Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Design Practices

Je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.

In de Minor Creative Design Practices staan creatieve ontwerpprocessen centraal. Creativiteit en innovatie ontstaan op het kruisvlak van disciplines. Daarom werk je in de context van de kunsthogeschool in teams van wisselende samenstelling met studenten van verschillende opleidingen en interesses. In deze multidisciplinaire teams beperk je je niet tot de grenzen van de aanwezige disciplines.

 

Je verkent de ontwerpprocessen in drie creatieve domeinen: ‘interactief performatief’, ‘theatraal ruimtelijk’ en ‘narratief’. Je werkt vanuit elk van deze domeinen aan een creatief project, experimenteert, voert onderzoek uit en reflecteert op je ontwerpproces. Ontwerponderzoek speelt een belangrijke rol: Je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.

 

We werken binnen en buiten HKU met kennis vanuit al onze opleidingen en de studentengroep. De uitkomsten van de ontwerpprocessen zullen dan ook divers zijn. Denk aan een “live” interactieve performance (muzikaal of theatraal) ondersteund met relevante technologie, waarin het publiek niet alleen toehoorder is, maar ook participant. Of aan het ontwerp en de uitvoering van een ruimtelijke installatie op locatie of in de publieke ruimte. Of aan korte fictie of non-fictie mediaproducties.

 

HKU heeft verschillende werkplaatsen waar je jouw ontwerpen kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld in de werkplaats Makerspace aan de slag met 3D-printen. Je kunt in de werkplaats Lab Pastoe experimenteren met materialen en cross-overs tussen technieken. En in de werkplaats Blackbox kun je werken in virtual reality.

Leerdoelen

Je leert en verkent voor de verschillende domeinen (interactief performatief, theatraal ruimtelijk en narratief):

 • de theorie van de verschillende ontwerpprocessen en de verbindingen tussen deze ontwerpprocessen
 • de verschillende ontwerpprocessen toe te passen in projecten
 • de hierbij voorkomende maakstrategieën
 • onderzoek door middel van ontwerpprocessen
 • verschillende reflectietools en ontwerpskills
 • het transdisciplinair samenwerken in teams en het versterken van het ontwerpproces vanuit verschillende disciplines en expertises
 • de “taal en codes” van de verschillende creatieve domeinen

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Propedeuse en ten minste 30 ect uit het tweede jaar.

Bekend met ontwerpprocessen en belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen.

 

Er wordt geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht en motivatiebrief van 1 A4. De programmamanager voert indien nodig een matchingsgesprek. Er is een doorlopende selectie tot aan de gestelde deadline op de KOM portal. Bij de selectie wordt gekeken naar de groepssamenstelling en gestreefd naar een mix van HKU en niet-HKU studenten voor een inspirerende en rijke leeromgeving.

Rooster

Verplicht contacturen per week: circa 12 uur

Zelfstudie uren per week: 28 uur

Toetsing

Ieder onderdeel wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk, een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces en een gesprek.

 

Beoordelingscriteria

 • Het werk laat de inzet van verschillende tools en onderzoek zien en communiceert zoals bedoeld met publiek en omgeving.
 • De student laat zien dat hij of zij experimenteert, laat zien dat hij of zij gebruik maakt van een iteratief proces en ook user-tests heeft uitgevoerd.
 • De student toont aan inzicht te hebben in de verschillende soorten creatieve processen, op basis van de verschillende aangeboden theoretische onderzoeksmethodes en is in staat om op de overeenkomsten en verschillen van de onderzoeksmethodes te kunnen reflecteren, zowel mondeling als ook schriftelijk.
 • De student draagt vanuit de eigen expertise bij aan de transdisciplinaire dimensie van de creatieve processen.
 • De student past taal en codes van de verschillende creatieve processen adequaat toe in zijn of haar reflectieverslag of in een mondelinge toelichting.
 • Aan het eind van de minor heeft de student inzicht in zijn of haar eigen creatieve individuele maakproces en kan deze spiegelen aan de hand van de bestaande theorieën, die zijn behandeld in de ondersteunende theoretische lessen.

Aanvullende informatie

Let op!, voor deze minor geldt: VOL=VOL.