Kies op maat

Inloggen Menu

NIMA A Marketing PLUS

Met de minor NIMA A Marketing PLUS leer je meer over marketing op zowel operationeel als strategisch niveau. Met de minor bereid je je voor op het landelijke NIMA A-examen; dit NIMA Marketing A-diploma is zeer bekend en heeft veel waarde op de arbeidsmarkt.

Waarom kiest de ene consument voor een Samsung en de ander voor een iPhone? En waarom zweert de ene klant bij CocaCola en de andere bij Pepsi? Leer het marketingproces te doorgronden en zie hoe online en offline marketing elkaar kunnen versterken. Naast kennis is daarbij ook inzicht nodig. De hoor- en werkcolleges zijn zowel gericht op de voor het examen relevante stof als op het verkrijgen van vaardigheden om de theorie in de dagelijkse praktijk te kunnen toe te passen en te herkennen. Dit doen we door een voortdurende (terug)koppeling tussen de leerstof en de praktijk. We maken hierbij gebruik van individuele opdrachten, groepsopdrachten, cases, oude NIMA examens, etc. 

PLUS

De PLUS van de NIMAminor staat voor verdieping. De tijdens het eerste gedeelte van de minor opgedane kennis ga je nu verdiepen en toepassen. Zo leer je om strategisch marketingbeleid te formuleren en dat verder uit te werken naar een operationeel niveau. Ook leer je een strategisch marketingplan voor een bestaand bedrijf te schrijven. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  1. Wat is strategische (marketing)planning
  2. Formuleren businessdefinitie en -scope
  3. Visie & missie definitie
  4. Analyse huidige situatie (intern)
  5. Analyse huidige situatie (extern)
  6. Uitvoeren confrontatieanalyse
  7. Formuleren marketingdoelstellingen en strategie
  8. Formuleren positioneren en segmentatie
  9. Invullen marketingmix
  10. Opstellen implementatieplan

Bijzo​​nderheden

De minor NIMA A Marketing PLUS wordt twee keer per jaar aangeboden: in september en februari. Gemiddeld heb je ongeveer 8 contacturen per week verdeeld over twee dagen. De contacturen bestaan uit een combinatie van hoor- en werkcolleges. Het NIMA A-examen is verplicht. Wanneer je A1 (mc-vragen) en A2 (cases met open vragen) beide met een voldoende afrondt, ontvang je het officiële NIMA A-diploma. Voor deelnemers aan de minor geldt hiervoor een sterk gereduceerd tarief. Normaal kost deelname aan dit examen € 550,-. Dankzij financiële bijdragen van het NIMA en het Instituut voor Marketing Management van de Hanze geldt voor deelnemers aan de minor het sterk gereduceerde tarief van € 175.-. Ook kun je de eerste kans van dit examen in Groningen afleggen. Het NIMA B1-examen is optioneel. Wanneer je die afrondt met een voldoende, ontvang je het officiële NIMA B1-certificaat. Het hele officiële NIMA B-diploma kun je halen wanneer je binnen vier jaar het NIMA B2-certificaat ook haalt. B2 is lastiger te halen zonder relevante werkervaring in de marketing.

Let op: de NIMAminor gaat over veel stof die je in korte tijd moet beheersen. Deze minor doet een groot beroep op zelfstudievaardigheden en dus op je zelfdiscipline!

Leerdoelen

Voorbereiding op de landelijke Marketing NIMA examens.

Ingangseisen

De student dient de propedeuse en minstens 48 EC's van de hoofdfase van de eigen studie te hebben behaald.

Toetsing

Verplicht landelijk NIMA-A-examen, optioneel landelijk NIMA-B1-examen, individuele opdrachten en groepsopdrachten. Aan de landelijke examens zijn kosten verbonden.

Literatuur

- Marketing Kernstof A (8ee druk) – Smal, Tak e.a., Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-90-01-86289-3
- Commerciële Calculaties, 6e druk - Smal, Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-87725-5
- Basisboek Online Marketing (3e druk) - Visser & Sikkenga, Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-88714-8
- Strategische en operationele marketingplanning (Kernstof NIMA-B), 6de druk - Rustenburg, Noordhoff, 2015, ISBN 978-90-01-85315-0

Let op! De onderdelen, creditverdeling en literatuurlijst zijn onder voorbehoud. De definitieve versies ervan worden voor de start van de minor gemaakt.

Rooster

Je hebt ongeveer 6 contacturen per week, meestal op maandag en donderdag.