Kies op maat

Login Menu

Financieel Management in de Zorg

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in sneltreinvaart op. De vraag naar zorg neemt toe, de kosten van de zorg stijgen, er wordt gesproken over de kanteling in de zorg. In de partcipatiesamenleving wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Kleinschalige zorg zou een oplossing zijn, maar waarvoor? Betere kwaliteit? Lagere kosten?  Ondertussen krijgt de gemeente een veel grotere rol in de indicering van zorg.

Zorgaanbieders staan voor de uitdaging om met minder geld meer te doen, dat vraagt om slimme en creatieve (financiële) oplossingen. Gewapend met de kennis en ervaring die je tijdens deze minor opdoet, kun jij hier een bijdrage aan leveren.

Het maatschappelijke belang is groot. In het Noorden beslaat de zorgsector ruim 20% van de werkgelegenheid, een van de belangrijkste werkgevers voor afgestudeerden.

Leerdoelen

Het hart van de minor vormen de financiële sturingsmogelijkheden van een zorgaanbieder in een zorgmarkt met een diversiteit aan belanghebbenden, waaronder gemeenten, zorgverzekeraars, consumenten en concurrenten. Inspirerende gastsprekers geven kleur aan deze perspectieven. De minor doet een beroep op je onderzoek vaardigheden, draagt bij aan goede voorbereiding op je uiteindelijke afstudeerscriptie en geeft je loopbaan in de zorgmarkt een kickstart!

In het minorprogramma wordt de eerste periode aan een businesscase Healthy Ageing gewerkt waarin de verworven kennis uit de aangeboden vakken direct dient te worden toegepast in actuele bedrijfscases uit de zorg.

De verandermanagementmodellen die in de zorgsector toegepast worden, zullen uitgebreid in de minor worden behandeld, evenals de business control aspecten die specifiek op de zorg van toepassing zijn. Daartoe verken je eerst het Nederlandse zorglandschap. Ethiek is een belangrijk onderwerp, dat terugkomt in het vak Duurzaam Financieel Management in de Zorg evenals financial accounting, dat een belangrijk aandachtsgebied voor zorgaanbieders is. In de tweede periode vindt de integrale opdracht plaats. Daarin staat een onderzoek centraal, dat plaatsvindt bij een zorgaanbieder waar een door de opdrachtgever geformuleerde praktijkopdracht zal worden uitgevoerd.

Aanvullende informatie

Neem contact op met Harma Schut (h.m.schut@pl.hanze.nl) of Olaf van der Heide (o.r.van.der.heide@pl.hanze.nl), dat kan ook telefonisch via de Front Office van FEM: 050 595 5515 of fem@org.hanze.nl

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor de studenten van de Economische Schools (FEM, Marketing, Bedrijfskunde, Facility Management en Rechten) en studenten van Gezondheidsstudies. Affiniteit met de zorg en de wereld achter de cijfers in deze branche staan daarbij voorop.

Toetsing

De toetsing bestaat uit opdrachten en tentamens

Literatuur

De literatuurlijst wordt op een later moment bekend gemaakt.

Rooster

Het rooster wordt ongeveer twee weken voor aanvang van de minor bekend gemaakt per mail. Hiervoor dient de aanmelding compleet te zijn.