Kies op maat

Login Menu

Digital Business, bijdrage aan het verdienmodel

Wil jij weten wat de verbinding is tussen ‘bricks & clicks’?

De digitale positie op het internet is van belang voor de omzet.

Deze minor is met name interessant voor CE- en SBRM-studenten die zich realiseren dat ondernemen draait om verdienmodellen en beseffen dat organisatiedata essentieel zijn voor een ondernemer. 

In deze minor leert de student diverse praktijkonderzoeken met elkaar te verbinden. Dit resulteert in een gericht advies over een mogelijk verbeterde digitale positionering.

Leerdoelen

De student krijgt inzicht in de mate waarin het digitale kanaal bijdraagt aan het verdienmodel van de opdrachtgever. 
  
De student leert om: 

  • een actueel deskonderzoek te verrichten naar de marktpositie i.v.m. de concurrentie;
  • een website-usability test te verrichten van de website/webshop t.o.v. die van de concurrenten;
  • een onderzoek te verrichten naar toegankelijkheid van de website/shop door de ogen van de klanten;
  • het Canvas Business Model te laden met actuele organisatiedata;
  • onderzoek te doen naar de online positie van het bedrijf met Search Engine;
  • Optimization (betere zichtbaarheid) en Search Engine Advertising (juiste zoektermen en budgetten) en Google Analytics data te hanteren.

Op basis van het verrichte onderzoek schrijven de studenten een adviesrapport over de mate waarin de online-positie / digitale business bijdraagt aan het verdienmodel van de opdrachtgever. 

Aanvullende informatie

1. Voor deze minor geldt: minimaal 15 en maximaal 24 deelnemers.

2. De student loopt 5 weken lang 1 dag in de week stage bij het te onderzoeken bedrijf.
    We werken met maximaal 8 opdrachtgevers, in teams van 3 studenten.

Ingangseisen

Deze blokminor is gericht op studenten met basiskennis van online marketing en marktonderzoek.
 
Ingangseis: omdat we te maken hebben met echte opdrachtgevers, willen we zeker weten dat studenten voldoende gemotiveerd zijn. De mogelijkheid bestaat dat studenten een motivatiebrief moeten schrijven over hun eventuele ervaring met Google Analytics, SEO/SEA (via de mail A.Berkelaar@hhs.nl).  

Toetsing

  1. Theorie: schriftelijke tentamens, open vragen en kleine case-opdrachten, individueel.
  2. Praktijk: groepsproducten (marktonderzoeken) worden beoordeeld door docenten.
  3. Creatief: creatieve uitwerking van advies inzake het verdienmodel wordt beoordeeld door beroepsoefenaren en docenten.

Minimumeisen: Geen taal-, type- en denkfouten. Minimaal 5.5 voor elk deelvak, gemiddeld minimaal 5.5 voor alle vakken binnen de minor, geen onderlinge compensatie mogelijk.

Literatuur

1.     Groeimodellen / Mandour-Brees-Wenting
2.     Online Marketing / Visser
3.     Verleiden op het internet / van Erkel
4.     SEO-SEA-sheets

Leerhulpmiddelen:
- Blackboard
- Samenwerking HHS-bibliotheek
- Databases

Rooster

Let op: de student loopt 5 weken lang 1 dag per week stage bij het te onderzoeken bedrijf.

De contactmomenten op school bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en consultancyuren. In de eerste weken vinden er meer hoorcolleges plaats, in de loop van het blok gaat dit meer over naar werkcolleges en consultancy.

Het lesrooster wordt gepubliceerd op de Studentenportal.