Kies op maat

Login Menu

Sustainable Energy Technology

Algemene doelstelling

Aan energiegebruik kleven grote maatschappelijke zorgen zoals schadelijke emissies, uitputting van grondstoffen en explosief stijgende kosten. Er is grote vraag naar ingenieurs die in de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening en energiegebruik kunnen gaan vormgeven. Deze minor geeft de student handvatten voor die rol. 

Korte weergave inhoud

Deze minor behandelt de duurzame opwekking, distributie en afgifte van warmte, koude en elektriciteit.  In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan duurzame energienetwerken waarbij energieopwekkers gekoppeld worden aan energievragers. De energievoorziening op zowel landelijk, streek-, stad- en gebouwniveau komt aan bod.   

Leerdoelen

Leerdoelen

In staat zijn om op niveau III (volgens profiel Bachelor of Engineering): 

 • Projectmanagement uit te voeren op een energetisch project. 
 • Haalbaarheidsstudie uit te voeren m.b.t. energieopwekking. 
 • Een functioneel ontwerp van een duurzame energieopwekkingsinstallatie te analyseren of te realiseren. 
 • Een detailontwerp van een duurzame energieopwekkinginstallatie te realiseren. 
 • Een simulatiemodel van een energieopwekkinginstallatie te bouwen en te gebruiken voor analyse. 
 • Een energetisch probleem systematisch aan te pakken. 
 • Samen te werken in een energetisch project. 
 • Zichzelf professioneel te ontwikkelen op gebied van duurzaamheid, energienetwerken en simuleren. 

Aanvullende informatie

Doelgroep

Studenten die zich willen verdiepen in de energieproblematiek. Er wordt een actieve deelname en inbreng verwacht vanwege de hoge kwaliteitseisen aan het project. 

Werkvormen en verdeling studielast

Werkcollege Duurzaamheid: blok 1 28 sbu; blok 2 28 sbu

Werkcollege Smart Networks: blok 1 56 sbu; blok 2 56 sbu

Energiepracticum: blok 1 28 sbu

Hoorcollege Energieopwekking en -opslag: blok 1 56 sbu

Werkcollege Data-analyse: blok 1 56 sbu; blok 2 56 sbu

Werkcollege Smart Buildings: blok 1 56 sbu

Opdracht Duurzame Energietechnologie: blok 1 120 sbu; blok 2 240 sbu

 

Samenwerkingspartners

Expertisecentrum TIS Delft en het lectoraat Energy in Transition.

 

Minimum- en maximum deelname:

12 – 35 studenten

 

Contacturen per week

Contact hours

 • Hoor-/werkcollege 8 uren 
 • Practicum 1 uur 
 • Coaching 2 uur per projectgroep 

Ingangseisen

60 sp in de hoofdfase. Derde- of vierdejaarsstudenten van opleidingen in het domein techniek met een goede basis wiskunde (i.h.b. een stelsel vergelijkingen kunnen oplossen) en natuurkunde (i.h.b. het opstellen energie- en massabalansvergelijkingen, ideale gaswet, enthalpie).  

Toetsing

Studieonderdelen

 1. Studieonderdelen 

  1. Project (weging 15):
  • Eindrapport + presentatie (dc) 
  • Tussenrapportages (o/v) 
  • Participatie (o/v) 
  1. Duurzaamheid van energiesystemen (weging 2): werkstuk (dc)
  2. Smart Networks  (weging 4): werkstuk (dc)
  3. Smart Buildings (weging 2): werkstuk (dc)
  4. Energieopwekking en –opslag (weging 3): schrift (dc) en practicum (o/v).
  5. Data-analysis (weging 4): 2 werkstukken (dc). 

  De student heeft de minor voldoende afgerond als de student voor de 6 afzonderlijke studieonderdelen een cijfer hoger dan 5 heeft behaald en het gemiddelde boven 5,5 is. De toetsing vindt plaats in zowel in het eerste en tweede  blok van het semester waarin de minor gegeven wordt. 

  • Projecttoetsing in lesweek 9, herkansing in lesweek 10 
  • Schriftelijke toetsen in lesweek 8, herkansingen in lesweek 10. 
  • Rapporten en modellen inleveren in lesweek 8, herkansingen in lesweken 9 en 10. 

Literatuur

 1. Toegepaste Energietechniek deel 1 - energietechnische apparaten en systemen – Ouwehand e.a (Academic service)
 2. Toegepaste Energietechniek deel 2 - duurzame energie – Ouwehand e.a. (Academic Service) (2e druk)
 3. Toegepaste Energieleer - warmte en stromingsleer – Taal (Academic service)
 4. Dictaat Matlab/Simulink (op Blackboard)
 5. Handleiding meetrapport (op blBckboard)
 6. Practicumhandleidingen (worden uitgereikt)
 7. Practicumopstellingen in het energielab TIS Delft

Rooster

Tien dagen voor aanvang van de minor ontvangt de student een email met o.a. roosterinformatie.