Kies op maat

Inloggen Menu

NIMA A Marketing PLUS

Waarom kiest de ene consument voor een Samsung en de ander voor een iPhone? Waarom zweert de ene klant bij CocaCola en de andere bij Pepsi? Tijdens de minor NIMA A Marketing PLUS leer je de beginselen van het marketingproces te doorgronden.

Je leert meer over marketing op zowel operationeel als strategisch niveau. Gedurende de eerste helft van de minor word je klaargestoomd voor het landelijke NIMA A-marketingexamen. Het NIMA A-marketingdiploma is zeer bekend en verhoogt jouw kansen op de arbeidsmarkt. In de tweede helft werk je in multidisciplinaire groepjes onder andere samen aan een marketingplan en ontwikkel je een portfolio waarmee je jezelf positioneert als marketeer.

Eerste helft NIMAminor: toewerken naar het NIMA A-marketingexamen

Marketing komt van "market getting" of "getting the market". Marketeers willen de markt voor zich winnen, willen die verleiden met een goed product. Maar het cliché "dit product verkoopt zichzelf'" gaat allang niet meer op. Het aantal organisaties is de afgelopen decennia enorm gegroeid, evenals het bijbehorende aanbod en de media die ze in kunnen schakelen. Aan de vraagzijde zien we steeds kritischer wordende consumenten die willen weten waarom organisaties doen wat ze doen. Marketing is een hulpmiddel dat ervoor kan zorgen dat zowel consumenten als organisaties hun doelen halen.

Als marketeer moet je in staat zijn je boodschap optimaal af te stemmen op je doelgroep en te luisteren naar wat je doelgroep bezighoudt en beweegt. Tijdens de eerste helft van de minor word je klaargestoomd voor het landelijke NIMA A-marketingexamen. Je kunt dan antwoord geven op vragen als:
- Welke verschillende soorten marketing zijn er?
- Welke factoren beïnvloeden de marketingomgeving?
- Welke factoren beïnvloeden het consumentengedrag?
- Welke soorten marktonderzoek zijn er en waartoe dient het?
- Wat zijn relevante trends en ontwikkelingen?
- Op welke manieren kan een organisatie zich positioneren?
- Hoe kan de marketingmix worden ingevuld?
- Wat zijn de financiële gevolgen van het gekozen marketingbeleid?

Bovenstaande vragen zijn vragen waar marketingprofessionals alle dagen mee te maken hebben. Daarom worden er gedurende twee dagen colleges gepland die je helpen de marketing kernstof eigen te maken evenals online marketing en rekenvaardigheid. Je bent van harte welkom bij de colleges als je voorbereid bent en actief meedoet, dus: wanneer je je opstelt als een professionele marketeer.

Tweede helft NIMAminor: kennis in de praktijk brengen

De PLUS in de naam van de NIMAminor staat voor verdieping. De kennis uit het eerste gedeelte van de minor ga je nu verdiepen en toepassen. In een groepje met studenten uit andere hbo-opleidingen ga je lering trekken uit een gespeelde marketinggame. Met datzelfde groepje ga je ook aan de slag met het ontwikkelen van een marketingplan. Je gaat onderzoek doen naar de doelgroep en relevante trends en ontwikkelingen. Je analyseert in hoeverre de propositie en positionering hierop aansluiten en doet voorstellen voor de marketingstrategie en de marketingmix. Natuurlijk ben je met je eigen groep in the lead. Elke week komen we met alle groepjes bij elkaar om de voortgang te bespreken en stil te staan bij gemaakte keuzes, de inhoud van jullie plan, maar ook over het samenwerkingsproces en jouw bijdrage daaraan. Immers, van een marketeer wordt een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding verwacht. Laat jij dat zien, maak jij dat waar? Daarom bevat dit gedeelte ook individuele opdrachten waaronder het ontwikkelen van een positioneringsportfolio waarin je jezelf positioneert als marketeer en reflecteert op je eigen (marketing)ontwikkeling in de minor.

Leerdoelen

Het behalen van het landelijke NIMA A-diploma en het vervolgens verder uitdiepen van je marketingkennis.

Ingangseisen

De NIMAminor wordt als een pittige minor beschouwd. Vooral tijdens de eerste helft gaat het over veel stof die je in korte tijd moet beheersen. Natuurlijk helpen we je hierbij, maar tijdens de colleges kan niet alle stof behandeld worden. De NIMAminor doet een groot beroep op zelfstudievaardigheden en dus op jouw zelfdiscipline. Ook in de tweede helft moet je aan de bak en in staat zijn om in korte tijd veel werk te verstouwen en samen met je groep te organiseren. Wanneer je hier niet bang voor bent én over je propedeusediploma beschikt en minimaal 48 credits uit de hoofdfase dan zien we uit naar jouw deelname.

Toetsing

De NIMAminor wordt op de volgende manieren getoetst:

  1. Een verplicht officieel NIMA A-marketingexamen dat bestaat uit een A1-gedeelte met 45 mc-vragen (7 ECTS; individueel) en een A2-gedeelte met drie cases met open vragen (8 ECTS; individueel)

  2. Het spelen en evalueren van een marketinggame (4 ECTS; groepsopdracht)

  3. Het ontwikkelen, schrijven en presenteren van een marketingplan (7 ECTS; groepsopdracht)

  4. Een positioneringsportfolio (4 ECTS; individuele opdracht)

Literatuur

Marketing Kernstof (9e druk) – Vosmer & Smal,
Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-59355-1

Basisboek Online Marketing (3e druk) – Visser & Sikkenga,
Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-88714-8

Commerciële Calculaties, (7e druk) – Smal,
Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-87725-5

Overig studiemateriaal zoals licentie voor marketinggame, bedrijfsbezoek, presentaties kosten ongeveer € 75,-

Let op: de definitieve literatuurlijst en materiaalkosten worden voorafgaand aan de start van de minor bekend gemaakt.