Kies op maat

Inloggen Menu

Business Design Lab

Wil je je als ontwerper of maker verder ontwikkelen als creatief ondernemer? Of bruis je van ideeën voor creatieve Start-ups? In de minor Business Design Lab kun je jouw plannen als ondernemer stapsgewijs uitbouwen tot een creatieve start-up.

Binnen deze minor werk je samen met studenten van HKU Kunst en Economie, makers, HKU-alumni en externen. Jij bent als minorstudent onderdeel van deze brede, levendige context. Samen bouw je aan (eigen) innovatieve ideeën. Er wordt gewerkt aan een balans tussen de sociale doelstellingen, zakelijke haalbaarheid en technische mogelijkheden.

In de eerste twee weken van de minor Business Design Lab doe je mee met de Start-up Challenge. In deze twee weken werk je in een interdisciplinair team aan een innovatieve Start-up. Alle fasen van het business-designproces worden doorlopen en zo krijg je het basisgereedschap mee waarmee je vervolgens aan de slag gaat met je creatieve Start-up.

Je leert in het Business Design Lab de diverse vaardigheden die nodig zijn om een Start-up op te kunnen zetten. Centraal staan ontwerpvaardigheden waarbij je stapsgewijs jouw Start-up opbouwt en test. Bovendien leer je diverse (creatieve) onderzoeksmethodes zoals klanteninterviews en probes. Het lab is gebaseerd op de Lean Start-up-methode en wij werken aan de hand van het praktische handboek ‘Running Lean’ van Ash Maurya.
De minor is geschikt voor studenten van creatieve opleidingen. Een eigen ontwerppraktijk/discipline (of een netwerk hierin) en een eerste idee voor een Start-up zijn vereisten. Je werkt in 20 weken van een idee naar een levensvatbare onderneming. De uitkomsten van de minor Business Design Lab zijn (handvatten voor) een creatieve onderneming. Na 20 weken heb je de tools in handen om je Start-up verder uit te bouwen.

Leerdoelen

Na de minor ben je in staat om:

1: in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en hierover kennis te ontwikkelen;

2: in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren;

3: inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren;

4: een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders;

5: de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen per week; 10 (eerste 2 weken 32 uur)

Zelfstudie; 30 (o.a. ook in duo's/teams)

Voertaal; Nederlands (eerste 2 weken Engels)

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je een propedeuse hebben behaald.

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijke toets ‘Lean dossier’ en een presentatie van (het concept van) de Start-up. Tussentijds zijn er op diverse momenten formatieve toetsen en is er een toets over onderzoeksvaardigheden.

Resultaatschaal; Numeriek met 1 decimaal.

Aantal tentamengelegenheden (per tentamen); 2 (d.w.z. 1 herkansing)

Literatuur

‘Running Lean’ (2012) van Ash Maurya. Overige literatuur wordt per deelmodule aangeboden.

Rooster