Kies op maat

Inloggen Menu

Management & Bedrijfskunde

Algemene doelstelling

In deze minor leg je een brede basis van kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van bedrijfskunde en management. Uiterst bruikbaar voor studenten van alle mogelijke richtingen die een leidinggevende functie ambiëren.

Korte weergave inhoud

In de minor komen vier thema’s aan de orde, die worden geïntegreerd in een enerverend managementgame en een interessant project.

De onderdelen zijn:

1. Organisatie- en veranderkunde (Org):

Om competent te kunnen handelen is het voor engineers van belang om te snappen hoe de omgeving waarbinnen gehandeld moet worden, in elkaar zit. Dus het is van belang om inzicht te hebben in organisaties en organiseren. Bijvoorbeeld: hoe functioneren organisaties, hoe zijn ze opgebouwd, wat is de rol van de omgeving bij het functioneren van organisaties, de rol van de mens in organisaties en de besturing en structurering van organisaties.

2. Marketing management (Mrk):

Marketing heeft de laatste decennia een steeds belangrijkere plaats in de economie ingenomen. Dit komt met name door de steeds snellere veranderingen in de markt. Het voeren van een uitgekiend marketingbeleid kan enorme concurrentievoordelen opleveren. Om in een salesomgeving te kunnen functioneren is kennis van marketingbeleid van belang. In elk geval wordt ingegaan in op de totale marketingmix.

3. Financieel management (Fin):

Aan de orde komen het bedrijfseconomische werkterrein en het belang van kennis en vaardigheden op dit gebied. Niet alleen voor op winstgerichte bedrijven, maar ook voor overheden en non-profit instellingen zijn kennis en vaardigheden van het financiële aspect van levensbelang. Vanuit het uitgangspunt dat Winst=Opbrengst-Kosten, wordt m.n. de nadruk gelegd op alle aspecten van kosten. Welke rol spelen kosten bij een breed scala van managementbeslissingen binnen bedrijven? M.a.w. de basics van Management Accounting.

4. Handelsrecht (Rch):

D.m.v. Capita Selecta worden allerlei voor managers van belang zijnde juridische onderwerpen besproken: zoals overeenkomstenrecht, productaansprakelijkheid, rechtspersonen, faillissementsrecht etc.

5.Integratie van de verschillende onderdelen via een managementgame.

T-challenge is een businessgame dat op effectieve en attractieve manier ondernemerschap en managementbewustzijn bevordert.

6. Integratie van de verschillende onderdelen via een (groeps-)project met voortgangsrapportage en een eindpresentatie.

Leerdoelen

Leerdoelen (niet uitputtend en niet exclusief zie verder de studiewijzer):

 • heeft inzicht in de keuzevraagstukken waarmee de bedrijfseconomie, organisatiekunde, marketing en rechten zich bezighoudt;
 • weet hoe organisaties functioneren en kan doelstellingen van organisaties formuleren;
 • kan onderdelen van een eenvoudig ondernemingsplan opstellen, onderbouwen en toelichten;
 • heeft inzicht in de betekenis van een balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegroting;
 • heeft basiskennis van bedrijfsadministratie m.n. van grootboekrekeningen en journaalposten;
 • heeft kennis van en inzicht in de verschillende elementen van de marketingmix;
 • kan een sterkte en zwakte en kansen en bedreigingen analyse van een onderneming maken;
 • heeft basiskennis van salesmanagement
 • heeft juridische basiskennis, die nodig is voor bedrijfskundig functioneren
 • heeft tijdens een managementgame ervaren wat de gevolgen zijn, om als manager beslissingen te nemen.

 

Algemeen (Kayzel, zie bijgevoegd schema): Situationele elementen:

-Context C1

-Opdracht O1

 

Handelingselementen:

-Kennis K1/K2

-vaardigheden V1/V2

-Handelingen H1/H2

 

Resultaatelementen:

-Opbrengsten O1/O2

Ingangseisen

Geen

Doelgroep:

De minor is bedoeld voor hoofdfasestudenten van alle opleidingen (uitgezonderd TBK/BE/CE/ORM), die zich willen voorbereiden op een loopbaan waarin managementfuncties een rol spelen. 

Cases zijn soms ontleend aan de technologische omgevingen waarin ingenieurs terechtkomen, maar kennis van technologie is voor deze minor niet noodzakelijk. 

Literatuur

Organisatie- en veranderkunde:
volgt na informatie docent

Marketing management:
Kernstof NIMA, J Smal, H Vosmer, 2012, ISBN 9789001807825, Noordhoff

Inleiding tot de marketing, Bronis Verhage, Noordhoff, 4e druk 2015, isbn 978-90-01-79709-6

Financieel management:
Basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie; A.W.W. Heezen en F.H.Wittenberg, Noordhoff, 2e druk, 2007, ISBN 978-90-01-37636-9

Handelsrecht:
Praktisch Bedrijfsrecht  Mr. J.W.J Fiers, 2012, ISBN  9789001814168 

Noordhoff en de Wettteksten Hoger Onderwijs, zie Noordhoff.nl

Rooster

Informatie over het rooster zal toe worden gestuurd 10 dagen voor de aanvang van de minor

______

Minorkrant De Haagse Hogeschool

Al onze minoren op een rijtje? Bekijk de minorkrant van De Haagse Hogeschool (PDF) >

Toetsing

 • Schriftelijke toets voor ORG/MRK/FIN/RCH

(bodemcijfer 4,5; 16%/16%/16%/16%)

 • Participatie bij Game

(bodemcijfer 1; 5%)

*(Presentatie-)vaardigheden (O/V-schaal; 6%)

 • Rapportage en verdediging Project

(bodemcijfer 4,5; 25%)

 

De toets vindt plaats in de 8e week van het blok, de 1e herkansing vindt plaats in de 10e week van het blok en de 2e herkansing in de 10e week van het blok 2.

Aanvullende informatie

Werkvormen + verdeling van de studielast

ORG/MRK/FIN/RCH: elk 2 uur hoor-/ werkcollege per week

Presentatievaardigheden: 1 uur per week

Game: 4 dagdelen totaal

Project: 1-2 dagdelen p/week

 

Samenwerkingspartners

Simenco: : businessgame “T-challenge”

 

Minimum- en maximumdeelname

Minimum- and maximum participation

Min. 12 – max. 40 studenten

 

Contacturen per week

9 uur klassikaal + 1 uur projectbegeleiding

p/week (7 weken); 16 uur game voor hele minor

 

De minor Management en Bedrijfskunde in het najaar van 20-21 zit helaas vol! Je kunt geen leerovereenkomst meer downloaden. Wie al een leerovereenkomst gedownload heeft, mag deze nog wel uploaden.