Kies op maat

Inloggen Menu

Design for Healthy Urban Living

Subtitel: Hoe ziet de toekomst van een gezonde leefomgeving er uit?

 

Hoe ziet de toekomst van een stad eruit en het 'geluk' en de 'gezondheid' van de mensen die hierin wonen? In de Minor Design for Healthy Urban Living vragen we creatieve studenten om vanuit hun eigen perspectief en bagage te komen met voorstellen om gelukkig en gezond te kunnen wonen in onze toekomstige steden. Je werkt met andere studenten uit bijvoorbeeld built environment, de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design aan een zelf gedefinieerd innovatief idee. Je komt in aanraking met (maatschappelijk) opdrachtgevers voor we deze kwesties actueel zijn.

 

Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrije tijdsbesteding, fietsparkeren, burgerparticipatie, toerisme, voedselverspilling, patiënten voorlichting, eenzaamheid onder jongeren of ouderen, onderwerpen waar een taboe op rust en vele andere problemen die je wellicht uit eigen persoonlijke ervaring weet te identificeren.

 

De minor is gebouwd op drie denklijnen die integraal worden aangeboden.

 

 1. Werkwijzen uitbreiden. Je verkent in korte real live opdrachten elkaars verschillende professionele rollen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

 

 1. Research. In deze lijn analyseer je de vraagstukken van de gekozen domeinen en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je in sommige gevallen door de opdrachtgever te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over Urban Healthy Living te horen, en literatuur te bestuderen op de genoemde domeinen. Je bestudeert internationale casuïstiek op de betreffende gebieden. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

 

 1. Ontwerpen. In een creatief ontwerpproces werk je in korte sprints aan oplossingen voor het vraagstuk, in verschillende iteraties. Dit betekent dat je zo snel mogelijk een eerste versie van je oplossing maakt, deze test en verbetert met de kennis opgedaan de testen met je eindgebruikers. Hierbij pas je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie toe. Je betrekt stakeholders en naasten bij het creëren van je oplossing.

Leerdoelen

 • Je leert je te verdiepen in een concreet probleem in de domeinen van Healthy Urban Living (Future Health en Smart City of een combinatie daarvan).
 • Je leert met verschillende brillen naar jouw vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag.
 • Je verkent werkwijzen uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op jouw actuele vraagstuk uit het betreffende domein.
 • Je leert verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen.
 • Je leert een creatief ontwerpproces uitvoeren en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders.
 • Je leert een haalbare oplossing te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen.
 • Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld.
 • Je leert op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld.

Ingangseisen

De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Propedeuse en ten minste 30 ect uit het tweede jaar.

Belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen.

Er wordt geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht en motivatiebrief van 1 A4. De programmamanager voert indien nodig een matchingsgesprek. Er is een doorlopende selectie tot aan de gestelde deadline op de KOM portal. Bij de selectie wordt gekeken naar de groepssamenstelling en gestreefd naar een mix van HKU en niet-HKU studenten voor een inspirerende en rijke leeromgeving.

Toetsing

Ieder onderdeel wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk, een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces en een gesprek.

 

Beoordelingscriteria

 

 • Werkwijze: Mate waarin je aantoont correcte werkwijzen voor crossover creativity toe te passen in een toegepaste context.
 • Onderzoek: Mate waarin je je idee onderbouwt door eigen onderzoek en bestaande bronnen te raadplegen, gebruikersonderzoek en testen.
 • Ontwerp: Mate waarin je erin slaagt je aannames om te zetten in een ontwerp-oplossing.
 • Communicatie: Mate waarin je een overtuigende propositie kan presenteren over het door jouw gekozen probleemveld.
 • Samenwerken: Kwaliteit van de transdisciplinaire samenwerking en de individuele bijdrage hieraan.

Aanvullende informatie

Let op!, voor deze minor geldt: VOL=VOL.