Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Design: Smart City

Hoe ziet de toekomst van een stad eruit en het ‘geluk’ van de mensen die hierin wonen? In deze minor Creative Design: Smart City kom je vanuit je eigen perspectief met voorstellen om gelukkig te kunnen wonen in onze toekomstige steden. Je ontwerpt met als thema 'slimme stad'.

Je werkt met andere studenten in de minor samen aan een idee in een samenstelling die bij je past. Dat kan alleen zijn of in een groep, aan één of meerdere oplossingen. Onderwerp is de 'slimme' stad, met vertakkingen op sociaal, economisch of fysiek vlak. Dat doe je met studenten uit allerlei mogelijke sectoren: bijvoorbeeld techniek, veiligheid, economie, food, psychologie, social work, communicatie, ICT, kunst, design en game design. Ook kom je studenten tegen uit de minor Creative Design: Future Health. Creatief ontwerp is het vertrekpunt.

Met elkaar ontwerp en test je een elegante kleine oplossing voor een actueel vraagstuk in de stad. Daaraan vooraf gaat het opstellen van de probleemdefinitie. Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrijetijdsbesteding, fietsparkeren, burgerparticipatie, toerisme, voedselverspilling, nieuwe manieren om werk te organiseren of de inrichting van publieke ruimtes.

Veel actuele onderwerpen zijn vaak complex en bieden nieuwe uitdagingen. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methoden. In deze minor gebruik je ook werkwijzen die komen uit Arts, Science & Technology.

Deze minor is voor jou als je:
- nieuwsgierig bent naar het vinden en ontwerpen van innovatieve oplossingen die bijdragen aan de leefbaarheid in de stad;
- jouw toolkit wilt uitbreiden met ontwerpmethoden en leren hoe je projecten doet in de echte wereld;
- houdt van experimenteren, alleen of in teamverband en je wilt leren om een innovatieve rol te spelen. De begeleidend HKU-docenten zijn afkomstig uit design, games en interaction design en crossover creativity.

De onderwerpen worden deels toegelicht door experts van buiten, maar je kunt ook zelf een probleem definiëren en aanpakken mits je kunt onderbouwen dat mensen het als een probleem ervaren.

Extra kosten: aan deze minor zijn eigen kosten verbonden voor materiaal en excursies. Het betreft ongeveer 25 tot 50 euro.

De minor is gebouwd op drie denklijnen die integraal worden aangeboden.

Werkwijzen uitbreiden Je verkent in korte real life opdrachten elkaars verschillende professionele rollen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Research Je leert een vraagstuk analyseren en onderzoekt de vraag achter de vraag. Dit doe je door op locatie de probleemeigenaren te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over stedelijke vernieuwing te horen en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

Ontwerpen In een creatief ontwerpproces werk je in korte sprints aan oplossingen voor het vraagstuk, in verschillende iteraties. Dit betekent dat je zo snel mogelijk een eerste versie van je oplossing maakt, deze test en verbetert met de kennis die je hebt opgedaan in de testen met je eindgebruikers. Hierbij pas je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en smart cities toe. Je betrekt bewoners, gemeente en/of instanties bij het creëren van je oplossing.

Leerdoelen

Je leert je te verdiepen in de stad van de toekomst (Smart City/slimme stad) en leert een probleem te identificeren op maat: je bepaalt wat jij kunt bijdragen, alleen of met enkele anderen (innovatie op maat).

Je leert met verschillende brillen naar een vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag.

Je verkent werkwijzen uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op een actueel vraagstuk m.b.t. Smart City.

Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen.

Je leert een creatief ontwerpproces te doorlopen en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders.

Je leert een oplossing te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen met en voor je eindgebruikers.

Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld.

Je leert transdisciplinair samenwerken in teamverband.

Aanvullende informatie

80% aanwezigheid vereist, 100% tijdens de sprintweken.

Verplicht contacturen: 10

Zelfstudie: 30 (o.a. ook in teams)

Ingangseisen

Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor creatieve innovatie. Propedeuse behaald. 120 punten afgerond.

Toetsing

Kwaliteit van toepassing van verschillende werkwijzen afkomstig uit arts, science, technology; uitbreiding toolkit

Kwaliteit van inrichting van het creatieve ontwerpproces

Kwaliteit van de transdisciplinaire samenwerking en de individuele bijdrage hieraan.

Kwaliteit van gerealiseerde oplossingsrichtingen voor vraagstuk Smart City.

De minor wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie op het creatieve ontwerpproces en de gehanteerde werkwijzen (2). Tussentijds wordt formatief feedback gegeven.

Voorwaarden deelname (her)tentamen: aanwezigheidseis voldaan

De module wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces en de gehanteerde werkwijzen (2).

Literatuur

Reader