Kies op maat

Inloggen Menu

Usibility Expert

Deze minor focust op het verdiepen van de toepassing van usability in ontwerptrajecten van interactieve, multimediale toepassingen.

Vanuit verschillende perspectieven (o.a. de gebruiker, de opdrachtgever, standaarden en wetgeving) wordt het begrip usability ontleed en meetbaar gemaakt.

Dit wordt toegepast in een of meerdere casussen waarbij het toepassen en onderzoeken van usability in het ontwerp- en ontwikkelproces centraal staat.

Het kunnen beargumenteren van ontwerpbeslissingen op de verwachte effecten op de usability wordt gestimuleerd en door studenten en docenten bevraagd. Er wordt onderzocht hoe deze effecten het best gemeten kunnen worden, welke resultaten daar uit komen en hoe daar conclusies uit getrokken kunnen worden.

 

Ervaringen van gebruikers en onderbouwde meningen van experts over interfaces en interactie worden op een gestructureerde manier verzameld en verwerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van software die op de markt beschikbaar is.

Leerdoelen

 • Het onderbouwd kunnen toepassen van usability in verschillende fasen van een ontwerpproces
 • Het kunnen ontleden van usability in meetbare variabelen en deze kunnen inzetten tijdens ontwerpen en testen
 • Het kunnen beargumenteren van ontwerpbeslissingen op verwachte effecten op de usability
 • Het kunnen ontwikkelen van een prototype die bruikbaar is bij het meten van specifieke meetbare variabelen m.b.t. usability

Aanvullende informatie

Studenten werken in groepen van vier aan een of meerdere praktijkopdrachten.

Werkcolleges waarin gewerkt wordt en feedback wordt gegeven, vinden twee maal per week plaats, 3 lesuren lang.

Elke week is er een hoorcollege waarin thema’s over Usability worden verkend en ervaren.

Kennis over Usability en het meten daarvan wordt door de studenten uit literatuur en good practices gehaald en toegepast in hun proces.

In de praktijkopdrachten wordt gewerkt aan zowel de toepassing als het onderzoeken, meten en evalueren, van usability aspecten in het ontwerpproces.

Ingangseisen

 • Basiskennis over Usability, User Experience en User Centered Design
 • Basisontwerpvaardigheden voor User Interfaces
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van usability-testen
 • Basisonderzoeksvaardigheden
 • Niet CMD-studenten moeten middels een ingangsopdracht de basiskennis aantonen.

Toetsing

Voorwaardelijke onderdelen
Tijdens deze minor zijn er drie voorwaardelijke onderdelen om mee te mogen doen aan het assessment:

 • Bezoek aan een usabilitylab en verslaglegging daarvan. Dit wordt door de docenten gepland.
 • In enkele weken worden er in de klas debatten gevoerd over het onderwerp van de week. Je zorgt dat je voorbereid bent en een van de werkcolleges zal je gevraagd worden je extra voor de bereiden. Daarnaast leg je verslag van deze debatten.
 • Voor de beoordeling lever je per projectgroep ontwerp- en testrapportage op van de opdrachten die jullie voor de externe opdrachtgevers hebben uitgevoerd, ondersteund door een of meerdere prototypes.

 
Beoordeling: De projectgroep wordt beoordeeld op de ontwerp- en testrapportage en de totstandkoming daarvan. Bij onvoldoende individuele inbreng kan het individuele cijfer afwijken van het groepscijfer. De student heeft de minor voldoende afgerond als het eindcijfer minimaal een 5,5 is.
 
De toetsing vindt doorgaans plaats in de 10e week van het blok, de herkansing vindt plaats in de 9e week van het volgende blok.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt