Kies op maat

Login Menu

Preventie Hoe?Zo!

De student kan na afloop van deze minor op systematische wijze (evidence-based) bestaande interventies op het gebied van leefstijl en preventie van ziekte beoordelen op effectiviteit.

De student kan op systematische wijze een interventie ontwikkelen die gebaseerd is op bestaande gegevens uit de literatuur, theoretische concepten en gegevens verzameld bij de doelgroep.

In deze minor ga je intensief kennis maken met een Haagse wijk. Je gaat meerdere keren de wijk in om belangrijke plekken te leren kennen en om te inventariseren wat er speelt in de wijk. De onderzoekstechniek die hierbij gebruikt wordt heet Community analyse. Wanneer je een beeld hebt van de wijk wordt er op een bepaald onderwerp ingezoomd Aan de hand van de stappen van Intervention Mapping ga je dieper in op het gezondheidsprobleem en ontwikkel je een interventie. Tegelijkertijd zoek je in de wijk een opdrachtgever die de interventie wil adopteren. De volgende stap is om met behulp van modellen die determinanten van gedrag in kaart brengen de situatie van doelgroep te analyseren en doelen op te stellen. Je leert omgaan met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken om interventies op het gebied van preventie te beoordelen. Bij kwalitatieve onderzoekstechnieken kun je denken aan interviews en focusgroepen. Voorbeelden van kwantitatieve onderzoekstechnieken zijn interventiestudies (meten van effect), systematische reviews en meta-analyse.

Leerdoelen

Methodisch handelen

Verantwoorden en legitimeren

Onderzoeksvaardigheden

Werken aan professionalisering/evidence-based handelen

Voorlichten en adviseren

Aanvullende informatie

Memon Boukiour, mboukiour@hhs.nl 070-4458391

Claudia van Zoelen, c.vanzoelen@hhs.nl, 070-4458260

Ingangseisen

Geen

Toetsing

Subsidievoorstel (30 %)

Poster en presentatie community analyse(30 %)

Presentatie Interventie (10 %)

Schriftelijke Toets met 40 meerkeuzevragen (30 %)

 

Het eindcijfer bestaat voor 30 procent uit het Subsidievoorstel, voor 30 procent uit Poster met opzet voor evaluatie onderzoek, voor 10 % uit Presentatie community analyse en voor 30 procent uit de schriftelijke toets. De student heeft de minor voldoende afgerond als de student de tussenproducten heeft ingeleverd, voor alle afzonderlijke onderdelen minimaal een 4.5 heeft gehaald en het totaalcijfer hoger is dan 5.5.

 

De toets vindt plaats in de 10e week van het blok, de herkansing vindt plaats in de 9e of 10e week van het volgende blok.

Literatuur

  • Brug, J., van Assema, P. & Lechner, L. (2012) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak. Gorcum B.V.
  • ict bronnen
  • databases
  • wetenschappelijke artikelen
  • recente gezondheidsnota

Rooster

Hoorcolleges 20 uur

Werkcolleges 40 uur

Rollenspel 3 uur

Begeleide tutorgroep 16 uur

Presenteren 4 uur

Afstemmen met andere groepen: 8 uur

Veldwerk / eigen onderzoek en interventie-ontwikkeling in samenwerking met het werkveld 200 uur

Zelfstudie 125 uur