Kies op maat

Inloggen Menu

Design for Social Change

De minor Design for Social Change richt zich op social design. Je ontwerpt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Je focust op kwesties met thema’s armoedebestrijding, gelijkheid, schoon water, vervoer, klimaat of afval.

Je werkt in interdisciplinaire teams. Daarin kun je een rol innemen als ontwerper, maar ook als projectmanager, programmeur of regisseur. Je onderzoekt het door jullie gekozen thema en je verkent mogelijke toekomstscenario's. Jullie visie kan in vele vormen worden uitgedrukt - presentaties, tekst, film, animatie, installaties of objecten.

Je leert het resultaat van je project en onderzoek (visueel) inzichtelijk te maken voor een breed publiek. De producten hebben maatschappelijke meerwaarde, zijn concreet, innovatief en vertellen een verhaal. Tijdens het traject ervaar je hoe je je kunt positioneren ten opzichte van diverse belanghebbenden.

De omgeving van een kunsthogeschool werkt inspirerend en biedt jou de nodige faciliteiten, kennis en contacten om hands-on aan de slag te gaan met kwesties die iedereen aangaan. We werken met thematische weekprogramma’s en challenges.

De focus binnen deze minor ligt op de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG's) – duurzame ontwikkelingsdoelen – van de Verenigde Naties die betrekking hebben op onder meer armoedebestrijding, gelijkheid, schoon water, vervoer, klimaat en afval.

In deze minor staat de Frame Innovation-methode van Kees Dorst centraal. Hij is in 2018 benoemd als adviseur van de UNDP, de VN-organisatie die de 17 door de VN benoemde ontwikkelingsdoelen moet helpen verwezenlijken. De stappen uit dit model zullen in blokken van twee weken per thema worden doorlopen en eindigen steeds met een bijeenkomst waarin resultaten met probleemeigenaren worden doorgesproken. Een van de opdrachtgevers is What Design Can Do.

De tweewekelijkse thema’s zijn:
Archeologie en architectuur
Paradoxen leren identificeren
Contexten bouwen m.b.v. de-framing
Veld verbreden (nieuwe spelers/game changers)
Thema-onderzoek/ re-framing d.m.v. design thinking
Nieuwe frames ontwikkelen en rapid prototyping
Game changing: futures, wat is nodig voor transformatie en integratie in de organisatie
En de eindpresentatie

Leerdoelen

De student is in staat om:
1: in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en kennis te vergaren over de gekozen thema's;
2: in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren;
3: inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren;
4: een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders;
5: de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je:
• een propedeuse hebben behaald
• in het Engels kunnen communiceren en presenteren.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een presentatie en verslag van project, onderzoek en het proces (reflectie). Halverwege het semester is er een formatief evaluatiemoment ingepland.

Beoordelingscriteria: Mate waarin stakeholders betrokken worden
Mate waarin netwerken begrepen worden
Kwaliteit ontwerpgerichte onderzoeksmethodiek
Kwaliteit van het gerealiseerde ontwerptraject van vraag naar oplossing
Niveau van kritische reflectie op eigen professionaliteit en functioneren van het team

Aantal tentamengelegenheden (per tentamen); 2 (d.w.z. 1 herkansing)

Literatuur

Wordt in de lessen uitgereikt.