Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemer bouw & infra

In de minor Ondernemer Bouw en Infra vervult de student de rol van een directielid in een bouw- of aannemingsbedrijf. Van de student wordt verwacht dat hij/zij in korte tijd de situatie van het bouw- of aannemingsbedrijf analyseert en vervolgens voor dat bedrijf een ondernemingsplan opstelt, in concurrentie een bouwopdracht verwerft en op papier realiseert. Hiervoor krijgt de student gereedschappen aangereikt op kennisgebieden als:
·      Ondernemen, ondernemingsrecht, marketing
·      Operationeel management, personeel & organisatie
·      Financiële administratie, financieel management
·      Bouwwet en regelgeving
·      Werkvoorbereiding, calculatie
·      Kwaliteitszorg

Leerdoelen

In de minor worden naast de hbo competenties de competenties gehanteerd die door de Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) zijn vastgelegd.
Een student die de minor Ondernemer Bouw en Infra heeft afgerond, kan een bouwbedrijf (bouwkundig of civieltechnisch) inrichten en leiden.
Binnen deze context kan de student kleine en middelgrote bouwprojecten op een rendabele manier realiseren.
Daarbij is de student in het bezit van bouwtechnische, bedrijfskundige, bedrijfseconomische, organisatorische en leidinggevende kennis en vaardigheden. 

Aanvullende informatie

Extra kosten:

  • € 450,- voor aanschaffen verplichte boeken rechtstreeks bij uitgeverij van de KOB voor aanvang van de minor,
  • € 400,- (prijspeil 2020) t.b.v. zelf aanvragen van de verklaring Bedrijfstechniek (BT) Bouwbedrijf/Infrabedrijf) bij de KOB na het afstuderen.

Ingangseisen

Studenten worden toegelaten met een (bouw)technisch gerelateerde achtergrond, bijv. opleidingen:

Built Environment, Bouwkunde, Civiel Techniek
Facility Management, Vastgoed en makelaardij, Technische bedrijfskunde

Toetsing

schriftelijke tentamens en opdrachten

Rooster

beschikbaar vanaf eind augustus