Kies op maat

Inloggen Menu

Financieel Management in de Zorg

Hoe kan financieel management bijdragen aan de kwaliteit van duurzame zorg?
In deze minor ga je daadwerkelijk een kijkje nemen in het brede werkveld van de zorg. Je leert hoe je door middel van financieel management kan bijdragen aan het realiseren van duurzame zorg. Het programma van deze minor wordt jaarlijks afgestemd op de actuele ontwikkelingen in de zorg.


Samen met ervaren (gast)docenten volg je interactieve colleges en pas je de opgedane kennis toe in de zorgpraktijk. Je krijgt zo een 360 graden blik op de werking van de zorgmarkt, het krachtenveld waarin zorgaanbieders zich bevinden en de belangrijke sturende rol van geld in dit domein.

Maatschappelijk belang
In het Noorden beslaat de zorgsector ruim 20% van de werkgelegenheid en is daarmee één van de belangrijkste werkgevers voor afgestudeerden. Nieuwe ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in sneltreinvaart op. De vraag naar zorg neemt toe, de kosten van de zorg stijgen, er wordt gesproken over de kanteling in de zorg. In de participatie samenleving wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Kleinschalige zorg zou een oplossing zijn, maar waarvoor? Betere kwaliteit, lagere kosten? Ondertussen krijgt de gemeente een veel grotere rol in de indicering van zorg.

Zorgaanbieders staan voor de uitdaging om met minder geld meer te doen, dat vraagt om slimme en creatieve (financiële) oplossingen. Gewapend met de kennis en ervaring die je tijdens deze minor opdoet, kun jij hier een bijdrage aan leveren.

Het hart van de minor vormen de financiële sturingsmogelijkheden van een zorgaanbieder in een diverse zorgmarkt. De diversiteit blijkt onder andere uit de veelheid aan belanghebbenden waaronder gemeenten, zorgverzekeraars, concurrenten en consumenten. Of spreken we van cliënten of patiënten, om maar aan te geven hoe groot de diversiteit is.

Hoe dan ook: het is een enorme puzzel waar we samen aan werken. En ook een puzzel waar de mens die begeleiding of zorg nodig heeft altijd in beeld moet blijven.

Leerdoelen

In het minorprogramma wordt aan een businesscase Healthy Ageing gewerkt waarin de verworven kennis over het Nederlandse zorglandschap, de trends in de sector en de kennis uit de aangeboden vakken direct dient te worden toegepast. Er wordt gewerkt in groepen die werken aan een businessmodel voor een zelfgekozen zorgaanbod. De verandermanagementmodellen die in de zorgsector toegepast worden, zullen uitgebreid in de minor worden behandeld, evenals de business control aspecten die specifiek op de zorg van toepassing zijn.

In de aangeboden vakken komen ook de onderwerpen duurzaamheid en ethiek in de zorg aan de orde. Elk jaar zijn er diverse opdrachtgevers die concrete vragen vanuit hun zorgpraktijk neerleggen waarmee studenten in de integrale opdracht aan de slag gaan.

De minor doet een beroep op je onderzoeksvaardigheden, draagt bij aan goede voorbereiding op je uiteindelijke afstudeerscriptie en geeft je loopbaan in de zorgmarkt een kickstart!

Aanvullende informatie

Neem contact op met Sanja Balalic
s.balalic@pl.hanze.nl, dat kan ook telefonisch via de Front Office van FEM: 050 595 5515 of fem@org.hanze.nl 

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor de studenten met affiniteit voor zorg en de wereld achter de cijfers die (mede) de mogelijkheden en grenzen in deze branche bepalen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit opdrachten en tentamens.

Literatuur

Deelnemers worden op een later moment geïnformeerd over de literatuurlijst.

Rooster

Het rooster wordt ongeveer twee weken voor aanvang van de minor bekend gemaakt via het digirooster en per mail. Hiervoor dient de aanmelding compleet te zijn.