Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Design Practices

In deze minor staan creatieve ontwerpprocessen centraal. Creativiteit en innovatie ontstaan op het kruisvlak van disciplines. Daarom werk je in de context van de kunstacademie in teams van wisselende samenstelling met studenten van verschillende opleidingen en interesses. In deze multidisciplinaire teams beperk je je niet tot de grenzen van de aanwezige disciplines.

Je verkent de ontwerpprocessen in drie creatieve domeinen: ‘interactief performatief’, ‘theatraal ruimtelijk’ en ‘narratief’. Je werkt vanuit elk van deze domeinen aan een creatief project, experimenteert, doet onderzoek en reflecteert op je ontwerpproces. Ontwerponderzoek speelt een belangrijke rol: je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.

We werken binnen en buiten HKU met kennis vanuit al onze opleidingen en de studentengroep. De uitkomsten van de ontwerpprocessen zullen dan ook divers zijn. Denk aan een 'live' interactieve performance (muzikaal of theatraal) ondersteund met relevante technologie, waarin het publiek niet alleen toehoorder is, maar ook participant. Of aan het ontwerp en de uitvoering van een ruimtelijke installatie op locatie of in de publieke ruimte. Of aan korte fictie of non-fictie mediaproducties

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Extra kosten: aan deze minor zijn eigen kosten verbonden voor materiaal en excursies. Het betreft ongeveer 25 à 50 euro.

Leerdoelen

Je leert en verkent voor de verschillende domeinen (interactief performatief, theatraal ruimtelijk en narratief):

- de theorie van de verschillende ontwerpprocessen en de verbindingen tussen deze ontwerpprocessen;

- de verschillende ontwerpprocessen toe te passen in projecten;

- de hierbij voorkomende maakstrategieën;

- onderzoek door middel van ontwerpprocessen;

- verschillende reflectietools en ontwerpskills;

- het transdisciplinair samenwerken in teams en het versterken van het ontwerpproces vanuit verschillende disciplines en expertises;

- de “taal & codes” van de verschillende creatieve domeinen.

Ingangseisen

Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen. Propedeuse behaald. 120 punten afgerond.

Er wordt geselecteerd op basis van een cv, studievoortgangsoverzicht, motivatiebrief van 1 A4. De programmamanager voert indien nodig een matchingsgesprek. Er is een doorlopende selectie tot aan de gestelde deadline op de KOM portal.

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces (2).

Literatuur

Reader

Rooster

De minor bestaat uit 3 blokken van ieder 10 ECTS (interactieve performatieve ontwerpprocessen, theatraal ruimtelijke ontwerpprocessen, en narratieve ontwerpprocessen).

Semester 1 (blok 1 en 2): collegejaar 2020/2021 (september t/m januari).

Verplichte contacturen per week: 10

Zelfstudie: 30 (o.a. ook in teams)