Kies op maat

Inloggen Menu

Extended Reality (XR)

De digitalisering kruipt steeds verder onze werkelijkheid in. Door middel van VR en AR kunnen we nieuwe werelden introduceren of de aan de huidige wereld nieuwe lagen toevoegen. Maar hoe wenselijk zijn deze nieuwe of extended realities? Door gebruik te maken van 3D software, game engines, beeldbewerking en motion graphics, 360 video onderzoek je de toegevoegde waarde van al deze nieuwe werkelijkheden. Door het ontwikkelen van ervaringen voor VR en AR sets, games, mobiele toepassingen en installaties zoek je de impact en relevantie op voor ons allemaal. Hoe gaat dit alles bijdragen aan een verbetering van jouw of onze wereld? How extended do you want your world to be? In de minor Extended Reality ontwerp je in groepen op onderzoekende en kritische wijze innovatieve toepassingen en concepten voor de echte en virtuele wereld. Je maakt hierbij onder andere gebruik van 3D applicaties, animatie en beeldbewerking software, programmeren en game-engines.

De minor heeft een filosofische en denktank benadering. Why do we need extended Reality? Het onderwijs vindt plaats in een eigen fysieke werkruimte voor de groep, waarbij voortdurende toegang tot de benodigde faciliteiten; computers, software en hardware. Daarnaast werken de groepen in relevante technische werkplaatsen/studio's.

Leerdoelen

Je leert conceptueel en kritisch na te denken over de toegevoegde waarde van extended reality.

Je leert relevante vragen te formuleren voor toepassingen van XR en hierover kennis te ontwikkelen.

Je ontwikkelt een visie op de urgentie en relevantie van extended reality en weet dat in een project tot uitdrukking te brengen.

Je ontwikkelt een kritische houding (kritisch standpunt innemen) en in gesprek feedabck en reflecties uit te wisselen over de lopende projecten.

Je weet te experimenteren en een iteratief werkproces in gang te zetten binnen de context van je project en projectgroep.

Je ontwikkelt kennis over beschikbare technieken in het huidige vakveld, maar ook technieken die nog in ontwikkeling zijn of op het punt staan door te breken.

Aanvullende informatie

Deze onderzoekende minor is met name geschikt voor studenten binnen het creatieve en technische domein van de ontwerp opleidingen. Binnen HKU richt de minor zich in de eerste instantie op studenten van HKU Media (bij voorkeur ANIMATIE, IMT) en Games & Interaction.
Er wordt geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht en
1. een korte motivatiebrief (max. 1 A4) waarin de student de interesse en ervaring in technologie en fascinatie voor onderzoek en experiment binnen dit domein beschrijft. Daarnaast is het van belang dat de student omschrijft in welke rol binnen een teamverband hij/zij een bijdrage denkt te kunnen leveren.
2. portfolio
Selectie: doorlopend, conform de deadline gepubliceerd door Kies op Maat.

Ingangseisen

Propedeuse behaald; 120 punten afgerond

Toetsing

Het eerste blok wordt afgesloten met een presentatie van het onderzoek en een reflectie op het maakproces. Deze worden formatief beoordeeld. Aan het eind van het tweede blok worden de presentatie van het project, onderzoek en de reflectie op het maakproces summatief beoordeeld. De beoordelingen worden individueel en op het mogelijk gemaakte groepswerk gegeven. Het tweede blok wordt afgesloten met een expositie.

Literatuur

Geen aan te schaffen literatuur