Kies op maat

Inloggen Menu

Zakelijke Evenementen & Dienstverlening

De Minor Zakelijke Evenementen & Dienstverlening staat in het teken van het ontwikkelen van een professionele beroepshouding van studenten die zich willen verdiepen in zakelijke events en de daarbij behorende noodzakelijke dienstverlening.

Centraal staan de toegevoegde waarde van zakelijke bijeenkomsten als congressen op het gebied van kennisdeling en kennisoverdracht en de manier waarop (zakelijke) events ingezet kunnen worden als strategische marketingtool. Daarnaast wordt veel aandacht besteedt vaardigheden als het presenteren van jezelf als young professional, als onderhandelaar of als netwerker en komen ethische vraagstukken aan de orde. Tijdens de minor kunnen bezoek aan congres, beurs of bijeenkomst plaatsvinden en wordt mogelijk een excursie ingelast. Tijdens de minor kunnen werkvelddeskundigen als gastspreker of gast docent hun opwachting maken.

Leerdoelen

Landelijk HBO Facility Management Competentieprofiel

Competenties geven aan wat een afgestudeerde FM-er moet weten en kunnen. In deze minor werk je aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

1.       Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services.

2.       Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens.

3.       Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming.

4.       Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie.

5.       Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen.

6.       Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.

7.       Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.

8.       Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie).

9.     Zelfsturende competentie (intra persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).

Aanvullende informatie

Minor Coordinator

Mw. Lianne (E.C.H.) Knook MA

Tel: 06 5787 0894

Email: e.c.h.knook@hhs.nl , MO-Minors@hhs.nl

De minor wordt door studenten op vrijwillige basis gekozen. We verwachten 100% aanwezigheid bij lessen en werkgroepen. Ordeproblemen, zoals telefoneren, sms-en, praten, eten, drinken, tijdens (gast)colleges, passen pertinent niet bij een respectvolle en gastvrije manier van omgaan met elkaar en onze gasten. Wij eisen van alle deelnemers voorbeeldgedrag als het gaat om deze voor de branche vanzelfsprekende principes. Deze principes komen ook tot uiting in gepaste kleding, daarom:

Voor de gehele minor geldt: business casual classic als dresscode.

Ingangseisen

HBO of WO studenten uit leerjaar 3 of 4, omdat de Minor Zakelijke Evenementen & Dienstverlening wordt in het vierde jaar van de opleiding Facility Management aangeboden.

Studenten uit het 2e jaar of zonder propedeuse worden uitgesloten van deelname.

Toetsing

Congres Management: schriftelijk individueel tentamen bestaande uit open vragen. Bij voldoende beoordeling (5,5 of hoger) levert de module 3 studiepunten op.

Event Marketing: schriftelijk individueel tentamen bestaande uit open vragen. Bij voldoende beoordeling (5,5 of hoger) levert de module 3 studiepunten op.

Professional Conduct en Vaardigheden worden (per individu) beoordeeld op aanwezigheid, actieve deelname, assessment en het uitvoeren van (wekelijkse) opdrachten. Daarnaast schrijven studenten een profielschets. Bij voldoende beoordeling leveren deze onderdelen in totaal 3 studiepunten op.

De groepsopdracht bestaat uit het schrijven van een bidbook en wordt gemaakt in groepen van (maximaal) 5 personen. Toetsing bestaat uit het houden van een powerpitch (individueel) en een groepsverdediging t.o.v. docenten en werkveld deskundigen. Het eindcijfer voor de groepsopdracht bestaat uit 10% voor de pitch en verdediging en 90% voor het schriftelijk groepsproduct: het Bidbook Bij voldoende beoordeling ontvangt de groep 6 studiepunten.

Nota bene: Deze minor wordt wel of niet behaald. De student haalt dus 15 studiepunten of niets. De minor kent geen interne compensatie. Dat betekent dat ALLE onderdelen voldoende beoordeeld moeten zijn, voor de 15 studiepunten kunnen worden toegekend.

De schriftelijke tentamens vinden plaats in de tentamen periode van het blok (week 8 t/m 10).

De schriftelijke opdrachten dienen uiterlijk op vrijdag van week 10 van het blok ingeleverd te worden.

De pitch en verdediging van het bidbook vind plaats in week 9.

Alle herkansingen van de onderdelen van minor vinden plaats in de tentamen periode van het blok volgend op het blok waar de student heeft deelgenomen.

De groepsopdracht kan alleen als groepsopdracht worden herkanst. Voor het onderdeel pitch en verdediging van de groepsopdracht is geen herkansingsmogelijkheid.

Literatuur

 • John E. Moreu, Conference Management, congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk, Uitgeverij Coutinho, derde herziene druk, ISBN 978-90-469-0208-0
 • K, Event Marketing, Pearson, Tweede editie, 2013 ISBN-978-90-430-2582-9

 

 

Aanbevolen:

 • Boswijk, Peelen, Een nieuwe kijk op de Experience Economy, ISBN978-90-430-1268-3
 • Fenich, Meetings, Expositions, Events and Conventions, ISBN 0-13-112587-7
 • Gemmel, Paul et all, Service Management, an integrated approach, third edition, Pearson , ISBN 978-0-273-73203-7
 • Heithuis, Harry, Basisboek Events, Noordhoff uitgevers, ISBN 978-90-01-80969-0
 • Kuiper, Gabriëlle, Basisboek Event Management, ISBN 978 90 469 0468 8
 • Langeveld, Herkenning door Erkenning, ISBN 90-9012469-1
 • Nistelrooij van, Werken met Conferenties, ISBN 90 5189 777 4
 • Penseel, Basisboek Entertainmentmarketing, ISBN 90 469 00010
 • Remmerswaal, Begeleiden van groepen, ISBN 978 90 313 4731 5
 • Schneider, Intercultural Management ISBN 90-430-0706-4
 • Smith, Meeting Management, ISBN 0-13-017391-6
 • Verhaar, Projectmanagement, een professionele aanpak van Evenementen, ISBN 90 5352 635 8
 • Vijver, Ethiek van de Gastvrijheid, ISBN 90 232 3161 9
 • Wagen, Event Management, 0-13-114938-5
 • Watt, Event management in leisure and tourism ISBN 0 582 35706-3

Winkler, Organisatie-ethiek, ISBN 978-90-430-990-4