Kies op maat

Inloggen Menu

Food Ingredients & Health

Het is een samenwerking van het Instituut voor Life Science & Technology (ILST) en opleiding Voeding & Diëtetiek van de Academie voor Gezondheidsstudies (V&D). Het is een Verbredende minor. In deze minor leer je analyseren wat een gezond product is en wat een gezond product doet in het lichaam. Je gaat projectmatig werken aan concrete vraagstukken uit het werkveld en aan een opdracht voor het Voedingscentrum om (nieuwe) innovatieve en duurzame voedingsproducten te ontwikkelen of te verbeteren. Ook het in de markt zetten van een nieuw product komt aan bod. De minor bestaat uit twee kwartalen, waarbij zowel lessen en praktijkopdrachten gevolgd worden bij ILST (Van DoorenVeste) als bij V&D (Het Wiebenga Complex). Voor wie: De minor Food Ingredients & Health is ontwikkeld voor derdejaars studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Research en Medische Diagnostiek en Chemie van ILST en derdejaars studenten van Voeding en Diëtetiek. 

In het kort:
• een verbredende minor (30 EC), waarin innovatie gecombineerd wordt met analytisch onderzoek
• projectmatig werken in kleine werkgroepen met studenten van zowel ILST als V&D, zo kun je kennis delen
• nieuw voor ILST-studenten: aan de slag op het gebied van voeding
• nieuw voor V&D studenten: in het lab samen met ILST studenten onderzoek doen
• alle aspecten van de voedingsproductproces komen aan bod: van idee tot marketing
• je ontvangt mogelijk een Green Ambassador Certificaat dat staat voor maatschappelijke betrokkenheid

 

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student: 

  • Het metabolisme en de functie van belangrijke voedingsingrediënten beschrijven
  • Voor belangrijke voedingsingrediënten de gezondheidsaspecten beschrijven
  • Een geschikte analysemethode voor voedingsingrediënten selecteren
  • In een multidisciplinair team een projectplan en een business case opstellen
  • De basis van GLP (Good laboratory practice) beschrijven en toepassen
  • Als volwaardig lid functioneren in een multidisciplinair team, waarbij aan een opdracht gewerkt wordt, vanuit het bedrijfsleven op het gebied van voedingsmiddelen en gezondheid 

Ingangseisen

Je volgt een studie binnen het domein van de Life Sciences (bv. Chemie, Biologie en Medische Laboratoriumtechnieken, Bio-informatica) of bij Voeding en Diëtetiek.
Propedeutisch examen behaald. Voltijd studenten. Minimaal 48 punten behaald in de hoofdfase.

We verwachten, dat je de volgende vaardigheden zelfstandig kunt uitvoeren: pipetteren (bv. Gilson pipetman), maken van oplossingen en verdunningen, wegen, labjournaal bijhouden (experiment voorbereiden, loggen en uitwerken), een handleiding bestuderen, chemisch rekenen, pH meter hanteren, meten met een UV-Vis spectrofotometer, werken met chemicaliën (opzoeken van veiligheidsaspecten/ de juiste veiligheidsmaatregelingen nemen), werken in een zuurkast, werken met Excell (dataverwerking, construeren van grafieken), toepassen van een kalibratielijn.


You must have completed 2 or 3 years of a bachelor’s degree programme in either the field of chemistry or biology, or a related programme (Life Sciences) or at Food and Dietetics. Basic skills in terms of laboratory techniques and safety rules. Good command of English.

 

At the start of the course we expect that you already master the following basic laboratory skills: use manual pipetting systems (e.g. Gilson pipetman), prepare solutions and dilutions, use weighing scales, keep a laboratory journal (preparation of lab experiments, log, data analysis), interpret an instruction manual, perform chemical calculations, use a pH-meter, work with a UV-Vis spectrophotometer, work safely with chemicals (collect relevant safety-data, take the correct precautions), work in a fume hood, work with the software package Excell (data analysis, construction of graphs), make and interpret a calibration curve.

Literatuur

De hoorcolleges zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, waarvoor de links op Blackboard verschijnen.

Rooster

Op aanvraag/on request

De minor Food Ingredients & Health start in februari 2021 en eindigt in juli 2022

The minor Food Ingredients & Health starts in Feburary 2021 at July 2022.

Toetsing

Voedingsleer: written assay/schriftelijk tentamen

Food Innovation Bachelor's Award: Project/assignment

Marketing: written assay/schriftelijk tentamen

Instapmodule Labvaardigheden*: Practical/practicum

Projectmatig werken in onderzoeksproject: practical/practicum

Project-based approach: 

Reports/Verslagen:

  • written action plan/plan van aanpak
  • written mid-term evaluation including oral discussion/tussentijdse evaluatie inclusief mondelinge toelichting
  • final report/eindverslag

Voedingsmiddelenmicrobiologie & kwaliteitszorg: Project / Practical / Project

Analyse en Screeningsmethoden: schriftelijk examen en project, written essay / projectAanvullende informatie

De minor wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. Indien er Engelstalige studenten zich inschrijven, start de minor in het Engels. Zijn er alleen Nederlandstalige studenten, dan wordt de minor in het Nederlands gegeven.