Kies op maat

Inloggen Menu

Inkoopmanagement (deeltijd)

Inkoopmanagers die Procurement Officers heten? Europees aanbesteden, sourcing, leveranciersmanagement en contractbeheer? Uitbesteden, category management, onderhandelen, Best Value Procurement?

Allemaal onderdelen en aspecten die thuishoren bij het vakgebied Inkoop. Een boeiend en inspirerend vakgebied waarin vele functies op Hbo-niveau zijn te vervullen.

Inkoop is een vitale functie voor het bereiken van organisatiedoelstellingen. Grote organisaties beschouwen inkoop als een van de belangrijkste strategische aspecten bij de bedrijfsvoering.  Inkoop richt zich tegenwoordig vooral op de toegevoegde waarde in de keten, die begint bij de klant (de demand-kant).

De inkoper is in die keten de cruciale schakel richting de leveranciers, de supply-kant van de keten.

Samenwerking tussen de schakels van de keten is steeds belangrijker geworden. De inkoper is meer en meer een verbindende factor. 

Al elf jaar is de minor Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool een van de meest succesvolle specialisaties/minoren van de Hanzehogeschool.  In het collegejaar 2013-2014 is de minor Inkoopmanagement voor het eerst in deeltijd aangeboden, in de uitvoering gecombineerd met instroom vanuit het bedrijfsleven (cursus). Ook hier was de tevredenheid van de deelnemers groot.

 In februari 2018 start de deeltijd minor opnieuw in de hierboven beschreven samenwerking met de cursus met instroom vanuit het bedrijfsleven. 

De cursus Inkoopmanagement bestaat grofweg uit twee delen:

  1. In de eerste lesperiode van plm. 10 weken wordt de theorie behandeld en doorlopen de deelnemers een aanbestedingsproces (Action Learning Opdracht).
  2. In de tweede lesperiode (eveneens 10 weken) wordt binnen de (eigen) organisatie een inkoopopdracht uitgevoerd.

 

Leerdoelen

De student kan doelen bereiken via het sturen en bewaken van de samenhang tussen (a) veranderingen in de externe omgeving, (b) interne processen en structuren (c) financiële planning, (d) organisatiecultuur.

De student kan vanuit een bedrijfs- of bestuurskundige denkwijze, in samenwerking met specialisten op diverse terreinen, vanuit een integraal perspectief vraagstukken op het gebied van inkoop interactief, slagvaardig en oplossingsgericht aanpakken. Kan vraagstukken waarmee de moderne organisatie te maken heeft benaderen vanuit diverse invalshoeken, opereert als organisatiedeskundige op het gebied van inkoop, vanuit een zicht op de samenhang tussen de vier componenten (a,b,c,d); begrijpt het belang van trends en ontwikkelingen in de externe omgeving en kan aangeven wat nodig is om de interne organisatie daarop af te stemmen.

Herkent en erkent de verschillende waarden en belangen die voor elk van de gebieden “strategie, cultuur en structuur” bestaan.

Heeft het vermogen om relevante inkoopproblemen die gekoppeld zijn aan de kerntaken van de inkoopprofessional op te lossen.

De minor is geschikt voor studenten in hun derde of vierde studiejaar. Studenten kunnen worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de minorcoördinator, om de mogelijkheden voor het volgen van de minor te bespreken.

Ervaringen

Uit deelnemersevaluaties blijkt dat de minor hoog gewaardeerd wordt vanwege de grote praktijkgerichtheid alsmede de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten. De lesgevende docenten  doen zelf ook onderzoek op het gebied van inkoop. 

Studenten van de minor zijn afkomstig van verschillende deeltijdopleidingen aan de Hanzehogeschool, terwijl de cursisten hun eigen werkervaring inbrengen. De samenwerking tussen deelnemers met een verschillende achtergrond is een van de aantrekkelijke kanten van de cursus/minor Inkoopmanagement.

Aanvullende informatie

De minor Inkoopmanagement - deeltijd wordt aangeboden in semester 2 (start februari 2021) De minor Inkoopmanagement in deeltijd is uitdrukkelijk niet bedoeld als alternatief voor voltijdstudenten.

In semester 1 en 2 wordt de minor Inkoopmanagement ook aangeboden voor voltijd studenten. Zie elders op deze site.

Studenten worden lid van de vakvereniging (studententarief) en bezoeken ook kringbijeenkomsten/evenementen Nevi.

Contactpersoon: dhr Alex de Vries: a.p.de.vries@pl.hanze.nl (Hogeschooldocent Inkoopmanagement/Strategie)

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten in hun derde of vierde studiejaar. Studenten kunnen worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de minorcoördinator, om de mogelijkheden voor het volgen van de minor te bespreken.

Toetsing

Toetsing van de leerdoelen vindt plaats door middel van tentamens, professionele producten, peer asessment en presentaties

Literatuur

Wordt in januari bekend gemaakt.

Rooster

De minor Inkoopmanagement - deeltijd wordt aangeboden in semester 2 (start februari 2021) De minor Inkoopmanagement in deeltijd is uitdrukkelijk niet bedoeld als alternatief voor voltijdstudenten.

In semester 1 en semester 2 wordt de minor Inkoopmanagement ook aangeboden voor voltijd studenten. Zie elders op deze site.