Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Start-up Lab

Wil je je als ontwerper of maker verder ontwikkelen als creatief ondernemer? Of heb je ideeën voor een creatieve onderneming maar vind je het lastig om deze concreet in de praktijk te brengen? In de minor Creative Start-up Lab bouw je stapsgewijs aan jouw creatieve Start-up.

Binnen deze minor werk je samen met studenten van HKU Kunst en Economie, makers, HKU-alumni en studenten vanuit andere Hogescholen. In deze levendige context werk je in een heldere weekstructuur aan eigen ideeën. Proces en methode staan hierbij centraal, resultaat zien we als bonus. Je wordt gecoacht door ervaren ondernemerschapsdocenten en er zijn diverse presentatiemomenten waarbij een jury uitgebreide feedback en input geeft op jouw ideeën.

In de eerste twee weken van de minor Creative Start-up Lab doe je mee met de Start-up Challenge. In deze twee weken werk je in een interdisciplinair team aan een ter plekke bedachte Start-up. Je krijgt zo in een mum van tijd het basisgereedschap mee waarmee je vervolgens aan de slag gaat en doet waardevolle contacten op die later wellicht veel voor je kunnen betekenen. Na deze twee introductieweken heb je de keuze om door te gaan met dit idee, of te werken aan jouw eigen ondernemersidee.

Je leert in het Creative Start-up Lab de diverse vaardigheden die nodig zijn om een Start-up op te zetten. Centraal staan: 1) jouw visie als maker en/of ondernemer, 2) diverse ontwerpvaardigheden om stap-voor-stap jouw Start-up te bouwen én te testen en 3) communicatievaardigheden om jouw visie over te brengen op anderen. Het lab is gebaseerd op de Lean Start-up-methode. Wij werken aan de hand van het praktische handboek ‘Running Lean’ van Ash Maurya.

Deze minor is met name geschikt voor studenten van studies in het sociale, creatieve en economische domein. Denk aan studies als CMD, Creative Business, Economische opleidingen of Kunstacademies. Je werkt in 20 weken van een idee naar een levensvatbare onderneming. Na 20 weken heb je het Lean Start-up proces in de vingers en de tools in handen om je Start-up definitief op te zetten of verder uit te bouwen.

Leerdoelen

De student is in staat om:

1: in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en hierover kennis te ontwikkelen;

2: in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren;

3: inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren;

4: een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders;

5: de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen per week; 14 (eerste 2 weken 32 uur)

Zelfstudie; 30 (o.a. ook in duo's/teams)

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je een propedeuse hebben behaald.

Toetsing

Toetsvorm: Ondernemerschapsdossier (individueel), Lean dossier (groep), Groepspresentatie Start-up (groep)

Resultaatschaal; Numeriek met 1 decimaal.

Aantal tentamengelegenheden (per tentamen); 2 (d.w.z. 1 herkansing)

Literatuur

‘Running Lean’ (2012) van Ash Maurya. Overige literatuur wordt per deelmodule aangeboden.

Rooster