Kies op maat

Inloggen Menu

Sustainable Energy Technology

Algemene doelstelling

Aan energiegebruik kleven grote maatschappelijke zorgen zoals schadelijke emissies, uitputting van grondstoffen en explosief stijgende kosten. Er is grote vraag naar ingenieurs die in de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening en energiegebruik kunnen gaan vormgeven. Deze minor geeft de student handvatten voor die rol. 

Korte weergave inhoud

Deze minor behandelt de duurzame opwekking, distributie en afgifte van warmte, koude en elektriciteit.  In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan duurzame energienetwerken waarbij energieopwekkers gekoppeld worden aan energievragers. De energievoorziening op zowel landelijk, streek-, stad- en gebouwniveau komt aan bod.   

Leerdoelen

Leerdoelen

In staat zijn om op niveau III (volgens profiel Bachelor of Engineering): 

 • Projectmanagement uit te voeren op een energetisch project. 
 • Haalbaarheidsstudie uit te voeren m.b.t. energieopwekking. 
 • Een functioneel ontwerp van een duurzame energieopwekkingsinstallatie te analyseren of te realiseren. 
 • Een detailontwerp van een duurzame energieopwekkinginstallatie te realiseren. 
 • Een simulatiemodel van een energieopwekkinginstallatie te bouwen en te gebruiken voor analyse. 
 • Een energetisch probleem systematisch aan te pakken. 
 • Samen te werken in een energetisch project. 
 • Zichzelf professioneel te ontwikkelen op gebied van duurzaamheid, energienetwerken en simuleren. 

Ingangseisen

60 studiepunten in de hoofdfase. Minimaal 1 stage bij start. Derde- of vierdejaarsstudenten van opleidingen in het domein techniek met een goede basis wiskunde (i.h.b. een stelsel vergelijkingen kunnen oplossen) en natuurkunde (i.h.b. het opstellen energie- en massabalansvergelijkingen, ideale gaswet, enthalpie).  

Literatuur

Toegepaste Energietechniek - Ouwehand e.a (Boom uitgevers) 

Duurzame energietechniek - Ouwehand e.a. (Boom uitgevers) (2e druk) 

Toegepaste Energieleer - warmte en stromingsleer – Taal (Boom uitgevers) 

ISSO publicaties  

Practicumhandleidingen (worden uitgereikt) 

Rooster

Uiterlijk een week voor aanvang van de minor ontvang je een e-mail met o.a. roosterinformatie. Neem even contact op met tis-minoren@hhs.nl mocht je dan nog niets gehoord hebben.

Minorkrant De Haagse Hogeschool

Benieuwd naar de andere minoren van De Haagse? Bekijk ons hele aanbod in de KOM-minorkrant.

Toetsing

Studieonderdelen

  1. Project (weging 15):
  • Eindrapport + presentatie (dc) 
  • Tussenrapportages (dc) 
  • Participatie (o/v) 
  1. Duurzaamheid van energiesystemen (weging 2): 2 werkstukken (dc)
  2. Smart Networks  (weging 4): 2 werkstukken (dc)
  3. Smart Buildings (weging 2): werkstuk (dc)
  4. Energieopwekking en –opslag (weging 3): schrift (dc) en practicum (o/v).
  5. Data-analysis (weging 4): 2 werkstukken (dc). 

  De student heeft de minor voldoende afgerond als de student voor de 6 afzonderlijke studieonderdelen een cijfer hoger dan 5 heeft behaald en het gemiddelde boven 5,5 is. De toetsing vindt plaats in zowel in het eerste en tweede  blok van het semester waarin de minor gegeven wordt. 

  • Projecttoetsing in lesweek 9, herkansing in lesweek 10 
  • Schriftelijke toetsen in lesweek 8, herkansingen in lesweek 10. 
  • Rapporten en modellen inleveren in lesweek 8, herkansingen in lesweken 9 en 10. 

Aanvullende informatie

Doelgroep

Studenten die zich willen verdiepen in de energieproblematiek. Er wordt een actieve deelname en inbreng verwacht vanwege de hoge kwaliteitseisen aan het project. 

Werkvormen en verdeling studielast

Werkcollege Duurzaamheid: blok 1 28 sbu; blok 2 28 sbu

Werkcollege Smart Networks: blok 1 56 sbu; blok 2 56 sbu

Energiepracticum: blok 1 28 sbu

Hoorcollege Energieopwekking en -opslag: blok 1 56 sbu

Werkcollege Data-analyse: blok 1 56 sbu; blok 2 56 sbu

Werkcollege Smart Buildings: blok 1 56 sbu

Opdracht Duurzame Energietechnologie: blok 1 120 sbu; blok 2 240 sbu

 

Samenwerkingspartners

Lectoraat Energy in Transition.

 

Minimum- en maximum deelname:

12 – 40 studenten

 

Contacturen per week

40-urige studieweek 

 • Hoor-/werkcollege 8 uren 
 • Practicum 1 uur 
 • Coaching 2 uur per projectgroep 
 • Overige uren beschikbaar voor aanwezigheid op een werkplek (minimaal 2 dagen), gastcolleges of deelname aan prijsvragen.