Kies op maat

Login Menu

Slim Produceren (product en procesbeheersing)

De minor 'Slim produceren' richt zich op product- en procesoptimalisatie bij productiebedrijven. De minor sluit aan bij een toenemende behoefte binnen het bedrijfsleven om op HBO-niveau hierover kennis binnen te halen. Beginnende managers/ adviseurs met verstand van product- en procesoptimalisering voldoen hieraan.
De minor omvat een groot project met flankerend theoretisch onderwijs.

 

Het project bij een bedrijf:

  1. is gericht op World Class Performance met een gefaseerde uitwerking op de werkvloer.
  2. start met een onderzoeksplan, gevolgd door een diagnose. Knelpunten worden gesignaleerd, geanalyseerd en aangepakt. Een toolbox benodigd voor dit bedrijf wordt toegepast en verder ontwikkeld. Het project wordt geïmplementeerd en geborgd.

 

Het flankerend onderwijs heeft drie belangrijke elementen:

 

1.    inhoudelijke kennis

·Basis organisatie en technologie

·Productontwikkeling

·Kwantitatieve technieken

·Productieorganisatie en -control

·Business en Supply Chain

·Veranderingsmanagement

2.    methodologische kennis

·ontwerpen van bedrijfskundige processen

3.    vaardigheden

·samenwerken: werken in teams

·spreken

·schrijven: rapporteren

De praktijkcomponent is groot in deze minor. De student leert methodisch vanuit Lean, Quick Response Manufacturing (QRM) en Six Sigma principes, concepten in het industriële Midden- en Kleinbedrijf te implementeren.

De student gaat in een klein projectteam een verbetering in het productieproces doorvoeren samen met een deelnemend bedrijf. Hiervoor wordt een actieve proactieve participatie van de student gevraagd. Met behulp van beschikbare 'tools' uit de Lean- en QRM-methodiek en kwaliteitsonderdelen uit de Six Sigma systematiek gaat de student samen met werknemers product- en procesverbetering realiseren.

De nadruk van de behandeling van theorie ligt in de eerste helft van de minor. We doen als start in practicumvorm een productiespel. De verschillende opeenvolgende modulen hebben in deze minor steeds kennis uit de voorgaande module als start. Daarom sluiten we iedere module af met een toetsing. De twee aaneensluitende opdrachten worden, voor zover het mogelijk is, in de praktijk uitgevoerd.

Nadruk in de eerste helft van de minor ligt bij de theorie en diagnose. In het tweede deel van de minor staat de praktijk van ontwerp en implementatie centraal. Ook weer bij het bedrijf.

Aangezien procesinnovatie veranderingen in de organisatie tot gevolg heeft, speelt in de minor sociale innovatie een grote rol. Hieraan wordt naast de technologische aspecten ruime aandacht besteed.

Na het succesvol behalen van deze minor kan de student zelfstandig een procesverbeteringsproject op basis van 'Lean'-principes in de praktijk initiëren, begeleiden en borgen als een continu proces.

Leerdoelen

De student leert methodisch vanuit Lean, QRM en Six Sigma principes, concepten in het industriële Midden- en Kleinbedrijf te implementeren.
De student gaat in een klein projectteam een verbetering in het productieproces doorvoeren samen met een deelnemend bedrijf. Hiervoor wordt een actieve participatie van de student gevraagd.
Na afronding van de minor kan de student, product- en procesoptimalisatie methodisch in een praktijkproject realiseren. Hiervoor kan de student een probleemdefinitie, analyse van de productiecontext en een veranderingsstrategie maken.
De student kan zelfstandig een procesverbeteringsproject op basis van 'procesverbetering'-principes in de praktijk initiëren, begeleiden en borgen als een continu proces.

Aanvullende informatie

De case vindt plaats bij een productiebedrijf. Hierdoor worden reiskosten gemaakt. Vanaf de derde week ben je iedere week met een medestudent 4 dagen bij het bedrijf en 1 dag op de opleiding.

Ingangseisen

Propedeuse gehaald bij de start van de minor.
Bekend met adviesmethodiek, en Statistiek en 40 EC uit de hoofdfase.
Toelating is afhankelijk van intakegesprek.

Toetsing

schriftelijke tentamens en rapportage, werkbesprekingen, actieve deelname en presentaties.

                       

Rooster

voltijd dagonderwijs in semester 1 of 2