Kies op maat

Inloggen Menu

Design for Healthy Urban Living

Hoe ziet de toekomst van een gezonde leefomgeving er uit? Hoe ziet de toekomst van een stad eruit en het 'geluk' en de 'gezondheid' van de mensen die hierin wonen. In deze minor vragen we creatieve studenten om vanuit hun eigen perspectief en bagage te komen met voorstellen om gelukkig en gezond te kunnen wonen in onze toekomstige steden. Je werkt met andere studenten uit bijvoorbeeld built environment, de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design aan een zelf gedefinieerd innovatief idee. Je komt in aanraking met (maatschappelijk betrokken) opdrachtgevers voor we deze kwesties actueel zijn.

Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrije tijdsbesteding, fiets parkeren, burgerparticipatie, toerisme, voedselverspilling, patiënten voorlichting, eenzaamheid onder jongeren of ouderen, onderwerpen waar een taboe op rust en vele andere problemen die je wellicht uit eigen persoonlijke ervaring weet te identificeren.

Deze minor is voor jou als je;
- nieuwsgierig bent naar het maken van innovatieve oplossingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor jong en oud;
- jouw toolkit wilt uitbreiden met ontwerpmethoden en leren hoe je projecten doet in de echte wereld;
- houdt van experimenteren, alleen of in teamverband en je wilt leren om een innovatieve rol te spelen.

De begeleidend docenten zijn afkomstig uit Design, Games en Interaction Design en Crossover Creativity.

Leerdoelen

Je leert je te verdiepen in een concreet probleem in de domeinen van Healthy Urban Living (Future Health en Smart City of een combinatie daarvan.

Je leert met verschillende brillen naar jouw vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag.

Je verkent werkwijzes uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op jouw actuele vraagstuk uit het betreffende domein.

Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen.

Je leert een creatief ontwerpproces uitvoeren en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders.

Je leert een behapbare oplossing te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen.

Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld.

Je leert transdisciplinair samenwerken in teams.

Aanvullende informatie

Projectwerk, excursies, werkgroepen

Je werkt in wisselende samenstelling in verschillende rondes in teams aan een vraagstuk. Dat doe je in de praktijk, in co-creatie met betrokkenen. Per ronde geef je een presentatie. In je blog reflecteer je op de inrichting van het proces, de gehanteerde werkwijzes en de opbrengst. Je wordt beoordeeld op je presentatie en inzicht in het ontwerpproces en de reflectie in je blog.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische en economische opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Zorg, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Food, Psychologie, Urban Design, Built Environment, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving en Muziek.
Om in aanmerking te komen dien je aan onderstaande ingangseisen te voldoen:
Motivatie met aanwijsbare belangstelling voor transdisciplinaire ontwerp- en onderzoeksprocessen. Interesse in de actuele thema's binnen Healthy Urban Living. Propedeuse behaald. 120 punten afgerond. Let op: HKU zal onderstaande bij jou opvragen voor de toelatingscommissie, zorg ervoor dat jouw e-mailadres juist in Kies op Maat staat.
Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, wordt aan de hand van deze documenten gekeken of je kunt worden toegelaten of volgt een (telefonisch) matchingsgesprek:
• CV
• Studievoortgangsoverzicht
• Motivatiebrief (1 A4)

Toetsing

Ontwerpende competenties, onderzoekende competenties, samenwerkend vermogen en vermogen tot groei en vernieuwing

Literatuur

Reader

Rooster

De minor is gebouwd op drie denklijnen die integraal worden aangeboden.

1. Werkwijzen uitbreiden. Je verkent in korte real live opdrachten elkaars verschillende professionele rollen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

2. Research. In deze lijn analyseer je de vraagstukken van de gekozen domeinen en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je in sommige gevallen door de opdrachtgever te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over Urban Healthy Living te horen, en literatuur te bestuderen op de genoemde domeinen. Je bestudeert internationale casuïstiek op de betreffende gebieden. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

3. Ontwerpen. In een creatief ontwerpproces werk je in korte sprints aan oplossingen voor het vraagstuk, in verschillende iteraties. Dit betekent dat je zo snel mogelijk een eerste versie van je oplossing maakt, deze test en verbetert met de kennis opgedaan de testen met je eindgebruikers. Hierbij pas je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie toe. Je betrekt stakeholders en naasten bij het creëren van je oplossing.

Innovatie studio (werk- en ontwerpomgeving), theorie-sessies, presentatie, coaching, feedback sessies, documentatie