Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemer bouw & infra

In de minor worden naast de hbo competenties de competenties gehanteerd die door de Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) zijn vastgelegd.
Een afgestudeerde die de minor Ondernemer Bouw en Infra heeft afgerond, kan een bouwbedrijf (bouwkundig of civieltechnisch) inrichten en leiden.
Binnen deze context kan hij/zij kleine en middelgrote bouwprojecten op een rendabele manier realiseren.
Daarbij is hij/zij in het bezit van bouwtechnische, bedrijfskundige, bedrijfseconomische, organisatorische en leidinggevende kennis en vaardigheden. 

In de minor Ondernemer Bouw en Infra vervult de student de rol van een directielid in een bouw- of aannemingsbedrijf. Van de student wordt verwacht dat hij/zij in korte tijd de situatie van het bouw- of aannemingsbedrijf analyseert en vervolgens voor dat bedrijf een ondernemingsplan opstelt, in concurrentie een bouwopdracht verwerft en op papier realiseert. Hiervoor krijgt de student gereedschappen aangereikt op kennisgebieden als:
·      Ondernemen, ondernemingsrecht, marketing
·      Operationeel management, personeel & organisatie
·      Financiële administratie, financieel management
·      Bouwwet en regelgeving
·      Werkvoorbereiding, calculatie
·      Kwaliteitszorg

Leerdoelen

De student kan:
- Het bouwproces en de participanten omschrijven 
- Een omschrijving geven van de wettelijke bepalingen die een rol spelen bij de bedrijfsvoering in de bouw
- Effectief communiceren binnen commerciële bedrijfsvoering
- Een omschrijving geven van de diverse belastingwetten en andere wettelijke bepalingen in relatie tot het financieel beheer
- De financiële status van een bouwbedrijf berekenen en beoordelen
- Een exploitatierekening samenstellen en over de diverse aspecten hiervan een oordeel geven en hun onderlinge relaties aangeven
- Een aannemersovereenkomst t.b.v. het werk opstellen
- Een gedetailleerde verschillenanalyse maken in de vorm van een nacalculatie en een resultaatsvoorspelling doen voor het werk o.b.v. de gemaakte verschillenanalyse (nacalculatie)
- De onderdelen m.b.t. werkvoorbereiding en uitvoering van het productieproces opzetten en uitwerken: planning, werkbegroting, inkoop, afgeleide planningen, bouwplaatsinrichting
- De onderdelen die een rol spelen in de beheersing van het productieproces opstellen en uitwerken: bewaking voortgang, inhaalschema’s, bewaking financieel, financieringsschema, oplevering en eindafrekening 
- Een volledig arbeidsovereenkomst opstellen inclusief alle specifieke onderdelen en bijbehorende uitwerking en de
verwijzingen naar de geldende wetgeving en afspraken
- Een interne analyse van een onderneming maken omtrent de organisatie, kunde, en aanbod van de onderneming 
- Een SWOT analyse en een omgevingsanalyse (PEST) maken
- Een marktanalyse maken inclusief concurrentieanalyse en hieruit de landelijke en regionale sociale, politieke, technische en financiele ontwikkelingen onderscheiden
- Een marketingplan maken incl. marketingdoelstellingen, marketingsstrategie en het inzetten van de marketinginstrumenten (marketingmix)
- Een inrichtingsplan voor een nieuwe onderneming maken incl. de nieuwe organisatiestructuur en het benoemen van de verschillende afdelingen, functies en taken
- Een beleidsplan voor een nieuwe ondermeming maken incl. doelen, missie, visie en kernwaarden en de strategie m.b.t. vestigingsplaats, personeel, bedrijfsmiddelen en kwaliteit
- Een uitvoeringsplan voor een nieuwe onderneming maken incl. het benoemen van de fasering en bijbehorende activiteiten
- Een financieel plan maken incl. financiele analyse huidige onderneming, overnameplan (waardebepaling en financiering) en financiele prognose nieuwe onderneming voor de komende drie jaar
-Een professioneel ondernemingsplan maken en de diverse aspecten ervan toepassen

Aanvullende informatie

Geschatte kosten voor de totale minor
€ 750,- (studiemateriaal en examen KOB)

Toetsing

De diverse modules worden getoetst door middel van opdrachten, presentatie, assessment (professioneel handelen) en schriftelijke tentamens (5).