Kies op maat

Login Menu

Duurzame energievoorziening 2: Energiegebruik

Aan energiegebruik kleven grote maatschappelijke zorgen zoals schadelijke emissies, uitputting van grondstoffen en explosief stijgende kosten. Er is grote vraag naar ingenieurs die in de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening en energiegebruik kunnen gaan vormgeven. Deze minor geeft de student handvatten voor die rol.

De minor Duurzame Energievoorziening 2 - Energiegebruik - volgt op de minor DE1. De nadruk ligt op het verminderen van de energievraag in de gebouwde omgeving. Dat is o.a. te realiseren door optimalisatie van bouwfysische aspecten, optimaal gebruikersgedrag, energiebeheer en energiebesparing in de distributie- en afgiftemodulen van de energetische installatie. Een lagere energievraag zal leiden tot een lager energieverbruik van de energieopwekkers.

 

Leerdoelen

In staat om op niveau III (volgens profiel Bachelor of Engineering):

- Projectmanagement uit te voeren op een energetisch project.

- Haalbaarheidsstudie uit te voeren m.b.t. energieopwekking.
- Een functioneel ontwerp van een duurzame energieopwekkingsinstallatie te realiseren.
- Een detailontwerp van een duurzame energieopwekkinginstallatie te realiseren.
- Een simulatiemodel van een distributie- en gebruiksmoduul van een energetische installatie te bouwen.
- Kritisch te handelen.
- Een energetisch probleem systematisch aan te pakken.
- Samen te werken in een energetisch project.
- Zichzelf professioneel te ontwikkelen op gebied van duurzaamheid, energieopwekking en simuleren.
- Zelfverantwoordelijk te werken.

Aanvullende informatie

Doelgroep

Studenten die zich willen verdiepen in de energieproblematiek. Er wordt een actieve deelname en inbreng verwacht vanwege de hoge kwaliteitseisen aan het project.

Werkvormen/studielast

Totaal 420 uur, opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Werkcollege Duurzaamheid 28 uur

Hoorcollege Energieomzetting 70 uur

Energiepracticum 14 uur

Hoorcollege Duurzame Energieopwekking 56 uur

Werkcollege Modelvorming en simuleren 56 uur

Opdracht Energieopwekking 196 uur

 

Samenwerkingspartners

Expertisecentrum TIS Delft en het lectoraat Energie en de gebouwde omgeving.

Contacturen per week

Hoor-/werkcollege 8 uren
Practicum 2 uren
Coaching 1 uur per projectgroep

Ingangseisen

Derde- of vierdejaarsstudenten van opleidingen in het domein techniek met een goede basis wiskunde (i.h.b. het kunnen oplossen van een stelsel vergelijkingen, e-machten en integreren) en natuurkunde (i.h.b. het kunnen opstellen van massa- en energiebalansen, omgaan met de ideale gaswetten, rekenen met niet-omkeerbaarheden en met enthalpie).

Toetsing

1.Project (weging 7):

- Eindrapport + presentatie (dc )
- Tussenrapportages (o/v)
- Participatie (o/v)

2. Energieomzetting (weging 3) : schriftelijke toets (dc)
3. Duurzame energieopwekking (weging 2): schriftelijke toets (dc)
4. Modelvorming en simuleren (weging 2): rapport +modellen (dc)
5. Duurzaamheid (weging 1): rapport (dc)

De student heeft de minor voldoende afgerond als de student voor de 5 afzonderlijke studieonderdelen een cijfer hoger dan 5,5 heeft behaald.

Projecttoetsing in lesweek 9, herkansing in lesweek 10
Schriftelijke toetsen in lesweek 8, herkansingen in lesweek 10.
Rapporten en modellen inleveren in lesweek 8, herkansingen in lesweken 9 en 10.

Literatuur

1. Toegepaste Energietechniek deel 1
- energietechnische apparaten en systemen, Ouwehand e.a (Academic service)

2. Toegepaste Energietechniek deel 2 - duurzame energie, Ouwehand e.a. (Academic Service) (2e druk)
3. Toegepaste Energieleer - warmte en stromingsleer, Taal (Academic service)

4. Dictaat Matlab/Simulink (op blackboard)
5. Handleiding meetrapport (op blackboard)
6. Practicumhandleidingen (worden uitgereikt)
7. Practicumopstellingen in het energielab TIS Delft

Rooster

Tien dagen voor aanvang van de minor ontvangt de student een email met o.a. roosterinformatie.