Kies op maat

Inloggen Menu

HRM voor leidinggevenden

Door het aanbieden van deze minor zal de (aankomende) leidinggevende competenties ontwikkelen met betrekking tot HRM.

De student zal zodoende meer toegerust zijn om rond de thema’s instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers zijn komende taken als leidinggevende te kunnen uitvoeren.

In deze minor zullen de volgende studieonderdelen worden behandeld.

 1. De bijdrage van HRM aan de continuïteit en concurrentiekracht van de organisatie binnen het vakgebied waarin de student afstudeert.
 2. Bruikbare HR-instrumenten kunnen toepassen vanuit de optiek van de operationeel leidinggevende.
 3. Gespreksvaardigheden m.b.t. en coachen, aansturen en begeleiden van (groepen) medewerkers binnen een arbeidsorganisatie.
 4. Motivatiefactoren in de relatie medewerkers en arbeidsorganisatie als binding, kwaliteit van het werk en arbeidsomstandigheden.
 5. Procedurele en wettelijke trajecten met betrekking tot o.a. arbeidsongeschiktheid, ontslag, medezeggenschap.
 6. Kosten in relatie tot instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Leerdoelen

Aan het einde van deze minor:

 • Ken je theorie op het gebied van het aansturen, motiveren en ontwikkelen en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en kun je deze toepassen op een casus.
 • Weet je welke methoden er zijn voor het aansturen, motiveren en ontwikkelen en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en kun je deze toepassen op een praktijksituatie.
 • Kun je verschillende stijlen van leidinggeven onderscheiden en vertalen naar een praktijksituatie.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie neem contact op met:

Danielle de Graaff 

e-mail: d.c.degraaff@hhs.nl 

Ingangseisen

Niet toegankelijk voor studenten HRM.

Toetsing

De student komt in aanmerking voor alle studiepunten (15) wanneer het gewogen gemiddelde van alle deeltoetsen hoger is dan een 5,5  en geen enkele deeltoets lager is dan een 5,5.

 • schriftelijk tentamen (open vragen) (30%)
 • prestatie (50%)
 • presentatie advies (20%)

Literatuur

 • (nader op te geven, verschijnt voor aanvang van de minor op blackboard)

Rooster

Nog niet beschikbaar.