Kies op maat

Inloggen Menu

Oplossingsgericht werken bij de overheid

Wil jij graag werken bij de overheid of werk je daar al? Dan is deze minor echt iets voor jou! Of je nou een verzoek, klacht of bezwaarschrift behandelt, tegenwoordig wil de overheid een proactieve probleemoplosser aan zet. De informele werkwijze staat voorop, zeker binnen het Sociaal bestuursrecht en het Omgevingsrecht. Denk aan de toeslagenaffaire en je begrijpt de noodzaak van een menselijk gesprek.

Natuurlijk is kennis van het recht wel een must; hoe deskundiger jij bent des te creatiever de oplossing. In deze minor bieden we je de basiskennis van het relevante algemene en bijzondere bestuursrecht. Daarbij trainen we jouw mediationvaardigheden, zodat jij in een gesprek kan achterhalen waar het betrokkenen echt om gaat. Ook leer je schriftelijk effectief communiceren van daartoe gespecialiseerde taaldocenten. Met deze minor op zak heb je dus echt een streepje voor bij de overheid. Niet alleen weet jij informele oplossingskansen te benutten, je bent helder en duidelijk in je communicatie – zowel mondeling als op schrift - en  je blijft daarbij te allen tijde binnen de grenzen van het recht.

Leerdoelen

Na het succesvol doorlopen van de minor kan je:

Kennis

·         uitleggen wat de verschillende vormen van geschilbeslechting binnen het bestuursrecht en hun specifieke kenmerken zijn;

·         uitleggen hoe conflicten ontstaan en verlopen en hoe bepaalde interactie- en communicatieprocessen daarbij een rol spelen;

·         uitleggen wanneer en waarvoor verschillende relevante mediationvaardigheden als interventie kunnen worden toegepast.

Juridsche vaardigheden

·         de structuur van de Awb, de Participatiewet, de WMO 2015, de Jeugdwet en de Omgevingswet op een casus toepassen;

·         jurisprudentie analyseren over het keukentafelgesprek;

·         samen met je medestudenten een verslag van een hoorzitting opstellen waarin onderscheid is aangebracht tussen formele en informele interventies van de adviescommissie;

·         samen met je medestudenten een handreiking keukentafelgesprek opstellen.

Communicatieve vaardigheden

·         de informele aanpak toepassen tijdens een telefoongesprek met de indiener van een bezwaarschrift;

·         basisvaardigheden voor professionele communicatie toepassen tijdens een keukentafelgesprek met de verzoeker van een WMO-voorziening;

·         als gespreksleider mediationvaardigheden toepassen in een overleg met meerdere belanghebbenden;

·         samen met je medestudenten schriftelijk effectief communiceren over een beslissing op bezwaar op het gebied van omgevingsrecht.

 Persoonlijke ontwikkeling

·         jouw eigen ontwikkeling naar voren brengen in een porfolio en daarbij reflecteren op hoe je binnen de overheid betrokkenen kan helpen om tot een duurzame oplossing van het probleem te komen.

Aanvullende informatie

Speciaal voor deze minor is een interactieve online training ontwikkeld om zelfstandig te doorlopen, namelijk de online course ‘Communicatie voor professionals, een introductie’.

Deze digitale leeromgeving biedt je ruimte voor versnelling en verdieping in het herkennen en kunnen benoemen van basisvaardigheden die van belang zijn bij professionele communicatie.

Inschrijven? Goed om te weten!

Deze minor is populair, dus schrijf je op tijd in. In totaal zijn er 60 beschikbare plaatsen, waarvan 30 plaatsen voor studenten van HBO-Rechten van De Haagse Hogeschool zijn gereserveerd. Zodra de minor vol is, wordt deze gesloten. Vol = vol.

Voor meer informatie:

K.S.deJong@hhs.nl | T 06 28 37 49 07 | ma, di, woe, vrij bereikbaar

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor BRV en KOM studenten, die willen werken bij de overheid en affiniteit hebben met conflictbemiddeling. Niet-rechtenstudenten krijgen extra werkcolleges om de benodigde juridische kennis en vaardigheden voor deze minor op te doen.

Toetsing

De minor bestaat uit drie onderdelen:

1. Conflicthantering in het bestuursrecht

2. Sociaal bestuursrecht en het keukentafelgesprek

3. Omgevingsrecht en belangenhantering

Toetsvormen per onderdeel:

·         Schrijfopdracht

·         Assessment

·         Schriftelijk tentamen

·         Portfolio

De toetsen wegen ieder 10% mee en voor elke toets moet je minimaal een 5,5 halen.

Portfolio:

Tijdens de minor bouw jij ook een portfolio op, waarin jij jouw persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maakt. Het portfolio betreft verschillende opdrachten, waarin jij ruimte krijgt om jouw eigen leerwensen gedurende de minor te realiseren. Hierbij wordt je door betrokken docenten van de minor begeleid. Het portfolio moet met een voldoende worden afgerond.

Literatuur

Nadat jouw deelname aan de minor is bevestigd, ontvang je van ons een modulebeschrijving. Daarin  is onder meer een literatuurlijst en activiteitenschema opgenomen. In het activiteitenschema staat een overzicht van de contactmomenten van deze minor en de onderwerpen die daarbij aan bod komen. Per bijeenkomst staat precies vermeld welke stof je moet bestuderen en / of welke opdracht je eventueel moet maken. 

Rooster

Werkvormen

·         Werkcolleges

·         Peergroepen

·         Trainingen

·         Gastcolleges

De bijeenkomsten worden iedere week op maandag, woensdag en vrijdag ingeroosterd. De andere 2 werkdagen ben je vrij voor zelfstudie.

Voor alle bijeenkomsten behalve de werkcolleges geldt verplichte aanwezigheid. Deze minor heeft ongeveer 15 contacturen per week.