Kies op maat

Login Menu

Creatief Ontwerp: Smart City

In deze minor ga je aan de slag met de toekomst van de stad Utrecht en het 'geluk' van haar inwoners. Je werkt in een creatief team aan een 'slimme' stad op sociaal, economisch en fysiek vlak. Dat doe je met studenten uit alle sectoren: techniek, economie, food, psychologie, social work, communicatie, ICT, kunst, design en game design. Creatief ontwerpen is hierbij het vertrekpunt.

Met je team ontwerp je nieuwe benaderingswijzen, ideeën, strategieën of oplossingsrichtingen voor een actueel vraagstuk in de stad Utrecht. Daaraan vooraf gaat het ontwerpen van de probleemdefinitie. Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrije tijdsbesteding, fietsparkeren, toerisme, voedselverspilling, nieuwe manieren om werk te organiseren, of de inrichting van publieke ruimtes.

Veel actuele onderwerpen zijn vaak complex en bieden nieuwe uitdagingen. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methodes. In deze minor werk je in multidisciplinaire teams met werkwijzen uit Arts, Science & Technology.

De minor kent drie lijnen die tegelijk worden aangeboden.

Werkwijzen uitbreiden. In deze lijn verken je in korte real live opdrachten elkaars verschillende professionele benaderingen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Met behulp van connecting conversations oefen je hoe je in een multidisciplinair team met elkaar in gesprek en aan het werk kan gaan. Je leert hoe je zelf een creatief team samenstelt.

Research. In deze lijn analyseer je een vraagstuk van de gemeente Utrecht en andere opdrachtgevers in de stad, en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je door op locatie de opdrachtgevers te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over stedelijke vernieuwing te horen, en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie. Je bestudeert internationale casuïstiek op het gebied van creatieve innovaties in de stedelijke omgeving. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

Ontwerpen. In een creatief ontwerpproces werk je in korte challenges aan verschillende oplossingen voor het vraagstuk. Hierbij pas je je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en smart cities  toe. Je betrekt bewoners, gemeente en bedrijven bij het creëren van nieuwe oplossingen.

Deze minor is voor jou als je nieuwsgierig bent naar nieuwe kansen voor de leefbaarheid van de stad Utrecht en je je toolkit in werkwijzen wilt uitbreiden. Je houdt van experimenteren in multidisciplinaire teams en wilt leren om een innovatieve rol te spelen. De begeleidend docenten zijn afkomstig uit Design en Game Design en Crossover Creativity.

Extra kosten: aan deze minor zijn eigen kosten verbonden voor materiaal en excursies. Het betreft ongeveer 25 à 50 euro.

Leerdoelen

Je leert je te verdiepen in de context van een actueel vraagstuk betreffende stad van de toekomst (Smart City). Je leert met verschilllende brillen naar een vraagstuk te kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag. Je verkent werkwijzes uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op een actueel vraagstuk m.b.t. Smart City. Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen. Je leert een creatief ontwerpproces in te richten en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders. Je leert oplossingsrichtingen te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen. Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld. Je leert transdisciplinair samenwerken in teams. Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor creatieve innovatie.

Propedeuse behaald. 120 punten afgerond.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek. Om in aanmerking te komen dien je aan onderstaande ingangseisen te voldoen:

  • Ervaring met en belangstelling voor discipline-overstijgende ontwerp, maak- of onderzoeksprocessen
  • Propedeuse behaald
  • 120 ECTS behaald

Let op: HKU zal onderstaande bij jou opvragen voor de toelatingscommissie, zorg ervoor dat jouw e-mailadres juist in Kies op Maat ingevoerd is. Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, volgt een (telefonisch) matchingsgesprek:

  • CV
  • Studievoortgangsoverzicht
  • Motivatiebrief (1 A4)

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces (2). Tussentijds wordt formatief feedback gegeven.

Kwaliteit van toepassing van verschillende werkwijzen afkomstiguit Arts, Science, Technology; uitbreiding toolkit. Kwaliteit van inrichting van het creatieve ontwerpproces. Kwaliteit van de transdisciplinaire samenwerking en de individuele bijdrage hieraan. Kwaliteit van gerealiseerde oplossingsrichtingen voor vraagstuk Smart City. Kwaliteit van communicatie van gerealiseerde oplossingsrichtingen.

Resultaatschaal: Numeriek met 1 decimaal.

Er zijn 2 tentamen gelegenheden per tentamen, daarvan is er 1 de herkansing.

Herkansingen worden per geval door de examencommissie bekeken en in onderlinge overeenstemming met student afgestemd

Literatuur

Reader