Kies op maat

Login Menu

Creatief Ontwerp: Future Health

In deze minor staat de toekomst van de gezondheidszorg centraal. Met je team ontwerp je benaderingswijzen, ideeën, strategieën of oplossingsrichtingen voor een actueel vraagstuk van een Utrechtse zorginstelling. Je creatieve team bestaat uit studenten uit de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design.

Het vraagstuk van de zorginstelling kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen artsen en patiënten, nieuwe manieren om het werk te organiseren, of een andere inrichting van ruimtes.

Voor creatieve oplossingen zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methodes. In deze minor werk je in multidisciplinaire teams met werkwijzen uit arts, science & technology.

De minor kent drie lijnen die tegelijk worden aangeboden.

Werkwijzen uitbreiden. In deze lijn verken je in korte real live opdrachten elkaars verschillende professionele benaderingen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Met behulp van connecting conversations oefen je hoe je in een multidisciplinair team met elkaar in gesprek en aan het werk kan gaan. Je leert hoe je zelf een creatief team samenstelt.

Research. In deze lijn analyseer je de vraagstukken van de zorginstelling en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je door op locatie de opdrachtgever te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over Future Health te horen, en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie en Future Health. Je bestudeert internationale casuïstiek op het gebied van creatieve innovaties in de zorg. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

Ontwerpen. In een creatief ontwerpproces werk je in korte challenges aan verschillende oplossingen voor het vraagstuk. Hierbij pas je je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en future health toe. Je betrekt patiënten, professionals en betrokkenen bij het creëren van nieuwe oplossingen.

Deze minor is voor jou als je nieuwsgierig bent naar de zorg van de toekomst en je je toolkit in werkwijzen wilt uitbreiden. Je houdt van experimenteren in multidisciplinaire teams en wilt leren om een innovatieve rol te spelen. De begeleidend docenten zijn afkomstig uit Design en Game Design, Crossover Creativity en Zorg.

Leerdoelen

Je leert je te verdiepen in de context van een actueel vraagstuk in Future Health. Je leert met verschilllende brillen naar een vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag. Je verkent werkwijzes uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op een actueel vraagstuk uit Future Health. Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen. Je leert een creatief ontwerpproces in te richten en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders. Je leert oplossingsrichtingen te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen. Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld. Je leert transdisciplinair samenwerken in teams.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische en economische opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Zorg, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving en Muziek.

Motivatie met aanwijsbare ervaring in en belangstelling voor creatieve innovatie. Propedeuse behaald. 120 punten afgerond.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk (1) en een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces (2). Tussentijds wordt formatief feedback gegeven.

Kwaliteit van toepassing van verschillende werkwijzen afkomstig uit Arts, Science, Technology; uitbreiding toolkit. Kwaliteit van inrichting van het creatieve ontwerpproces. Kwaliteit van de transdisciplinaire samenwerking en de individuele bijdrage hieraan. Kwaliteit van gerealiseerde oplossingsrichtingen voor vraagstuk Future Health. Kwaliteit van communicatie van gerealiseerde oplossingsrichtingen.

Resultaatschaal: Numeriek met 1 decimaal.

Er zijn 2 tentamen gelegenheden per tentamen, daarvan is er 1 de herkansing.

Herkansingen worden per geval door de examencommissie bekeken en in onderlinge overeenstemming met student afgestemd

Literatuur

Reader