Kies op maat

Login Menu

Coaching voor studie en beroep (periode 2)

De student fungeert als individuele studiecoach binnen de beschreven context en als lerende coach samen met peercoaches. De student leert methodisch en resultaatgericht jongerejaars studenten uit HBO en MBO te coachen op studieresultaat en zelfsturing.

Daarnaast leert de student de basisvaardigheden voor een startbekwame coach.

De minor coaching is een basistraining in coachingsvaardigheden gericht op het kunnen voeren coachings- en begeleidingsgesprekken in de context van het onderwijs en het werkveld sociaal werk en educatie.

Je leert vanuit theorie, thema’s en modellen de coachee resultaatgericht te begeleiden

Inhoud:

 • Basistraining coachen
 • Metacognitief denken en handelen
 • Krachtige leeromgeving creëren
 • Logische communicatieniveaus
 • Doorvragen onder de waterlijn – IJsberg
 • Verdieping gesprekstechnieken
 • Begeleiden van veranderingen
 • Motiveren en empowerment
 • Werken met een coachingsplan
 • Diversiteit
 • Veranderstrategieën zoals RET en TA
 • Oplossingsgericht coachen
 • Reflecteren op eigen functioneren
 • Intervisie

 

 

Leerdoelen

Studenten ontwikkelen in de minor de 6 coachcompetenties van de St!R ( de stichting coach)!

Het gaat dan om:

 • Begeleiden van leerprocessen
 • Een krachtige leeromgeving scheppen. Omgaan met diversiteit naar studenten Faseren in het leerproces
 • Gerichtheid op de werkcontext

De werkcontext bij de coaching betrekken.

 • Resultaatgerichtheid

Op een resultaatgerichte manier aansluiten bij de vraagstelling van de gecoachte.

 • Gerichtheid op zelfsturing in werken en leren

Erkennen hoe iemand zichzelf (al dan niet) stuurt.

 • Interactie als begeleider vormgeven

In interactie met de coachee een - op een contract gebaseerde - samenwerking tot stand brengen en onderhouden.

 • Professioneel werken 

Methodisch werken. Transparant zijn m.b.t. eigen overwegingen en handelen. Zelfstandig de eigen ontwikkeling als coach vormgeven.

 

Studenten van andere Academies dan SW en E, tonen indien nodig zelf de relatie aan tussen deze zes coachcompetenties en de eigen opleidings- competenties in hun aanvraag voor de minor.

Aanvullende informatie

 • Studenten die geïnteresseerd zijn in het
 • begeleiden van leerprocessen van jongerejaars medestudenten bij hun studievragen en leerontwikkeling.

Studenten die in de toekomst willen coachen en begeleiden in beroep of sociale omgeving.

Ingangseisen

Je hebt supervisie gehad en/of je bent voldoende geoefend in communicatieve vaardigheden en reflecteren.

Toegang voor 3de (alleen in blok 2) en 4de jaars studenten van Sociaal Work en van elke andere sociale, agogische of op communicatie gerichte opleiding.

Bij twijfel over de geschikte voorkennis houden we een intakegesprek.

Toetsing

 • Kennis/Theorietoets (cijfer) – 50%
 • Presentatie (V/O) – 0% (voorwaardelijk)

Tussen– en Eindrapportage (cijfer) – 50%

Literatuur

Beek M. van, Tijmes I. (2012) Leren coachen. Nelissen

Dirkse S. Talen A., (2011) Het groot coachboek, (Inspiratieboek) Academic Service, SDU Den Haag

Berg I . K. , Szabo P. (2013) Oplossingsgericht coachen Uitg. Thema Geenen M. (2010) Reflecteren ( Leren van ervaringen voor sociale professionals) Coutinho Bussum

De reader minor coaching studiejaar 2018 – 2019

Aanvullingen Blackboard: Nederlandse en Engelse artikelen en boeken.

Rooster

Minimaal 10 uur per week in colleges, verspreid over drie dagen per week. Totaal 15 ECTS

Daarnaast activiteiten in coachpraktijk, peerbijeenkomsten en intervisie.