Kies op maat

Login Menu

Coaching voor studie en beroep

De student fungeert als individuele studiecoach binnen de beschreven context en als lerende coach samen met peercoaches. De student leert methodisch en resultaatgericht jongerejaars studenten uit HBO en MBO te coachen op studieresultaat en zelfsturing.

Daarnaast leert de student de basisvaardigheden voor een startbekwame coach

De minor coaching is een basistraining in coachingsvaardigheden gericht op het kunnen voeren coachings- en begeleidingsgesprekken in de context van het onderwijs en het werkveld sociaal werk en educatie.

Je leert vanuit theorie, thema’s en modellen de coachee resultaatgericht te begeleiden 

Inhoud:

 • Basistraining coachen
 • Metacognitief denken en handelen
 • Krachtige leeromgeving creëren
 • Logische communicatieniveaus
 • Doorvragen onder de waterlijn – IJsberg
 • Verdieping gesprekstechnieken
 • Begeleiden van veranderingen
 • Motiveren en empowerment
 • Werken met een coachingsplan
 • Diversiteit
 • Veranderstrategieën zoals RET en TA
 • Oplossingsgericht coachen
 • Reflecteren op eigen functioneren
 • Intervisie

Leerdoelen

Studenten ontwikkelen in de minor de 6 coachcompetenties van de St!R ( de stichting coach)!

 

Het gaat dan om:

1. Begeleiden van leerprocessen Een krachtige leeromgeving scheppen. Omgaan met diversiteit naar studenten Faseren in het leerproces

2. Gerichtheid op de werkcontext De werkcontext bij de coaching betrekken.

3. Resultaatgerichtheid Op een resultaatgerichte manier aansluiten bij de vraagstelling van de gecoachte.

4. Gerichtheid op zelfsturing in werken en leren Erkennen hoe iemand zichzelf (al dan niet) stuurt.

5. Interactie als begeleider vormgeven In interactie met de coachee een - op een contract gebaseerde - samenwerking tot stand brengen en onderhouden.

6. Professioneel werken Methodisch werken. Transparant zijn m.b.t. eigen overwegingen en handelen. Zelfstandig de eigen ontwikkeling als coach vormgeven.

Studenten van andere Faculteiten dan SW en E, tonen indien nodig zelf de relatie aan tussen deze zes coachcompetenties en de eigen opleidings-competenties in hun aanvraag voor de minor.

Aanvullende informatie

Deze minor is bedoeld voor:

• Studenten die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van leerprocessen van jongerejaars medestudenten bij hun studievragen en leerontwikkeling.
• Studenten die in de toekomst willen coachen en begeleiden.

Ingangseisen

Je hebt supervisie gehad en/of je bent voldoende geoefend in communicatieve vaardigheden en reflecteren.

Toegang voor 3de en 4de  jaars studenten van Sociaal Werk en Educatie en van elke andere sociale, agogische of op communicatie gerichte opleiding.

Bij twijfel over de geschikte voorkennis houden we een intakegesprek.

Toetsing

 • Kennis/Theorietoets (cijfer) – 50%
 • Presentatie (V/O) – 0% (voorwaardelijk)

Tussen– en Eindrapportage (cijfer) – 50%

Literatuur

Beek M. van, Tijmes I. (2012) Leren coachen. Nelissen

Dirkse S. Talen A., (2011) Het groot coachboek, (Inspiratieboek) Academic Service, SDU Den Haag

Berg I . K. , Szabo P. (2013) Oplossingsgericht coachen Uitg. Thema

Geenen M. (2010) Reflecteren ( Leren van ervaringen voor sociale professionals) Coutinho Bussum  

De reader minor coaching studiejaar 2017 – 2018

Aanvullingen Blackboard: Nederlandse en Engelse artikelen en boeken.

Rooster

LET OP : Deze minor wordt zowel in Blok 1 (September tot midden November) als in Blok 2 (midden November tot begin Februari) aangeboden. Inhoud is in beide blokken hetzelfde.

Het inhoudelijke rooster wordt later bekend gemaakt.

Minimaal 10 uur per week, verspreid over drie dagen per week.
Daarnaast coachpraktijk, peerbijeenkomsten en intervisie.