Kies op maat

Login Menu

Creatieve Ontwerpprocessen

In deze minor staat ontwerpen centraal. Creativiteit en innovatie ontstaan op het kruisvlak van disciplines. Daarom werk je in de context van de kunstacademie in teams van wisselende samenstelling met studenten van verschillende opleidingen en met verschillende interesses: kunst, techniek, media, muziek en design. In deze multidisciplinaire teams beperk je je niet tot de grenzen van de aanwezige disciplines.

Je verkent de ontwerpprocessen in drie creatieve domeinen: ‘interactief performatief’, ‘theatraal ruimtelijk’ en ‘narratief’. Je werkt vanuit elk van deze domeinen aan een creatief project, experimenteert, voert onderzoek uit en reflecteert op je ontwerpproces. Ontwerponderzoek speelt een belangrijke rol: je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.

We werken binnen en buiten HKU met kennis vanuit al onze opleidingen en de studentengroep. De uitkomsten van de ontwerpprocessen zullen dan ook divers zijn. Denk aan een 'live' interactieve performance (muzikaal of theatraal) ondersteund met relevante technologie, waarin het publiek niet alleen toehoorder is, maar ook participant. Of aan het ontwerp en de uitvoering van een ruimtelijke installatie op locatie of in de publieke ruimte. Of aan korte fictie of non-fictie mediaproducties.

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Extra kosten: aan deze minor zijn eigen kosten verbonden voor materiaal en excursies. Het betreft ongeveer 25 à 50 euro.

Leerdoelen

Je leert en verkent voor de verschillende domeinen (interactief performatief, theatraal ruimtelijk en narratief): 

 - de theorie van de verschillende ontwerpprocessen en de verbindingen tussen deze ontwerpprocessen.

- de hierbij voorkomende maakstrategieën.

- onderzoek door middel van ontwerpprocessen.

- verschillende reflectietools en ontwerpskills.

- het transdisciplinair samenwerken in teams en het versterken van het ontwerpproces vanuit verschillende disciplines en expertises.

- de “taal & codes” van de verschillende creatieve domeinen.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek. Om in aanmerking te komen dien je aan onderstaande ingangseisen te voldoen:

  • Ervaring met en belangstelling voor discipline-overstijgende ontwerp, maak- of onderzoeksprocessen
  • Propedeuse behaald
  • 120 ECTS behaald

Let op: HKU zal onderstaande bij jou opvragen voor de toelatingscommissie, zorg ervoor dat jouw e-mailadres juist in Kies op Maat ingevoerd is. Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, volgt een (telefonisch) matchingsgesprek:

  • CV
  • Studievoortgangsoverzicht
  • Motivatiebrief (1 A4)

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces (2)

Resultaatschaal: Numeriek met 1 decimaal.

Er zijn 2 tentamen gelegenheden per tentamen, daarvan is er 1 de herkansing.

Herkansingen worden per geval door de examencommissie bekeken en in onderlinge overeenstemming met student afgestemd

Rooster

De opbouw van deze minor is als volgt:

De minor bestaat uit 3 blokken. De studielast is 30 ECTS en we verwachten full-time beschikbaarheid.

Iedere module start met een week “Setting the Stage” waarin we door veldwerk en excursies het betreffende domein verkennen. Iedere module wordt afgesloten met een reflectie op het maakproces en onderzoeksproces en de relatie met de ontwerpprocessen in de volgende module.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.