Kies op maat

Login Menu

Duurzame Energievoorziening 1: Energieopwekking

Algemene doelstelling

Aan energiegebruik kleven grote maatschappelijke zorgen zoals schadelijke emissies, uitputting van grondstoffen en explosief stijgende kosten. Er is grote vraag naar ingenieurs die in de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening en energiegebruik kunnen gaan vormgeven. Deze minor geeft de student handvatten voor die rol.

Korte weergave inhoud

Summary of contents

De minor Duurzame Energievoorziening 1 ‘Energieopwekking’ behandelt de opwekking van warmte, koude en elektriciteit. Het accent ligt op het gebruik van de duurzame energiebronnen zon, wind en water, en het toepassen van opwekkers met een zo hoog mogelijk rendement.

 

Omdat het steeds gebruikelijker wordt dat meerdere energiebronnen ingezet worden, komt de afstemming van deze aan bod.

Leerdoelen

Leerdoelen

In staat zijn om op niveau III (volgens profiel Bachelor of Engineering):

·  Projectmanagement uit te voeren op een energetisch project.

·  Haalbaarheidsstudie uit te voeren m.b.t. energieopwekking.

·  Een functioneel ontwerp van een duurzame energieopwekkingsinstallatie te realiseren.

·  Een detailontwerp van een duurzame energieopwekkinginstallatie te realiseren.

·  Een simulatiemodel van een energieopwekkinginstallatie te bouwen.

·  Kritisch te handelen.

·  Een energetisch probleem systematisch aan te pakken.

·  Samen te werken in een energetisch project.

·  Zichzelf professioneel te ontwikkelen op gebied van duurzaamheid, energieopwekking en simuleren.

·  Zelfverantwoordelijk te werken.

Aanvullende informatie

Doelgroep

Studenten die zich willen verdiepen in de energieproblematiek. Er wordt een actieve deelname en inbreng verwacht vanwege de hoge kwaliteitseisen aan het project.

 

Samenwerkingspartners

Expertisecentrum TIS Delft en het lectoraat Energie en de gebouwde omgeving.

 

Minimum- en maximumdeelname

Minimum- and maximum participation

Min. 12 – max. 30 studenten

 

Contacturen per week

Contact hours

·    Hoor-/werkcollege 8 uren

·    Practicum 2 uren

·    Coaching 1 uur per projectgroep

Ingangseisen

Derde- of vierdejaarsstudenten van opleidingen in het domein techniek met een goede basis wiskunde (i.h.b. een stelsel vergelijkingen kunnen oplossen, e-machten en integreren) en natuurkunde (i.h.b. het opstellen energie- en massabalansvergelijkingen, ideale gaswet, enthalpie).

Toetsing

Studieonderdelen

 1. Project (weging 7):
 • Eindrapport + presentatie (dc)
 • Tussenrapportages (o/v)
 • Participatie (o/v)
 1. Energieomzetting (weging 3): schriftelijke toets (dc)
 2. Duurzame energieopwekking (weging 2): schriftelijke toets (dc)
 3. Modelvorming en simuleren (weging 2): rapport +modellen (dc)
 4. Duurzaamheid (weging 1): rapport (dc)

 

De student heeft de minor voldoende afgerond als de student voor de 5 afzonderlijke studieonderdelen een cijfer hoger dan 5,5 heeft behaald. De toetsing vindt plaats in het blok waarin de minor gegeven wordt.

 • Projecttoetsing in lesweek 9, herkansing in lesweek 10
 • Schriftelijke toetsen in lesweek 8, herkansingen in lesweek 10.

Rapporten en modellen inleveren in lesweek 8, herkansingen in lesweken 9 en 10.

Literatuur

 1. Toegepaste Energietechniek deel 1 - energietechnische apparaten en systemen – Ouwehand e.a (Academic service)
 2. Toegepaste Energietechniek deel 2 - duurzame energie – Ouwehand e.a. (Academic Service) (2e druk)
 3. Toegepaste Energieleer - warmte en stromingsleer – Taal (Academic service)
 4. Dictaat Matlab/Simulink (op Blackboard)
 5. Handleiding meetrapport (op blBckboard)
 6. Practicumhandleidingen (worden uitgereikt)
 7. Practicumopstellingen in het energielab TIS Delft

Rooster

Tien dagen voor aanvang van de minor ontvangt de student een email met o.a. roosterinformatie.