Kies op maat

Login Menu

Financieel Management

‘De financiën zijn de basis van een goed bedrijf’ 

In deze minor ga je actief aan de slag om de financiële functie van een bedrijf uit te oefenen.  Je houdt je onder andere bezig met het bepalen en verstrekken van financieel-economische informatie voor het management.

Die informatie heeft o.a. betrekking op advisering rondom een overname en alle facetten die daarmee te maken hebben. Daarbij kun je denken aan de financiering van de overname, juiste verwerking in de boekhouding hiervan en de gevolgen voor de invulling van het management control-systeem. Met name staan de taken van de financiële controller en (in mindere mate) van de treasurer centraal.

In de minor worden de cursussen Financiële Verslaggeving, Financiering 2, Management en Cost Control en Treasury  aangeboden. Verder werk je aan een drietal integrale opdrachten (in tweetallen). De opdrachten bestaan uit praktijkopdrachten die in samenwerking met partners in het  bedrijfsleven (o.a. ABN-Amro en Gasterra) zijn ontwikkeld. Er worden eveneens diverse actuele en praktijkgerichte gastcolleges aangeboden.

Leerdoelen

Na afloop van de minor ben je in staat om op adequate wijze de financiën van een bedrijf te doorgronden en advies uit te brengen aan een directie.

Aanvullende informatie

De minor wordt alleen nog aangeboden in semester 2, studiejaar 2018/2019. Per 2019/2020 wordt deze minor niet meer aangeboden.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten met één van de volgende financiële opleidingen;
- Accountancy
- Finance & Control
- Finance Tax & Advice

Studenten dienen over voldoende financiële basis te beschikken. Denk hierbij aan voldoende kennis van de vakken ondernemingsfinanciering, bedrijfsadministratie,  financiële verslaggeving en financiële markten.

Toetsing

Een aantal vakken wordt afgerond middels een opdracht. Voor de overige vakken dient de student een tentamen te maken.

Rooster

De minor wordt alleen nog aangeboden in semester 2. Het rooster zal ongeveer twee weken voor aanvang van de minor bekend zijn.