Kies op maat

Login Menu

Inkoopmanagement (in voltijd)

Inkoopmanagers die Procurement Officers heten? Europees aanbesteden, sourcing, leveranciersmanagement en contractbeheer? Uitbesteden, category management, onderhandelen, Best Value Procurement? Allemaal onderdelen en aspecten die thuishoren bij het vakgebied Inkoop. Een boeiend en inspirerend vakgebied en dan zijn er ook nog genoeg HBO-vacatures voor jonge inkoopprofessionals. Vanaf 2007 hebben ruim 600 studenten van de Hanzehogeschool en andere Hogescholen de uitdagende minor Inkoopmanagement afgerond. Een meerderheid van deze studenten komt ook daadwerkelijk in het inkoopvak terecht!

Het belang van inkoop
Inkoop is belangrijk voor het bereiken van organisatiedoelstellingen. Grote organisaties beschouwen inkoop dan ook als een van de belangrijkste strategische aspecten bij de bedrijfsvoering. Inkoop richt zich vooral op de toegevoegde waarde in de keten. Alles begint bij de klant (de demand-kant) en de inkoper is de cruciale schakel richting de leveranciers, de supply-kant van de keten. De relatie met de leverancier speelt daarbij een steeds grotere rol. Samenwerking wordt belangrijker. De inkoper is meer en meer een verbindende factor.

Inkoop in de private sector
Bij private organisaties is inkoop wezenlijk voor het bereiken van concurrentievoordeel. Ook het MKB realiseert zich dit de laatste jaren. De vraag naar inkopers op tactisch en strategisch niveau is groot in het bedrijfsleven.

Inkoop in de publieke sector
Ook in de publieke sector staat inkoop volop in de belangstelling. Als de overheid goederen of diensten afneemt van een bedrijf gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De overheid heeft een grote behoefte aan young professionals met inkoopkennis. Bij veel overheidsinstanties en inkoopadviesbureaus kom je oud-inkoopstudenten van de Hanzehogeschool Groningen tegen.

De minor Inkoopmanagement bestaat uit twee delen:
1. In het eerste kwartaal behandelen we de theorie en doorloop je een aanbestedingsproces ( met ‘echte’ opdrachtgevers!)
2. In het tweede kwartaal voer je binnen een organisatie een inkoopopdracht uit. Je werkt daarbij in tweetallen en wordt begeleid door coaches van de Hanzehogeschool en begeleiders vanuit de organisaties.

Alle onderdelen van de minor zijn praktijkgericht:

  • veel gastdocenten,
  • workshops met medewerking van inkoopadviesbureaus en bedrijven,
  • uitgebreid netwerk van organisaties die meewerken aan de praktijkopdracht,
  • nauwe samenwerking met de beroepsvereniging voor inkopers, NEVI.

De minor wordt afgesloten met een groot seminar waarin studenten en de markt elkaar ontmoeten. Dit seminar is een begrip in inkoopland (zie ook www.hanze.nl/inkoopmanagement ). Met NEVI is een convenant afgesloten over vrijstelling voor NEVI-certificaten. De minor is een toonaangevende inkoopopleiding binnen het HBO en krijgt ook landelijk veel publiciteit. Studenten die de minor hebben gevolgd hebben, zoals gezegd, goede kansen op de arbeidsmarkt.

Uit studentenevaluaties blijkt dat de minor zeer gewaardeerd wordt vanwege de grote praktijkgerichtheid en de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten. De docenten doen zelf ook onderzoek op het gebied van inkoop. Studenten van de minor zijn afkomstig van veel verschillende opleidingen en hogescholen (o.a. Bedrijfskunde, CE, FM, Small Business & Retail, Logistiek en Economie, Technische Bedrijfskunde). De samenwerking tussen studenten met een verschillende achtergrond is een van de aantrekkelijke kanten van de minor.

Doelgroep
Studenten Facility Management en studenten van andere bedrijfskundige opleidingen of met een technische achtergrond met bedrijfskundige belangstelling.

Leerdoelen

De student krijgt een gedegen basis op het gebied van Inkooptheorie en kan oplossingen ontwerpen en presenteren voor inkoopproblemen voor bedrijven en publieke organisaties. De student wordt een gedreven ‘young professional’ op inkoopgebied.

Aanvullende informatie

Studenten wordt aangeraden lid van de vakvereniging (Nevi) te worden (studententarief). Zij kunnen dan kringbijeenkomsten/evenementen van Nevi bezoeken.

De minor wordt alleen aangeboden bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25). Het besluit hierover zal begin juni genomen worden. Uiteraard krijg je in dat geval hiervan schriftelijk bericht. Meld je daarom zo spoedig mogelijk aan!

De inschrijving voor semester 2 (februari 2019) is gesloten. Er zijn op dit moment reeds voldoende deelnemers.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten in hun derde of vierde studiejaar, die hun propedeuse reeds behaald hebben. Studenten kunnen worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de minorcoördinator, om de mogelijkheden voor het volgen van de minor te bespreken.

Toetsing

Toetsing van de leerdoelen vindt plaats door middel van tentamens, professionele producten, peer asessment en presentaties.

Literatuur

Wordt in augustus bekend gemaakt.

Rooster

Semester 1 en 2 van het studiejaar 2018 - 2019