Kies op maat

Inloggen Menu

Spatialisation Design

In deze ontwerpminor van HKU Design werk je aan je eigen ontwerpvraag in het ruimtelijke domein. Er is sprake van een integraal project waarin je een idee of visie ontwikkelt over een ruimtelijke kwestie en deze manifest maakt in fysiek werk.
Je project bevindt zich in een realistische en maatschappelijk context, maar je eigen ontwerpbenadering en schaalniveau staan centraal. Je ontdekt wat jij met je project wilt bereiken en hoe je dat met materiaal, beeldende middelen, techniek en verkregen inzichten kunt realiseren. Je komt al makend en onderzoekend tot een uitspraak. Je kunt je project meer als maker, als onderzoeker of als organisator aanvliegen. Aan het eind van het semester vindt een eindpresentatie plaats.

Je werkt zelfstandig en onder eigen regie. De begeleidingstructuur is erop gericht dat je project van begin tot eind voor elkaar kunt krijgen, en in een eindpresentatie je werk kunt laten zien.
1. je zoekt een onderwerp of een probleemsituatie waarin je geìˆnteresseerd bent, je destilleert daaruit een ontwerpopgave en projectvoorstel.
2. Je verkent stand van zaken mbt die opgave en die situatie. Wat is er al? Wat is er al eerder gedaan? Wat is al bekend? Welke experts betrek je hierbij?
3. Je doet functionele analyse, context, stakeholders. Wat en wie speelt allemaal mee? Welke belangen, fysieke, materièˆle, technische eisen? Welke emotionele of andere factoren?
4. je gaat ontwerpeisen stellen ahv bevindingen - wat wil je bereiken met je project, en welke ruimtelijke ingrepen wil je doen? Hierin schuilt jouw eigen signatuur en jouw keuze voor een zekere kwaliteit die je aan je projectresultaten wilt verbinden. Je komt steeds verder tot een 'uitspraak'.
5. je onderzoekt verschillende opties in concept: wat zijn de gevolgen van je ingreep, hoe zijn die te verbeelden? Je doet maakstudies, vormstudies, raadpleegt literatuur, je gaat documenteren en dergelijke
6. je kiest een optie en werkt deze uit in een of meer producten. Aan het eind van het semester presenteer je je werk aan een commissie.

Voor hen die nog geen werkplaatsinstructies hebben gehad, is er gelegenheid om dit alsnog te krijgen.

Je bent geinteresseerd in ruimtelijke vraagstukken en in het zoeken naar een eigen visie, werkwijze en rol om daarmee als ontwerper om te gaan. In dit project krijg je de kans van idee tot uitwerking jouw kijk op je omgeving vorm te geven en je 'uitspraak' in fysiek werk te laten zien. Met hulp van experts. De minor is een regulier keuzeprogramma aangeboden door HKU Design; aan het project zullen in ieder geval ook derdejaars studenten Spatial Design deelnemen.

Deze minor is bedoeld voor studenten van HKU opleidingen en studenten van diverse ruimtelijke en technische ontwerpopleidingen van andere instellingen in binnen- en buitenland: bouwkundigen, bouwtechnici, ontwerpers zijn van harte welkom.

Leerdoelen

Je leert:

- zelfstandig een ontwerpproject opzetten, een ontwerpproces vormgeven en tot een presentatie uitwerken;

- onderzoekend en makend werken en tot een uitspraak komen;

- je ontwerpmogelijkheden en werkwijzen ontwikkelen;

- de gevolgen van een ingreep onderzoeken, benoemen en verbeelden;

- oplossingen of experimenten van andere ontwerpers in verschillende disciplines te zoeken en de betekenis daarvan voor jouw project te benoemen;

- reflecteren over je eigen werkproces en dat met anderen te bespreken;

- samen te werken waar je dat wenselijk acht;

- de betekenis van het project voor jouw positie in vakgebied en werkdomein te laten zien.

Ingangseisen

De ingangseisen zijn gelijk aan de ingangseisen van de minor

Toetsing

Een beoordelende commissie bekijkt de eindpresentatie en bespreekt met studenten de betekenis van het project voor de positie in vakgebied en werkdomein van elk van de studenten.

Toetsvorm: presentatie, documentatie van onderzoek en gesprek

Literatuur

nvt