Kies op maat

Inloggen Menu

Reshaping Business

Wil je bij jezelf ontdekken of er een adviseur in jou schuilt? Kun jij bedrijven klaarstomen voor de toekomst? Dit is de minor om dit te ontdekken. In Reshaping Business breng je advies uit aan MKB-ers in de retail sector.   

Het probleem bij veel ondernemers is dat ze heel veel IN hun zaak werken, maar te weinig AAN hun zaak. Daar gaan wij verandering in brengen. Op basis van design thinking gaan we actiegericht met een aantal ondernemers intensief aan de slag om de onderneming relevanter dan ooit te maken en klaar voor toekomstige klanten.  

 

We besteden daarbij veel aandacht aan duurzaamheid en online. Want iedereen werkzaam in de business-to-consumer markt (b2c) moet op deze gebieden snel beslissingen gaan nemen. Aan het eind van deze minor heb jij een eerste ervaring als bedrijvendokter op zak, en weet je wat er komt kijken bij een verandertraject in een bedrijf. 

Deze minor kenmerkt zich door een actiegerichte benadering, waarbij studenten daadwerkelijk bij bedrijven en hun klanten op bezoek gaan om aan het advies te werken. Deze minor speelt zich af in real life situaties. Er zijn altijd een of meerdere belanghebbenden met een urgent vraagstuk waar zij advies op willen in deze minor.  

 

Het advies wordt gemaakt op basis van design thinking. Studenten staan niet langs de zijlijn als adviseur. In plaats daarvan leren ze om ondernemend te adviseren door zelf met een concrete oplossing te komen. De minor is daarom uit drie fasen opgebouwd:  

 • Inspiratie: inzicht, kennis en best practices ophalen bij bestaande en nieuwe klanten en experts door middel van desk- en vooral fieldresearch.  
 • Ideation: op basis van de inspiratie het probleem framen, creatief tot een oplossing komen en dit vertalen in een prototype. Met het prototype onderzoek doen naar de wenselijkheid van de oplossing. 
 • Implementation: de meest wenselijke oplossing organisatorisch haalbaar en financieel levensvatbaar maken.  

Leerdoelen

In deze minor werkt de student aan de volgende competenties zoals geformuleerd voor de opleiding Ondernemerschap en Retail Management:  

 • Waardecreatie: de student creëert duurzame en commerciële waarde gericht op de wensen en behoeften van klanten en overige stakeholders. Hij doet dat op basis van ontwikkelingen in de (inter)nationale omgeving. 
 • Innoveren: de student initieert nieuwe ideeën, realiseert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij de mogelijkheden op het gebied van technologie. 
 • Onderzoekend vermogen: de student toont in zijn werkwijze een nieuwsgierige en kritische houding. Hij hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in bruikbare resultaten. 

Ingangseisen

Propedeuse gehaald.  

Literatuur

 • Aanbevolen literatuur (niet verplicht aan te schaffen): 

  • Dekker, T. den (2019). Design Thinking. Noordhoff. 
  • Viki, T., Toma, D. & E. Gons (2017). The corporate startup. Vakmedianet. 

Rooster

Voor de minor staat een tijdslast van 420 uur.  

De werkvormen bestaan uit: 

 • Werkcolleges en workshops 
 • Vaardigheidstraining 
 • Intervisie met businesscoaches.  

Week 1-7: ± 6 uur hoor/werkcolleges per week 

Week 1-7: ± 6 uur intervisie en coaching per week  

Week 9: 2,5 uur assessment 

Toetsing

 • De toetsing bestaat uit twee onderdelen:  

  • Adviesrapport (groepsopdracht): 70% van het eindcijfer 
  • Assessment (individueel): 30% van het eindcijfer 

  De twee onderdelen moeten met minimaal een 5,5 zijn afgerond. De student krijgt na uiterlijk tien weken een tweede gelegenheid aangeboden. Bij onvoldoende afronding na de herkansingsperiode geldt dat de student zich opnieuw voor de minor moet inschrijven. 

Aanvullende informatie

Door de inbedding in onderzoek en lopende trajecten in de markt heeft deze minor een bijzonder praktisch karakter. In 9 weken leer je door het adviseren van ondernemers met een urgent probleem hoe het is om bedrijven echt te kunnen helpen. Vaak wordt het onderwijs in de minor daarom al dan niet gedeeltelijk op een locatie buiten de hogeschool georganiseerd.