Kies op maat

Inloggen Menu

Eventmanagement

Het belang van events wordt steeds groter. Dat geldt voor events binnen organisaties, zoals de ontwikkeling van een nieuw product of het in gebruik nemen van een nieuw hoofdkantoor. Maar ook voor events die zich meer binnen de maatschappij afspelen, zoals het Bevrijdingsfestival, de Uitmarkt in Amsterdam of de Red Bull Air Race in Rotterdam.

Aantrekkingskracht

Events oefenen een sterke aantrekkingskracht uit, houden de verbeelding vast, kunnen een gemeenschap meeslepen, de bewustwording verhogen of een organisatie of activiteit op de kaart zetten. Ze zijn onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij. Ook bedrijven hebben events aangegrepen om commerciële doelstellingen te realiseren.

De minor

Elk event is uniek, je hebt maar één kans het tot een succes te maken. Dat is de uitdaging, maar ook wat het succes ervan zo kwetsbaar maakt. Elk event kent andere scenario’s en valkuilen. De minor richt zich op het managen van al die zaken die een projectmatig karakter dragen: een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen. In verschillende fases wordt tijdens de minor Eventmanagement het organiseren van een event doorgenomen. De minor besteedt aandacht aan theorie en praktijk; we trainen je in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om events tot een goed einde te brengen.

Tijdens de minor werk je in een groep van vier of vijf studenten. Samen ben je verantwoordelijk voor de organisatie van twee complexe events: een event-in-opdracht én een zelf bedacht en vormgegeven event.
Deze twee events bereid je gelijktijdig voor.

Event-in-opdracht

Bij het event-in-opdracht ‘adopteert’ een groep als het ware een event of een deel/project van dat event. Het kan een bestaand of nieuw event zijn. De groep schrijft voor het event een uitgebreid projectplan. Tegelijk begint de groep al met de eerste organisatieklussen voor het event. De groep opereert zelfstandig, met als stuurgroep een coach vanuit de Hanzehogeschool én de opdrachtgever. Gedurende de uitvoering leggen de groepen wekelijks verantwoording af aan de coach (procesmatig en onderwijskundig) en aan de opdrachtgever (inhoudelijk). Voorbeelden van deze events zijn: Bax-bier Amateur Brouwwedstrijd, Kings of Core dance festival, Battle of the North cross t, Kinder Filmfestival, Nieuwjaarscongres Martini Ziekenhuis en de Kardinge Obstacle Run.

Event zelf bedacht

De groep bedenkt zelf een event from scratch. Ook hier schrijft de groep een projectplan voor. Voorbeelden van deze events zijn: de Colour Run van Grunn, Drive-in bioscoop, Wereldrecord ‘Grunniger volkslied’ op de Grote Markt, Homeless Hospitality, Game of Drones, Make-a-wish festival en het Free-to-be-me festival.

Onderwijs en theorie

Tijdens het eerste blok van de minor krijg je vakken als: Eventmanagement, Projectmanagement, Leidinggeven, Risicomanagement, Financieel Beheer, Communicatie en Marketing. Dit blok sluit je af met drie tentamens en een aantal opdrachten. Het eerste blok is hiermee vooral theoriegericht. Het tweede blok is vooral praktijkgericht, je richt je dan op de uitvoering van de twee events.

Leerdoelen

 1. Project- en procesmatig werken, in projectteams functioneren.
 2. Een marktanalyse maken om een succesvol event te ontwerpen.
 3. Een eigen event ontwerpen en ‘verkopen’.
 4. Faciliteiten, diensten en middelen marktconform inkopen.
 5. Een financieel plan maken en beheren.
 6. Een draaiboek ontwerpen.
 7. Omgaan met media.
 8. Succesvol onderhandelen.
 9. Effectief marketing en communicatie in het kader van het event beheersen.
 10. Een risicoanalyse maken en bijbehorende maatregelen nemen t.a.v. de veiligheid van een event.
 11. Leiding geven en de juiste managementstijl toepassen om een totaalprogramma te laten slagen.
 12. Reflectie toepassen t.a.v. de persoonlijke effectiviteit om een event succesvol te maken.
 13. Een inschatting maken om de juiste persoon op de juiste plaats/tijd in te zetten. Zelfkennis om een inschatting te maken van eigen capaciteiten en het zoeken naar aanvulling van de minder sterke kanten in de vorm van keuze van teamleden.
 14. Stressbestendig, omgaan met deadlines en strak geplande draaiboeken.

Aanvullende informatie

Deze module is voltijdonderwijs gedurende een semester.

In tegenstelling tot wat in het informatieblok rechts staat, zijn de onderwijsperiodes van:

 • de tweede week van september t/m eerste week van februari (semester 1)
 • de tweede week van februari t/m eerste week van juli (semester 2)

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten die hun propedeuse reeds behaald hebben.

Studenten kunnen worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de minorcoördinator, om de mogelijkheden voor het volgen van de minor te bespreken. Wanneer de minorcoördinator het belang hier van inziet, dan krijgt de student hiervan automatisch bericht. 

Toetsing

- Twee events

- Tentamens en schriftelijke opdrachten

Literatuur

Wordt aan het begin van het semester bekend gemaakt.

Rooster

Wordt aan het begin van het semester bekend gemaakt.