Kies op maat

Inloggen Menu

Design for User Experience

Deze minor focust op de verdieping van de ontwerp skills van de studenten om een interactieve beleving te ontwerpen (User Experience Design).

In deze minor staan mensen, emoties, kunst vs. commercie, nieuwe technologische ontwikkelingen en multiple devices centraal.

Tijdens deze minor wordt de reeds geleerde kennis op het gebied van User Experience Design verdiept en uitgebreid d.m.v. de theorie, excursies, experimenten en praktijkvoorbeelden.

Daarnaast gaan studenten aan de slag met praktijkopdrachten om een interactieve beleving te ontwikkelen.

Leerdoelen

  • De student kan een ontwerpproces opzetten en beheersen waarbij het einddoel het toevoegen van ‘personal significance’ voor eindgebruikers en (eventuele) andere stakeholders is.
  • De student kan betrokkenheid vergroten door stakeholders te betrekken in het ontwerpproces (o.a. door co-creatie).
  • De student kan experimenten opzetten om zo een ontworpen UX te testen.
  • De student kan relevante aspecten van een UX, beschreven in literatuur en te destilleren uit succesvolle cases uit het UX-vakgebied en andere vakgebieden, bewust inzetten in een ontwerpproces.
  • De student kan een integrale UX op meerdere devices ontwerpen, waarbij rekening gehouden is met device- en contextspecifieke eigenschappen.
  • De student kan een beleving ontwerpen die passend is bij een (online) brandingvraagstuk.

De student kan innovaties vanuit techniek en kunst (etc.) benoemen en vertalen naar UX.

Aanvullende informatie

Studenten werken in groepen van vier aan een of meerdere praktijkopdrachten. Driemaal per week vinden er werkcolleges plaats waarin theorie verwerkt wordt, gewerkt wordt in de projectgroepen, feedback wordt gegeven en projectbegeleiding wordt geboden.
Kennis over User Experience wordt door de studenten uit literatuur, good practices, gastcolleges en andere vakgebieden gehaald en toegepast in hun ontwerpproces en uitgewerkt middels prototyping.
Daarnaast worden er door en voor studenten excursies georganiseerd naar op dat moment interessante tentoonstellingen/events/UX-bedrijven/etc.

Ingangseisen

  • Basiskennis over Usability, User Experience en User Centered Design
  • Basisontwerpvaardigheden voor User Interfaces
  • Basisonderzoeksvaardigheden

Niet CMD-studenten moeten middels een ingangsopdracht de basiskennis aantonen.

Toetsing

Integraal assessment met een assessoren-duo aan de hand van een procesmap en een prototype. De student heeft de minor voldoende afgerond als het eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Literatuur

“Design is storytelling” Lupton, E. (2017)

New York, NY : Cooper Hewitt

Smithsonian Design Museum

Rooster

Studenten werken in groepen van vier aan een of meerdere praktijkopdrachten. Driemaal per week vinden er werkcolleges plaats waarin theorie verwerkt wordt, gewerkt wordt in de projectgroepen, feedback wordt gegeven en projectbegeleiding wordt geboden.
Kennis over User Experience wordt door de studenten uit literatuur, good practices, gastcolleges en andere vakgebieden gehaald en toegepast in hun ontwerpproces en uitgewerkt middels prototyping.
Daarnaast worden er door en voor studenten excursies georganiseerd naar op dat moment interessante tentoonstellingen/events/UX-bedrijven/etc.