Kies op maat

Login Menu

Digital Business

De minor is opgezet in drie delen:

- Theorie: groeimodellen, online marketing, website-usability, SEO-SEA-GA

- Praktijk: 1 dag / week stage en diverse praktijkonderzoeken;

- Creatief: een ‘business wise’ advies geven aan de opdrachtgever over de digitale bijdrage aan het verdienmodel

Leerdoelen

De student/e krijgt inzicht in hoeverre het digitale kanaal bijdraagt aan het verdienmodel van de opdrachtgever waarvoor zij werken in deze minor. Student loopt 5 weken lang 1 dag in de week stage bij het bedrijf.

De student/e leert om :

* een actueel deskonderzoek te verrichten naar de marktpositie i.v.m. de concurrentie

* Een website-usability test te verrichten van de website/webshop i.v.m. die van de concurrenten.

* Onderzoek te verrichten naar toegankelijkheid van de website/shop door de ogen van de klanten (huidig en potentieel).

* het Canvas Business Model laden met actuele organisatiedata
* onderzoek doen naar online positie van het bedrijf met Search Engine Optimization (betere zichtbaarheid) en Search Engine Advertising (juiste zoektermen en budgetten) en Google Analytics data

* Op basis van al het verrichte onderzoek een adviesrapport schrijven in hoeverre de online-positie / digitale business bijdraagt aan het verdienmodel van de opdrachtgever.

Studenten gaan in op praktische zaken als:

*    Op welke markt bevindt de opdrachtgever zich? (omzet, producten/diensten, trends, what business are we in?)
*    Het maken van een bedrijfsprofiel (leeftijd, omvang, werknemers, productenrange, bricks & clicks, online marketingmix, imago)

* Het maken van een analyse van de online positie van de opdrachtgever
*  Het maken van een Benchmark van de opdrachtgever in vergelijking met de concurrentie (online marketingmix, websites, imago)

* Het zorgvuldig invullen van het Canvas Business Model om grip te krijgen op het verdienmodel: klantsegmenten, waardepropositie, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, key resources, kernactiviteiten, key partners, kostenstructuur.

* Het invullen van de Website Usability-test (klopt het imago met het digitale imago?)

* Het benutten van de bevindingen van de SEO/SEA-onderzoeken m.b.v. Google Analytics

* In hoeverre onderschrijft de website/webshop het verdienmodel? Geef een advies hoe de digitale business bijdraagt aan het verdienmodel.

In deze minor leert de student/e diverse praktijkonderzoeken met elkaar te verbinden. Dit resulteert in een gericht advies over een mogelijk verbeterde digitale positionering.

 

Aanvullende informatie

Inschrijven voor blok 4 kan vanaf 1 oktober tot 1 december 2018. In december 2018 horen deelnemers of het minimum behaald is.

1. Voor deze minor geldt: minimaal 15 en maximaal 24 deelnemers.

2. De student loopt 5 weken lang 1 dag in de week stage bij het te onderzoeken bedrijf.
We werken met maximaal 8 opdrachtgevers, in teams van 3 studenten.

De contactmomenten bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en consultancyuren. In de eerste weken vinden er meer hoorcolleges plaats, in de loop van het blok gaat dit meer over naar werkcollege en consultancy.

Gezien de intensiteit van deze minor, is de student is full time beschikbaar.

Ingangseisen

Deze blokminor is gericht op studenten met basiskennis van online marketing en marktonderzoek.
  

Toetsing

 1. Theorie: schriftelijke tentamens, open vragen en kleine case-opdrachten, individueel.
 2. Praktijk: groepsproducten (marktonderzoeken) worden beoordeeld door docenten.
 3. Creatief: creatieve uitwerking van advies inzake het verdienmodel wordt beoordeeld door beroepsoefenaren en docenten.

Minimumeisen: Geen taal-, type- en denkfouten. Minimaal 5.5 voor elk deelvak, gemiddeld minimaal 5.5 voor alle vakken binnen de minor, geen onderlinge compensatie mogelijk.

Literatuur

 • Blackboard
 • Samenwerking bibliotheek, benutting databases
 • Leerproces van junior consultant en de professionele attitude worden beoordeeld door de docenten
 • Literatuur:
 1. Groeimodellen / Mandour-Brees-Wenting
 2. Online Marketing/ Visser
 3. Verleiden op het internet / van Erkel
 4. SEO-SEA-sheets

Rooster

Let op: de student loopt 5 weken lang 1 dag per week stage bij het te onderzoeken bedrijf.

De contactmomenten op school bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en consultancyuren. In de eerste weken vinden er meer hoorcolleges plaats, in de loop van het blok gaat dit meer over naar werkcolleges en consultancy.

Het lesrooster wordt gepubliceerd op de Studentenportal.