees- en zuivelproducten op een volwaardige wijze te vervangen. Dit implementeert grote aanpassingen in de gehele keten, van zaadhandelaar tot aan de consument.

Planten zijn als humane voedingsbron zeer veelzijdig. Zo voorzien ons van de meeste essentiële voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en vezels, maar ook de benodigde vetten en eiwitten. Deze veelzijdigheid resulteert in een groot aanbod van en variatie in plantaardige ketens met uiteenlopende eindproducten en toepassingsmogelijkheden voor de mens.

Grote thema’s zoals de plant als eiwitbron, relatie plant en humane gezondheid en vitaliteit, verantwoord bodemgebruik, innovatieve teelt- en verwerkingstechnieken, nieuwe plant(w)aardige verdienmodellen, ecologische footprint zijn super actueel en van groot belang. Deze thema’s komen allen aan de orde in deze minor. Uiteraard wordt telkens de link gelegd met het belangrijkste thema van de 21e eeuw: duurzaamheid. Technologische innovaties zijn nodig en ook de wil en durf om anders te denken en te handelen.

Ben je gemotiveerd om deze wending in de plantaardige keten mede richting te geven en wil je een bijdrage leveren aan deze nieuwe plant(w)aardige toekomst, dan is deze minor jouw keuze.

Leerdoelen

  • Na het volgen van deze minor kun je:

  • de plantaardige keten (o.a. uitgangsmateriaal, teelttechnieken, bodem en water, winningsprocessen, verwerkingsprocessen, reststromen en afzetkanalen) in eigen woorden weergeven.
  • het belang en noodzaak van integratie tussen de diverse schakels in de plantaardige agrifoodketen met het oog op kwaliteit en kwantiteit aangeven en verklaren.
  • innovatieve (technologische) ontwikkelingen in de plantaardige agrifoodsector toelichten.
  • het belang van plantaardige productie in het licht van het wereldvoedselvraagstuk beargumenteren.
  • de invloed van het consumentengedrag op de plantaardige keten toelichten.
  • visies en strategieën van agrifoodbedrijven in de plantaardige sector en de daar bijbehorende nieuwe verdienmodellen onderscheiden en vergelijken.
  • zijn of haar specialistische vakkennis nuttig inzetten in een multidisciplinaire praktijkopdracht.
  • verbindingen leggen tussen eigen kennis en die van andere disciplines zodat meerwaarde gecreëerd wordt.

Ingangseisen

Om deel te nemen aan deze minor moet je je hbo propedeuse hebben afgerond en minimaal 40 EC hebben behaald in je tweede jaar.

Daarnaast vragen we voor deze minor aantoonbare kennis van, dan wel affiniteit met minimaal één van de domeinen: agri, food en/of leefomgeving.

Toetsing

Toetsmatrix

Onderdelen:      Toetsvorm    Weeg  Bodem Beoord. Toets
                                           factor  cijfer   schaal   moment

Kennischecks      digitaal          5      5,5      1-10   wekelijks
Project-groep      opdracht       1,5    5,5      1-10
Project-individ.    assessment   3,5    5,5      1-10

Rooster

Nog niet bekend.