Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Design: Future Health

Hoe ziet de toekomst van zorg en welzijn er uit? In de minor Creative Design: Future Health ontwerp je oplossingen voor een actueel vraagstuk in het domein van zorg en welzijn. Je werkt alleen of samen met studenten uit de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design aan een zelf gedefinieerd innovatief concept.

Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van patiënten voorlichten, eenzaamheid onder jongeren of ouderen, ontwerpen van oplossingen voor onderwerpen waar een taboe op rust en vele andere problemen die je wellicht uit eigen persoonlijke ervaring herkent.

Voor creatieve oplossingen zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat als verschillende disciplines en methodieken elkaar ontmoeten. In deze minor werk je in teams met werkwijzen uit Arts, Science & Technology en ontmoet je studenten van de minor Creative Design: Smart City.

Deze minor is voor jou als je:
- nieuwsgierig bent naar het vinden en ontwerpen van innovatieve oplossingen die bijdragen aan zorg en welzijn voor jong en oud;
- jouw toolkit wilt uitbreiden met ontwerpmethoden en leren hoe je projecten doet;
- houdt van experimenteren en wilt leren om een innovatieve rol te spelen.

De begeleidend HKU-docenten zijn afkomstig uit design, games en interaction design en crossover creativity.

De minor is gebouwd op drie denklijnen die integraal worden aangeboden.

Werkwijzen uitbreiden Je verkent in korte real life opdrachten elkaars verschillende professionele rollen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Research In deze lijn analyseer je de vraagstukken van de zorginstelling en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je in sommige gevallen door de opdrachtgever te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over Future Health te horen, en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie en Future Health. Je bestudeert internationale casuïstiek op het gebied van creatieve innovaties in de zorg. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

Ontwerpen In een creatief ontwerpproces werk je in korte sprints aan oplossingen voor het vraagstuk, in verschillende iteraties. Dit betekent dat je zo snel mogelijk een eerste versie van je oplossing maakt, deze test en verbetert met de kennis die je hebt opgedaan in de testen met je eindgebruikers. Hierbij pas je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en Future Health toe. Je betrekt zorg-professionals, patiënten en naasten bij het creëren van je oplossing.

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische en economische opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Zorg, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Extra kosten: aan deze minor zijn eigen kosten verbonden voor materiaal en excursies. Het betreft ongeveer 25 tot 50 euro.

Leerdoelen

Je leert je te verdiepen in een concreet probleem in het domein van zorg en welzijn met een oog op de toekomst (Future Health).

Je leert met verschillende brillen naar jouw vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag.

Je verkent werkwijzen uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op jouw actuele vraagstuk uit Future Health.

Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen.

Je leert een creatief ontwerpproces uitvoeren en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders.

Je leert een behapbare oplossing te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen.

Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld.

Je leert transdisciplinair samenwerken in teams.

Aanvullende informatie

Eindproduct: Je werkt in wisselende samenstelling in verschillende rondes in teams aan het vraagstuk. Dat doe je in de praktijk, in co-creatie met betrokkenen. Per ronde geef je een presentatie. In je blog reflecteer je op de inrichting van het proces, de gehanteerde werkwijzen en de opbrengst. Je wordt beoordeeld op je presentatie en inzicht in het ontwerpproces en de reflectie in je blog.

Aanwezigheids- / inspanningsverplichting: 80% aanwezigheid vereist, 100% tijdens de sprintweken.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische en economische opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Zorg, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Food, Psychologie, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving en Muziek.
Om in aanmerking te komen dien je aan onderstaande ingangseisen te voldoen:
Motivatie met aanwijsbare belangstelling voor transdisciplinaire ontwerp- en onderzoeksprocessen. Interesse in Future Health. Propedeuse behaald. 120 punten afgerond. Let op: HKU zal onderstaande bij jou opvragen voor de toelatingscommissie, zorg ervoor dat jouw e-mailadres juist in Kies op Maat staat.
Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, wordt aan de hand van deze documenten gekeken of je kunt worden toegelaten of er volgt een (telefonisch) matchingsgesprek:
• cv;
• studievoortgangsoverzicht;
• motivatiebrief (1 A4).

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces en de gehanteerde werkwijzen (2)

De minor wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie op het creatieve ontwerpproces en de gehanteerde werkwijzen (2). Tussentijds wordt formatief feedback gegeven.

Resultaatschaal: Numeriek, met 1 decimaal achter de komma.

Aantal tentamengelegenheden (per tentamen): 2 (d.w.z. 1 herkansing)

Blokken tentamengelegenheden per tentamen: week 20

Voorwaarden deelname (her)tentamen: Aanwezigheidseis voldaan

Literatuur

Reader

Rooster

Onderwijsvorm: Innovatiestudio (werk- en ontwerpomgeving), theoriesessies, presentatie, coaching, feedbacksessies, documentatie.

Werkvorm: Projectwerk, excursies, werkgroepen