Kies op maat

Login Menu

Eventmanagement

Het belang van events wordt steeds groter. Dat geldt voor events die zich binnen de maatschappij afspelen, zoals de Olympische Spelen in Nederland, Swingin’ Groningen op de Grote Markt, de Uitmarkt in Amsterdam, de Red Bull Air Race in Rotterdam… Maar ook events binnen organisaties, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuw product, het in gebruik nemen van een nieuw hoofdkantoor.

Aantrekkingskracht  Events zijn een belangrijk onderdeel van elk veelomvattend vrijetijds- en recreatief programma geworden. Ze oefenen een sterke aantrekkingskracht uit, houden de verbeelding vast, kunnen een gemeenschap meeslepen, de bewustwording verhogen, een organisatie of een activiteit op de kaart zetten. Ze zijn deel geworden van de hedendaagse maatschappij. Ook bedrijven hebben events aangegrepen om commerciële doelstellingen te realiseren.

De minor Eventmanagement Elk event is uniek, je hebt maar één kans het tot een succes te maken. Dat is de uitdaging, maar ook wat het succes ervan zo kwetsbaar maakt. Elk event kent andere scenario’s en valkuilen. De minor richt zich op het managen van al die zaken die een projectmatig karakter dragen: een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen. In verschillende fases wordt tijdens de minor Eventmanagement het organiseren van een event doorgenomen. De minor besteedt aandacht aan theorie en praktijk; we trainen je in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om events tot een goed einde te brengen.

Twee events De minor Eventmanagement wordt twee maal aangeboden, vanaf september en vanaf februari. Er worden groepen van 4 of 5 studenten geformeerd die verantwoordelijk worden gemaakt voor het organiseren van twee complexe events: een event-in-opdracht, alsmede een zelf bedacht en vormgegeven event. Deze twee events worden dus gelijktijdig voorbereid. Iedere student die deelneemt aan deze minor moet affiniteit en/of ervaring hebben met de organisatie van evenementen of projecten. En nu leggen we de lat nog wat hoger…

 

Event-in-opdracht Bij het event-in-opdracht ‘adopteert’ een groep als het ware een event of een deel/project van dat event. Het kan een bestaand of nieuw event zijn. De groep schrijft voor het event een uitgebreid projectplan. Tegelijk begint de groep al met de eerste organisatieklussen voor het event. De groep opereert zelfstandig, met als stuurgroep een coach vanuit de Hanzehogeschool én de opdrachtgever. Gedurende de uitvoering leggen de groepen wekelijks verantwoording af aan de coach (procesmatig en onderwijskundig) en aan de opdrachtgever (inhoudelijk). Voorbeelden van deze events zijn bijvoorbeeld: LinkedIn symposium in Martiniplaza, Obstacle/mudrace, Health Festival, Pop-meets-classic Muziekevent, de TT-run, de Nacht voor Kunst&Wetenschap, etc.

Event zelf ontworpen De groep bedenkt zelf een event from scratch. Ook hier schrijft de groep een projectplan voor. Voorbeelden van deze events zijn bijvoorbeeld: Colour Run, Drive-in bioscoop, Wereldrecord ‘Grunniger volkslied’ op de Grote Markt, Homeless Hospitality, Game of Drones, Make-a-wish festival, Free-to-be-me festival, etc.  

Onderwijs en theorie Gedurende het eerste kwartaal van het onderwijssemester worden de studenten op school gevoed door onderwijseenheden als: eventmanagement, projectmanagement, leidinggeven, risicomanagement, financieel beheer, communicatie, marketing. Dit kwartaal wordt afgesloten met drie tentamens en een aantal opdrachten. Het eerste kwartaal is daarom voornamelijk theoriegericht. Het tweede kwartaal is voornamelijk praktijkgericht, de studenten richten zich dan op de uitvoering van de twee events.

Leerdoelen

De student:

  • is in staat een complex event te ontwerpen, op te zetten, te organiseren, uit te voeren en af te ronden.
  • kan de projectgroep managen, cq. projectteamleden op adequate wijze aansturen.
  • ontwikkelt een effectieve en creatieve manier van werken, met oog voor detail en met behoud van het overzicht over het grotere geheel.
  • kan op zijn/haar gedrag en zijn/haar rol in de projectgroep reflecteren. 

Aanvullende informatie

*Deze module is voltijdonderwijs gedurende een semester.

In tegenstelling tot wat in het informatieblok rechts staat, zijn de onderwijsperiodes van:

  • de tweede week van september t/m eerste week van februari (semester 1)
  • de tweede week van februari t/m eerste week van juli (semester 2)

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten in hun derde of vierde studiejaar die hun propedeuse reeds behaald hebben.

Studenten kunnen worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de minorcoördinator, om de mogelijkheden voor het volgen van de minor te bespreken. Wanneer de minorcoördinator het belang hier van inziet, dan krijg je automatisch bericht. 

Toetsing

- Twee events

- Tentamens en schriftelijke opdrachten

Literatuur

Wordt aan het begin van het semester bekend gemaakt.

Rooster

Wordt aan het begin van het semester bekend gemaakt.