Kies op maat

Login Menu

Financieel Management

‘De financiën zijn de basis van een goed bedrijf’ 

In deze minor ga je actief aan de slag om de financiële functie van een bedrijf uit te oefenen.  Je houdt je onder andere bezig met het bepalen en verstrekken van financieel-economische informatie voor het management.

Die informatie heeft o.a. betrekking op advisering rondom een overname en alle facetten die daarmee te maken hebben. Daarbij kun je denken aan de financiering van de overname, juiste verwerking in de boekhouding hiervan en de gevolgen voor de invulling van het management control-systeem. Met name staan de taken van de financiële controller en (in mindere mate) van de treasurer centraal.

In de minor worden de cursussen Financiële Verslaggeving, Financiering 2, Management en Cost Control en Treasury  aangeboden. Verder werk je aan een drietal integrale opdrachten (in tweetallen). De opdrachten bestaan uit praktijkopdrachten die in samenwerking met partners in het  bedrijfsleven (o.a. ABN-Amro en Gasterra) zijn ontwikkeld. Er worden eveneens diverse actuele en praktijkgerichte gastcolleges aangeboden.

Leerdoelen

Na afloop van de minor ben je in staat om op adequate wijze de financiën van een bedrijf te doorgronden en advies uit te brengen aan een directie.

Aanvullende informatie

De minor is voor semester 1 van 2017-2018 vol. 

Er is nog wel plek voor semester 2

Ingangseisen

Een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding of studenten van de opleidingen Commerciële Economie, Business Intelligence of Technische Bedrijfskunde.

Toelatingsvoorwaarden: de cursussen Ondernemingsfinanciering, Bedrijfsadministratie en Externe Verslaggeving, aangeboden door het Instituut Financieel Economisch Management (in jaar 3), moeten met een voldoende resultaat zijn afgerond door studenten van FEM.

Een intakegesprek is onderdeel van de toelatingseisen.

Toetsing

Een aantal vakken wordt afgerond middels een opdracht. Voor de overige vakken dient de student een tentamen te maken.

Rooster

Het rooster zal ongeveer twee weken voor aanvang van de minor bekend zijn.